Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 2 trên tổng số 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 11 tới 20 trên tổng số 22 kết quả

Đề tài: Code tay trên Winform

 1. #11
  Ngày gia nhập
  06 2015
  Nơi ở
  Lagi - Bình Thuận
  Bài viết
  1,558

  Mặc định Code tay trên Winform

  Eclipse, NetBeans or IntelliJ là các IDE for Java. Cấu trúc visual design, sinh code khác nhau.
  //
  Có ai dùng cái này để hiệu chỉnh, sửa lại cái kia không - đều là Java cả mà ?
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t68465::so-sanh-csharp-c-java-giong-khac-nhu-the-nao.cpp/page7/
  //
  C# may chưa có ai phát triển sinh các IDE khác nhau như Java nói trên.
  Tuy nhiên Vs / SharpDevelop có design genCode khác nhau giữa C# và Vb.Net (hệ quả trực tiếp C# chạy nhanh hơn Vb.net - chỉ là chủ quan của tôi)
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  ĐT : 0906.83.71.25
  email : vn8hien62@yahoo.com
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t334310::chu-quoc-ngu-da-lac-hau-chua.cpp?p=815219#post815219

 2. #12
  Ngày gia nhập
  01 2014
  Bài viết
  87

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Van8Hien62 Xem bài viết
  Eclipse, NetBeans or IntelliJ là các IDE for Java. Cấu trúc visual design, sinh code khác nhau.
  //
  Có ai dùng cái này để hiệu chỉnh, sửa lại cái kia không - đều là Java cả mà ?
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t68465::so-sanh-csharp-c-java-giong-khac-nhu-the-nao.cpp/page7/
  //
  C# may chưa có ai phát triển sinh các IDE khác nhau như Java nói trên.
  Tuy nhiên Vs / SharpDevelop có design genCode khác nhau giữa C# và Vb.Net (hệ quả trực tiếp C# chạy nhanh hơn Vb.net - chỉ là chủ quan của tôi)
  C# chạy nhanh hơn Vb.net

  Code đẹp hơn thôi, chứ nhanh hay chậm thời buổi bây giờ toàn Ram xịn không tính tiền bạn ah .
  Ah, nhờ có chữ ký của bạn mới biết có cái topic dị quá

  ..:: http://codehay365.com ::..

 3. #13
  Ngày gia nhập
  06 2015
  Nơi ở
  Lagi - Bình Thuận
  Bài viết
  1,558

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dcckiem Xem bài viết
  C# chạy nhanh hơn Vb.net

  Code đẹp hơn thôi, chứ nhanh hay chậm thời buổi bây giờ toàn Ram xịn không tính tiền bạn ah .
  Ah, nhờ có chữ ký của bạn mới biết có cái topic dị quá
  code đẹp hơn chỗ nào ? còn nhanh hơn tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy.
  ĐT : 0906.83.71.25
  email : vn8hien62@yahoo.com
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t334310::chu-quoc-ngu-da-lac-hau-chua.cpp?p=815219#post815219

 4. #14
  Ngày gia nhập
  07 2016
  Bài viết
  3

  Mặc định Vì sao diễn dàn ít bài viết giá trị ?

  Có phải vì lưỡi kéo của những admin kém tài, tâm tầm phổ cập bình dân học vụ viện ?

  Một diễn dàn lâu năm, đến 15 vạn thành viên như Cờ Việt này toàn bàn syntax error

  Bần cư trung thị vô nhân đáo
  Phú tại sơn lâm hữu khách tầm


  , đâu cần phải xóa chữ ký
  còn đoảng còn mìn

 5. #15
  Ngày gia nhập
  07 2016
  Bài viết
  421

  Xet form :

  Visual C# Code:
  1. using System.Windows.Forms;
  2.  
  3. partial class frmBanHang
  4. {
  5.     private System.ComponentModel.IContainer components = null;
  6.  
  7.     private void InitializeComponent()
  8.     {
  9.         System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle dataGridViewCellStyle1 = new System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle();
  10.         System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle dataGridViewCellStyle2 = new System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle();
  11.         this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
  12.         this.hệThốngToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
  13.         this.quảnLýToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
  14.         this.chấmCôngToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
  15.         this.thuChiToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
  16.         this.thuTiềnVàoToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
  17.         this.chiTiềnRaToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
  18.         this.sổQuỹToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
  19.         this.groupHD = new System.Windows.Forms.GroupBox();
  20.         this.dtgHoaDonChiTiet = new System.Windows.Forms.DataGridView();
  21.         this.STT = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
  22.         this.MonSuDung = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
  23.         this.SoLuong = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
  24.         this.ThanhTien = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
  25.         this.btnMoBangKhachHang = new System.Windows.Forms.Button();
  26.         this.lblTienThanhToan = new System.Windows.Forms.Label();
  27.         this.lblTongHoaDon = new System.Windows.Forms.Label();
  28.         this.txtChietKhau = new System.Windows.Forms.TextBox();
  29.         this.lblMaHD = new System.Windows.Forms.Label();
  30.         this.cbbBan = new System.Windows.Forms.ComboBox();
  31.         this.txtMaKH = new System.Windows.Forms.TextBox();
  32.         this.lblDiem = new System.Windows.Forms.Label();
  33.         this.lbltenKH = new System.Windows.Forms.Label();
  34.         this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();
  35.         this.label8 = new System.Windows.Forms.Label();
  36.         this.label7 = new System.Windows.Forms.Label();
  37.         this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
  38.         this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
  39.         this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
  40.         this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
  41.         this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
  42.         this.lblngay = new System.Windows.Forms.Label();
  43.         this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
  44.         this.dtgDSMonAn = new System.Windows.Forms.DataGridView();
  45.         this.TenMon = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
  46.         this.GiaTien = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
  47.         this.nbrSLMA = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
  48.         this.lblGiaMonAn = new System.Windows.Forms.Label();
  49.         this.lblTenMonAn = new System.Windows.Forms.Label();
  50.         this.btnChonMA = new System.Windows.Forms.Button();
  51.         this.txtTKMonAn = new System.Windows.Forms.TextBox();
  52.         this.groupBox2 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
  53.         this.button7 = new System.Windows.Forms.Button();
  54.         this.dataGridView3 = new System.Windows.Forms.DataGridView();
  55.         this.btnDSDoUong = new System.Windows.Forms.Button();
  56.         this.btnThanhToan = new System.Windows.Forms.Button();
  57.         this.lblthongbao = new System.Windows.Forms.Label();
  58.         this.dtgDSDoUong = new System.Windows.Forms.DataGridView();
  59.         this.TenDoUong = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
  60.         this.GiaTienDoUong = new System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
  61.         this.groupBox3 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
  62.         this.nbrSLDU = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
  63.         this.lblGiaTienDU = new System.Windows.Forms.Label();
  64.         this.btnChonDU = new System.Windows.Forms.Button();
  65.         this.lblTenDoUong = new System.Windows.Forms.Label();
  66.         this.txtTKDoUong = new System.Windows.Forms.TextBox();
  67.         this.menuStrip1.SuspendLayout();
  68.         this.groupHD.SuspendLayout();
  69.         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dtgHoaDonChiTiet)).BeginInit();
  70.         this.groupBox1.SuspendLayout();
  71.         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dtgDSMonAn)).BeginInit();
  72.         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nbrSLMA)).BeginInit();
  73.         this.groupBox2.SuspendLayout();
  74.         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGridView3)).BeginInit();
  75.         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dtgDSDoUong)).BeginInit();
  76.         this.groupBox3.SuspendLayout();
  77.         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nbrSLDU)).BeginInit();
  78.         this.SuspendLayout();
  79.         //
  80.         // menuStrip1
  81.         //
  82.         this.menuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
  83.             this.hệThốngToolStripMenuItem,
  84.             this.quảnLýToolStripMenuItem,
  85.             this.chấmCôngToolStripMenuItem,
  86.             this.thuChiToolStripMenuItem,
  87.             this.sổQuỹToolStripMenuItem});
  88.         this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
  89.         this.menuStrip1.Name = "menuStrip1";
  90.         this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(1008, 24);
  91.         this.menuStrip1.TabIndex = 0;
  92.         this.menuStrip1.Text = "menuStrip1";
  93.         //
  94.         // hệThốngToolStripMenuItem
  95.         //
  96.         this.hệThốngToolStripMenuItem.Name = "hệThốngToolStripMenuItem";
  97.         this.hệThốngToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(72, 20);
  98.         this.hệThốngToolStripMenuItem.Text = "Hệ Thống";
  99.         //
  100.         // quảnLýToolStripMenuItem
  101.         //
  102.         this.quảnLýToolStripMenuItem.Name = "quảnLýToolStripMenuItem";
  103.         this.quảnLýToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(62, 20);
  104.         this.quảnLýToolStripMenuItem.Text = "Quản Lý";
  105.         //
  106.         // chấmCôngToolStripMenuItem
  107.         //
  108.         this.chấmCôngToolStripMenuItem.Name = "chấmCôngToolStripMenuItem";
  109.         this.chấmCôngToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(83, 20);
  110.         this.chấmCôngToolStripMenuItem.Text = "Chấm Công";
  111.         //
  112.         // thuChiToolStripMenuItem
  113.         //
  114.         this.thuChiToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
  115.             this.thuTiềnVàoToolStripMenuItem,
  116.             this.chiTiềnRaToolStripMenuItem});
  117.         this.thuChiToolStripMenuItem.Name = "thuChiToolStripMenuItem";
  118.         this.thuChiToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(69, 20);
  119.         this.thuChiToolStripMenuItem.Text = "Thu - Chi";
  120.         //
  121.         // thuTiềnVàoToolStripMenuItem
  122.         //
  123.         this.thuTiềnVàoToolStripMenuItem.Name = "thuTiềnVàoToolStripMenuItem";
  124.         this.thuTiềnVàoToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(143, 22);
  125.         this.thuTiềnVàoToolStripMenuItem.Text = "Thu Tiền Vào";
  126.         //
  127.         // chiTiềnRaToolStripMenuItem
  128.         //
  129.         this.chiTiềnRaToolStripMenuItem.Name = "chiTiềnRaToolStripMenuItem";
  130.         this.chiTiềnRaToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(143, 22);
  131.         this.chiTiềnRaToolStripMenuItem.Text = "Chi Tiền Ra";
  132.         //
  133.         // sổQuỹToolStripMenuItem
  134.         //
  135.         this.sổQuỹToolStripMenuItem.Name = "sổQuỹToolStripMenuItem";
  136.         this.sổQuỹToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(57, 20);
  137.         this.sổQuỹToolStripMenuItem.Text = "Sổ Quỹ";
  138.         //
  139.         // groupHD
  140.         //
  141.         this.groupHD.Controls.Add(this.dtgHoaDonChiTiet);
  142.         this.groupHD.Controls.Add(this.btnMoBangKhachHang);
  143.         this.groupHD.Controls.Add(this.lblTienThanhToan);
  144.         this.groupHD.Controls.Add(this.lblTongHoaDon);
  145.         this.groupHD.Controls.Add(this.txtChietKhau);
  146.         this.groupHD.Controls.Add(this.lblMaHD);
  147.         this.groupHD.Controls.Add(this.cbbBan);
  148.         this.groupHD.Controls.Add(this.txtMaKH);
  149.         this.groupHD.Controls.Add(this.lblDiem);
  150.         this.groupHD.Controls.Add(this.lbltenKH);
  151.         this.groupHD.Controls.Add(this.label6);
  152.         this.groupHD.Controls.Add(this.label8);
  153.         this.groupHD.Controls.Add(this.label7);
  154.         this.groupHD.Controls.Add(this.label5);
  155.         this.groupHD.Controls.Add(this.label3);
  156.         this.groupHD.Controls.Add(this.label2);
  157.         this.groupHD.Controls.Add(this.label1);
  158.         this.groupHD.Location = new System.Drawing.Point(12, 27);
  159.         this.groupHD.Name = "groupHD";
  160.         this.groupHD.Size = new System.Drawing.Size(244, 656);
  161.         this.groupHD.TabIndex = 1;
  162.         this.groupHD.TabStop = false;
  163.         this.groupHD.Text = "Hóa Đơn Khách Hàng";
  164.         //
  165.         // dtgHoaDonChiTiet
  166.         //
  167.         this.dtgHoaDonChiTiet.AllowUserToAddRows = false;
  168.         this.dtgHoaDonChiTiet.AllowUserToDeleteRows = false;
  169.         this.dtgHoaDonChiTiet.AllowUserToOrderColumns = true;
  170.         this.dtgHoaDonChiTiet.AllowUserToResizeColumns = false;
  171.         this.dtgHoaDonChiTiet.AllowUserToResizeRows = false;
  172.         this.dtgHoaDonChiTiet.ColumnHeadersHeightSizeMode = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
  173.         this.dtgHoaDonChiTiet.Columns.AddRange(new System.Windows.Forms.DataGridViewColumn[] {
  174.             this.STT,
  175.             this.MonSuDung,
  176.             this.SoLuong,
  177.             this.ThanhTien});
  178.         this.dtgHoaDonChiTiet.Location = new System.Drawing.Point(4, 126);
  179.         this.dtgHoaDonChiTiet.Name = "dtgHoaDonChiTiet";
  180.         this.dtgHoaDonChiTiet.RowHeadersVisible = false;
  181.         this.dtgHoaDonChiTiet.Size = new System.Drawing.Size(233, 357);
  182.         this.dtgHoaDonChiTiet.TabIndex = 4;
  183.         //
  184.         // STT
  185.         //
  186.         this.STT.HeaderText = "TT";
  187.         this.STT.Name = "STT";
  188.         this.STT.Width = 25;
  189.         //
  190.         // MonSuDung
  191.         //
  192.         this.MonSuDung.DataPropertyName = "MonSuDung";
  193.         this.MonSuDung.HeaderText = "Tên Món Ăn";
  194.         this.MonSuDung.Name = "MonSuDung";
  195.         //
  196.         // SoLuong
  197.         //
  198.         this.SoLuong.DataPropertyName = "SoLuong";
  199.         this.SoLuong.HeaderText = "SL";
  200.         this.SoLuong.Name = "SoLuong";
  201.         this.SoLuong.Width = 25;
  202.         //
  203.         // ThanhTien
  204.         //
  205.         this.ThanhTien.DataPropertyName = "ThanhTien";
  206.         this.ThanhTien.HeaderText = "Thành Tiền";
  207.         this.ThanhTien.Name = "ThanhTien";
  208.         //
  209.         // btnMoBangKhachHang
  210.         //
  211.         this.btnMoBangKhachHang.Location = new System.Drawing.Point(209, 20);
  212.         this.btnMoBangKhachHang.Name = "btnMoBangKhachHang";
  213.         this.btnMoBangKhachHang.Size = new System.Drawing.Size(29, 23);
  214.         this.btnMoBangKhachHang.TabIndex = 4;
  215.         this.btnMoBangKhachHang.Text = "+";
  216.         this.btnMoBangKhachHang.UseVisualStyleBackColor = true;
  217.         //
  218.         // lblTienThanhToan
  219.         //
  220.         this.lblTienThanhToan.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right;
  221.         this.lblTienThanhToan.Font = new System.Drawing.Font("Quartz", 28F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  222.         this.lblTienThanhToan.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
  223.         this.lblTienThanhToan.Location = new System.Drawing.Point(85, 583);
  224.         this.lblTienThanhToan.Name = "lblTienThanhToan";
  225.         this.lblTienThanhToan.Size = new System.Drawing.Size(159, 41);
  226.         this.lblTienThanhToan.TabIndex = 4;
  227.         this.lblTienThanhToan.Text = "0";
  228.         this.lblTienThanhToan.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
  229.         //
  230.         // lblTongHoaDon
  231.         //
  232.         this.lblTongHoaDon.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right;
  233.         this.lblTongHoaDon.Font = new System.Drawing.Font("Quartz", 20.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  234.         this.lblTongHoaDon.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(192)))));
  235.         this.lblTongHoaDon.Location = new System.Drawing.Point(130, 486);
  236.         this.lblTongHoaDon.Name = "lblTongHoaDon";
  237.         this.lblTongHoaDon.Size = new System.Drawing.Size(114, 33);
  238.         this.lblTongHoaDon.TabIndex = 4;
  239.         this.lblTongHoaDon.Text = "0";
  240.         this.lblTongHoaDon.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
  241.         //
  242.         // txtChietKhau
  243.         //
  244.         this.txtChietKhau.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 20F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  245.         this.txtChietKhau.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;
  246.         this.txtChietKhau.Location = new System.Drawing.Point(130, 522);
  247.         this.txtChietKhau.Name = "txtChietKhau";
  248.         this.txtChietKhau.Size = new System.Drawing.Size(107, 38);
  249.         this.txtChietKhau.TabIndex = 4;
  250.         this.txtChietKhau.Text = "0";
  251.         this.txtChietKhau.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Right;
  252.         //
  253.         // lblMaHD
  254.         //
  255.         this.lblMaHD.AutoSize = true;
  256.         this.lblMaHD.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  257.         this.lblMaHD.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
  258.         this.lblMaHD.Location = new System.Drawing.Point(89, 94);
  259.         this.lblMaHD.Name = "lblMaHD";
  260.         this.lblMaHD.Size = new System.Drawing.Size(59, 20);
  261.         this.lblMaHD.TabIndex = 5;
  262.         this.lblMaHD.Text = "..........";
  263.         //
  264.         // cbbBan
  265.         //
  266.         this.cbbBan.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
  267.         this.cbbBan.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 20F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  268.         this.cbbBan.FormattingEnabled = true;
  269.         this.cbbBan.Items.AddRange(new object[] {
  270.             "F1",
  271.             "F2",
  272.             "F3",
  273.             "F4",
  274.             "F5",
  275.             "G1",
  276.             "G2",
  277.             "G3",
  278.             "G4",
  279.             "G6",
  280.             "G7",
  281.             "G8",
  282.             "K1",
  283.             "K2",
  284.             "K3",
  285.             "K4",
  286.             "K5",
  287.             "K6",
  288.             "K7",
  289.             "K8",
  290.             "K9"});
  291.         this.cbbBan.Location = new System.Drawing.Point(154, 81);
  292.         this.cbbBan.Name = "cbbBan";
  293.         this.cbbBan.Size = new System.Drawing.Size(84, 39);
  294.         this.cbbBan.TabIndex = 4;
  295.         //
  296.         // txtMaKH
  297.         //
  298.         this.txtMaKH.Location = new System.Drawing.Point(103, 22);
  299.         this.txtMaKH.Name = "txtMaKH";
  300.         this.txtMaKH.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
  301.         this.txtMaKH.TabIndex = 2;
  302.         //
  303.         // lblDiem
  304.         //
  305.         this.lblDiem.AutoSize = true;
  306.         this.lblDiem.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
  307.         this.lblDiem.Location = new System.Drawing.Point(100, 75);
  308.         this.lblDiem.Name = "lblDiem";
  309.         this.lblDiem.Size = new System.Drawing.Size(10, 13);
  310.         this.lblDiem.TabIndex = 2;
  311.         this.lblDiem.Text = ".";
  312.         //
  313.         // lbltenKH
  314.         //
  315.         this.lbltenKH.AutoSize = true;
  316.         this.lbltenKH.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
  317.         this.lbltenKH.Location = new System.Drawing.Point(100, 51);
  318.         this.lbltenKH.Name = "lbltenKH";
  319.         this.lbltenKH.Size = new System.Drawing.Size(10, 13);
  320.         this.lbltenKH.TabIndex = 2;
  321.         this.lbltenKH.Text = ".";
  322.         //
  323.         // label6
  324.         //
  325.         this.label6.AutoSize = true;
  326.         this.label6.Location = new System.Drawing.Point(5, 99);
  327.         this.label6.Name = "label6";
  328.         this.label6.Size = new System.Drawing.Size(78, 13);
  329.         this.label6.TabIndex = 2;
  330.         this.label6.Text = "SỐ HÓA ĐƠN:";
  331.         //
  332.         // label8
  333.         //
  334.         this.label8.AutoSize = true;
  335.         this.label8.Location = new System.Drawing.Point(1, 611);
  336.         this.label8.Name = "label8";
  337.         this.label8.Size = new System.Drawing.Size(78, 13);
  338.         this.label8.TabIndex = 2;
  339.         this.label8.Text = "THANH TOÁN";
  340.         //
  341.         // label7
  342.         //
  343.         this.label7.AutoSize = true;
  344.         this.label7.Location = new System.Drawing.Point(38, 540);
  345.         this.label7.Name = "label7";
  346.         this.label7.Size = new System.Drawing.Size(72, 13);
  347.         this.label7.TabIndex = 2;
  348.         this.label7.Text = "CHIẾT KHẤU";
  349.         //
  350.         // label5
  351.         //
  352.         this.label5.AutoSize = true;
  353.         this.label5.Location = new System.Drawing.Point(24, 502);
  354.         this.label5.Name = "label5";
  355.         this.label5.Size = new System.Drawing.Size(91, 13);
  356.         this.label5.TabIndex = 2;
  357.         this.label5.Text = "TỔNG HÓA ĐƠN";
  358.         //
  359.         // label3
  360.         //
  361.         this.label3.AutoSize = true;
  362.         this.label3.Location = new System.Drawing.Point(6, 75);
  363.         this.label3.Name = "label3";
  364.         this.label3.Size = new System.Drawing.Size(73, 13);
  365.         this.label3.TabIndex = 2;
  366.         this.label3.Text = "Điểm Còn Lại:";
  367.         //
  368.         // label2
  369.         //
  370.         this.label2.AutoSize = true;
  371.         this.label2.Location = new System.Drawing.Point(6, 51);
  372.         this.label2.Name = "label2";
  373.         this.label2.Size = new System.Drawing.Size(95, 13);
  374.         this.label2.TabIndex = 2;
  375.         this.label2.Text = "Tên Khách Hàng: ";
  376.         //
  377.         // label1
  378.         //
  379.         this.label1.AutoSize = true;
  380.         this.label1.Location = new System.Drawing.Point(6, 25);
  381.         this.label1.Name = "label1";
  382.         this.label1.Size = new System.Drawing.Size(91, 13);
  383.         this.label1.TabIndex = 2;
  384.         this.label1.Text = "Mã Khách Hàng: ";
  385.         //
  386.         // label4
  387.         //
  388.         this.label4.AutoSize = true;
  389.         this.label4.Location = new System.Drawing.Point(1078, 9);
  390.         this.label4.Name = "label4";
  391.         this.label4.Size = new System.Drawing.Size(89, 13);
  392.         this.label4.TabIndex = 2;
  393.         this.label4.Text = "Ngày Bán Hàng: ";
  394.         //
  395.         // lblngay
  396.         //
  397.         this.lblngay.AutoSize = true;
  398.         this.lblngay.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
  399.         this.lblngay.Location = new System.Drawing.Point(1173, 9);
  400.         this.lblngay.Name = "lblngay";
  401.         this.lblngay.Size = new System.Drawing.Size(67, 13);
  402.         this.lblngay.TabIndex = 3;
  403.         this.lblngay.Text = "dd/MM/yyyy";
  404.         //
  405.         // groupBox1
  406.         //
  407.         this.groupBox1.Controls.Add(this.dtgDSMonAn);
  408.         this.groupBox1.Controls.Add(this.nbrSLMA);
  409.         this.groupBox1.Controls.Add(this.lblGiaMonAn);
  410.         this.groupBox1.Controls.Add(this.lblTenMonAn);
  411.         this.groupBox1.Controls.Add(this.btnChonMA);
  412.         this.groupBox1.Controls.Add(this.txtTKMonAn);
  413.         this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(262, 27);
  414.         this.groupBox1.Name = "groupBox1";
  415.         this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(369, 333);
  416.         this.groupBox1.TabIndex = 4;
  417.         this.groupBox1.TabStop = false;
  418.         this.groupBox1.Text = "MÓN ĂN";
  419.         //
  420.         // dtgDSMonAn
  421.         //
  422.         this.dtgDSMonAn.AllowUserToAddRows = false;
  423.         this.dtgDSMonAn.AllowUserToDeleteRows = false;
  424.         this.dtgDSMonAn.AllowUserToResizeColumns = false;
  425.         this.dtgDSMonAn.AllowUserToResizeRows = false;
  426.         this.dtgDSMonAn.ColumnHeadersHeightSizeMode = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
  427.         this.dtgDSMonAn.Columns.AddRange(new System.Windows.Forms.DataGridViewColumn[] {
  428.             this.TenMon,
  429.             this.GiaTien});
  430.         dataGridViewCellStyle1.Alignment = System.Windows.Forms.DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft;
  431.         dataGridViewCellStyle1.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Window;
  432.         dataGridViewCellStyle1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 18F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  433.         dataGridViewCellStyle1.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText;
  434.         dataGridViewCellStyle1.SelectionBackColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
  435.         dataGridViewCellStyle1.SelectionForeColor = System.Drawing.SystemColors.HighlightText;
  436.         dataGridViewCellStyle1.WrapMode = System.Windows.Forms.DataGridViewTriState.False;
  437.         this.dtgDSMonAn.DefaultCellStyle = dataGridViewCellStyle1;
  438.         this.dtgDSMonAn.Location = new System.Drawing.Point(6, 75);
  439.         this.dtgDSMonAn.Name = "dtgDSMonAn";
  440.         this.dtgDSMonAn.RowHeadersVisible = false;
  441.         this.dtgDSMonAn.RowTemplate.Height = 25;
  442.         this.dtgDSMonAn.Size = new System.Drawing.Size(357, 252);
  443.         this.dtgDSMonAn.TabIndex = 2;
  444.         //
  445.         // TenMon
  446.         //
  447.         this.TenMon.DataPropertyName = "TenMon";
  448.         this.TenMon.HeaderText = "Tên Món";
  449.         this.TenMon.Name = "TenMon";
  450.         this.TenMon.Width = 200;
  451.         //
  452.         // GiaTien
  453.         //
  454.         this.GiaTien.DataPropertyName = "GiaTien";
  455.         this.GiaTien.HeaderText = "Giá Tiền";
  456.         this.GiaTien.Name = "GiaTien";
  457.         this.GiaTien.Width = 153;
  458.         //
  459.         // nbrSLMA
  460.         //
  461.         this.nbrSLMA.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 18F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  462.         this.nbrSLMA.Location = new System.Drawing.Point(208, 14);
  463.         this.nbrSLMA.Name = "nbrSLMA";
  464.         this.nbrSLMA.Size = new System.Drawing.Size(61, 35);
  465.         this.nbrSLMA.TabIndex = 4;
  466.         this.nbrSLMA.Value = new decimal(new int[] {
  467.             1,
  468.             0,
  469.             0,
  470.             0});
  471.         //
  472.         // lblGiaMonAn
  473.         //
  474.         this.lblGiaMonAn.AutoSize = true;
  475.         this.lblGiaMonAn.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
  476.         this.lblGiaMonAn.Location = new System.Drawing.Point(205, 52);
  477.         this.lblGiaMonAn.Name = "lblGiaMonAn";
  478.         this.lblGiaMonAn.Size = new System.Drawing.Size(46, 13);
  479.         this.lblGiaMonAn.TabIndex = 3;
  480.         this.lblGiaMonAn.Text = "000,000";
  481.         //
  482.         // lblTenMonAn
  483.         //
  484.         this.lblTenMonAn.AutoSize = true;
  485.         this.lblTenMonAn.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
  486.         this.lblTenMonAn.Location = new System.Drawing.Point(6, 52);
  487.         this.lblTenMonAn.Name = "lblTenMonAn";
  488.         this.lblTenMonAn.Size = new System.Drawing.Size(66, 13);
  489.         this.lblTenMonAn.TabIndex = 3;
  490.         this.lblTenMonAn.Text = "Tên Món Ăn";
  491.         //
  492.         // btnChonMA
  493.         //
  494.         this.btnChonMA.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(128)))), ((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(128)))));
  495.         this.btnChonMA.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  496.         this.btnChonMA.Location = new System.Drawing.Point(275, 14);
  497.         this.btnChonMA.Name = "btnChonMA";
  498.         this.btnChonMA.Size = new System.Drawing.Size(88, 53);
  499.         this.btnChonMA.TabIndex = 1;
  500.         this.btnChonMA.Text = "CHỌN";
  501.         this.btnChonMA.UseVisualStyleBackColor = false;
  502.        //
  503.         // txtTKMonAn
  504.         //
  505.         this.txtTKMonAn.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 18F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  506.         this.txtTKMonAn.Location = new System.Drawing.Point(6, 14);
  507.         this.txtTKMonAn.Multiline = true;
  508.         this.txtTKMonAn.Name = "txtTKMonAn";
  509.         this.txtTKMonAn.Size = new System.Drawing.Size(196, 35);
  510.         this.txtTKMonAn.TabIndex = 0;
  511.         //
  512.         // groupBox2
  513.         //
  514.         this.groupBox2.Controls.Add(this.button7);
  515.         this.groupBox2.Controls.Add(this.dataGridView3);
  516.         this.groupBox2.Location = new System.Drawing.Point(637, 27);
  517.         this.groupBox2.Name = "groupBox2";
  518.         this.groupBox2.Size = new System.Drawing.Size(371, 597);
  519.         this.groupBox2.TabIndex = 4;
  520.         this.groupBox2.TabStop = false;
  521.         this.groupBox2.Text = "CẬP NHẬT HOÀN THÀNH";
  522.         //
  523.         // button7
  524.         //
  525.         this.button7.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(128)))), ((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(128)))));
  526.         this.button7.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  527.         this.button7.Location = new System.Drawing.Point(292, 23);
  528.         this.button7.Name = "button7";
  529.         this.button7.Size = new System.Drawing.Size(71, 41);
  530.         this.button7.TabIndex = 1;
  531.         this.button7.Text = "XONG";
  532.         this.button7.UseVisualStyleBackColor = false;
  533.         //
  534.         // dataGridView3
  535.         //
  536.         this.dataGridView3.ColumnHeadersHeightSizeMode = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
  537.         this.dataGridView3.Location = new System.Drawing.Point(2, 75);
  538.         this.dataGridView3.Name = "dataGridView3";
  539.         this.dataGridView3.Size = new System.Drawing.Size(357, 516);
  540.         this.dataGridView3.TabIndex = 3;
  541.         //
  542.         // btnDSDoUong
  543.         //
  544.         this.btnDSDoUong.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  545.         this.btnDSDoUong.Location = new System.Drawing.Point(637, 630);
  546.         this.btnDSDoUong.Name = "btnDSDoUong";
  547.         this.btnDSDoUong.Size = new System.Drawing.Size(177, 53);
  548.         this.btnDSDoUong.TabIndex = 5;
  549.         this.btnDSDoUong.Text = "In Đồ Uống";
  550.         this.btnDSDoUong.UseVisualStyleBackColor = true;
  551.         //
  552.         // btnThanhToan
  553.         //
  554.         this.btnThanhToan.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(192)))), ((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(0)))));
  555.         this.btnThanhToan.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 16F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  556.         this.btnThanhToan.ForeColor = System.Drawing.Color.Yellow;
  557.         this.btnThanhToan.Location = new System.Drawing.Point(820, 630);
  558.         this.btnThanhToan.Name = "btnThanhToan";
  559.         this.btnThanhToan.Size = new System.Drawing.Size(176, 53);
  560.         this.btnThanhToan.TabIndex = 5;
  561.         this.btnThanhToan.Text = "THANH TOÁN";
  562.         this.btnThanhToan.UseVisualStyleBackColor = false;
  563.         //
  564.         // lblthongbao
  565.         //
  566.         this.lblthongbao.AutoSize = true;
  567.         this.lblthongbao.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
  568.         this.lblthongbao.Location = new System.Drawing.Point(9, 688);
  569.         this.lblthongbao.Name = "lblthongbao";
  570.         this.lblthongbao.Size = new System.Drawing.Size(62, 13);
  571.         this.lblthongbao.TabIndex = 6;
  572.         this.lblthongbao.Text = "lblthongbao";
  573.         //
  574.         // dtgDSDoUong
  575.         //
  576.         this.dtgDSDoUong.AllowUserToAddRows = false;
  577.         this.dtgDSDoUong.AllowUserToDeleteRows = false;
  578.         this.dtgDSDoUong.AllowUserToResizeColumns = false;
  579.         this.dtgDSDoUong.AllowUserToResizeRows = false;
  580.         this.dtgDSDoUong.ColumnHeadersHeightSizeMode = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
  581.         this.dtgDSDoUong.Columns.AddRange(new System.Windows.Forms.DataGridViewColumn[] {
  582.             this.TenDoUong,
  583.             this.GiaTienDoUong});
  584.         dataGridViewCellStyle2.Alignment = System.Windows.Forms.DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft;
  585.         dataGridViewCellStyle2.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Window;
  586.         dataGridViewCellStyle2.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 18F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  587.         dataGridViewCellStyle2.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText;
  588.         dataGridViewCellStyle2.SelectionBackColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight;
  589.         dataGridViewCellStyle2.SelectionForeColor = System.Drawing.SystemColors.HighlightText;
  590.         dataGridViewCellStyle2.WrapMode = System.Windows.Forms.DataGridViewTriState.False;
  591.         this.dtgDSDoUong.DefaultCellStyle = dataGridViewCellStyle2;
  592.         this.dtgDSDoUong.Location = new System.Drawing.Point(6, 74);
  593.         this.dtgDSDoUong.Name = "dtgDSDoUong";
  594.         this.dtgDSDoUong.RowHeadersVisible = false;
  595.         this.dtgDSDoUong.RowTemplate.Height = 25;
  596.         this.dtgDSDoUong.Size = new System.Drawing.Size(357, 237);
  597.         this.dtgDSDoUong.TabIndex = 8;
  598.         //
  599.         // TenDoUong
  600.         //
  601.         this.TenDoUong.DataPropertyName = "TenMon";
  602.         this.TenDoUong.HeaderText = "Tên Món";
  603.         this.TenDoUong.Name = "TenDoUong";
  604.         this.TenDoUong.Width = 200;
  605.         //
  606.         // GiaTienDoUong
  607.         //
  608.         this.GiaTienDoUong.DataPropertyName = "GiaTien";
  609.         this.GiaTienDoUong.HeaderText = "Giá Tiền";
  610.         this.GiaTienDoUong.Name = "GiaTienDoUong";
  611.         this.GiaTienDoUong.Width = 153;
  612.         //
  613.         // groupBox3
  614.         //
  615.         this.groupBox3.Controls.Add(this.nbrSLDU);
  616.         this.groupBox3.Controls.Add(this.dtgDSDoUong);
  617.         this.groupBox3.Controls.Add(this.lblGiaTienDU);
  618.         this.groupBox3.Controls.Add(this.btnChonDU);
  619.         this.groupBox3.Controls.Add(this.lblTenDoUong);
  620.         this.groupBox3.Controls.Add(this.txtTKDoUong);
  621.         this.groupBox3.Location = new System.Drawing.Point(262, 366);
  622.         this.groupBox3.Name = "groupBox3";
  623.         this.groupBox3.Size = new System.Drawing.Size(369, 317);
  624.         this.groupBox3.TabIndex = 4;
  625.         this.groupBox3.TabStop = false;
  626.         this.groupBox3.Text = "ĐỒ UỐNG";
  627.         //
  628.         // nbrSLDU
  629.         //
  630.         this.nbrSLDU.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 18F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  631.         this.nbrSLDU.Location = new System.Drawing.Point(208, 17);
  632.         this.nbrSLDU.Name = "nbrSLDU";
  633.         this.nbrSLDU.Size = new System.Drawing.Size(61, 35);
  634.         this.nbrSLDU.TabIndex = 9;
  635.         this.nbrSLDU.Value = new decimal(new int[] {
  636.             1,
  637.             0,
  638.             0,
  639.             0});
  640.         //
  641.         // lblGiaTienDU
  642.         //
  643.         this.lblGiaTienDU.AutoSize = true;
  644.         this.lblGiaTienDU.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
  645.         this.lblGiaTienDU.Location = new System.Drawing.Point(205, 55);
  646.         this.lblGiaTienDU.Name = "lblGiaTienDU";
  647.         this.lblGiaTienDU.Size = new System.Drawing.Size(46, 13);
  648.         this.lblGiaTienDU.TabIndex = 8;
  649.         this.lblGiaTienDU.Text = "000,000";
  650.         //
  651.         // btnChonDU
  652.         //
  653.         this.btnChonDU.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(128)))), ((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(128)))));
  654.         this.btnChonDU.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  655.         this.btnChonDU.Location = new System.Drawing.Point(275, 15);
  656.         this.btnChonDU.Name = "btnChonDU";
  657.         this.btnChonDU.Size = new System.Drawing.Size(88, 53);
  658.         this.btnChonDU.TabIndex = 6;
  659.         this.btnChonDU.Text = "CHỌN";
  660.         this.btnChonDU.UseVisualStyleBackColor = false;
  661.         //
  662.         // lblTenDoUong
  663.         //
  664.         this.lblTenDoUong.AutoSize = true;
  665.         this.lblTenDoUong.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
  666.         this.lblTenDoUong.Location = new System.Drawing.Point(6, 55);
  667.         this.lblTenDoUong.Name = "lblTenDoUong";
  668.         this.lblTenDoUong.Size = new System.Drawing.Size(72, 13);
  669.         this.lblTenDoUong.TabIndex = 7;
  670.         this.lblTenDoUong.Text = "Tên Đồ Uống";
  671.         //
  672.         // txtTKDoUong
  673.         //
  674.         this.txtTKDoUong.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 18F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
  675.         this.txtTKDoUong.Location = new System.Drawing.Point(6, 17);
  676.         this.txtTKDoUong.Multiline = true;
  677.         this.txtTKDoUong.Name = "txtTKDoUong";
  678.         this.txtTKDoUong.Size = new System.Drawing.Size(196, 35);
  679.         this.txtTKDoUong.TabIndex = 5;
  680.         //
  681.         // frmBanHang
  682.         //
  683.         this.AutoScaleMode = AutoScaleMode.None;
  684.         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
  685.         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
  686.         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(1008, 710);
  687.         this.Controls.Add(this.lblthongbao);
  688.         this.Controls.Add(this.btnThanhToan);
  689.         this.Controls.Add(this.btnDSDoUong);
  690.         this.Controls.Add(this.groupBox2);
  691.         this.Controls.Add(this.groupBox3);
  692.         this.Controls.Add(this.groupBox1);
  693.         this.Controls.Add(this.lblngay);
  694.         this.Controls.Add(this.label4);
  695.         this.Controls.Add(this.groupHD);
  696.         this.Controls.Add(this.menuStrip1);
  697.         this.Name = "frmBanHang";
  698.         this.Text = "Màn Hình Hệ Thống";
  699.         this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
  700.         this.menuStrip1.ResumeLayout(false);
  701.         this.menuStrip1.PerformLayout();
  702.         this.groupHD.ResumeLayout(false);
  703.         this.groupHD.PerformLayout();
  704.         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dtgHoaDonChiTiet)).EndInit();
  705.         this.groupBox1.ResumeLayout(false);
  706.         this.groupBox1.PerformLayout();
  707.         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dtgDSMonAn)).EndInit();
  708.         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nbrSLMA)).EndInit();
  709.         this.groupBox2.ResumeLayout(false);
  710.         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGridView3)).EndInit();
  711.         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dtgDSDoUong)).EndInit();
  712.         this.groupBox3.ResumeLayout(false);
  713.         this.groupBox3.PerformLayout();
  714.         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.nbrSLDU)).EndInit();
  715.         this.ResumeLayout(false);
  716.         this.PerformLayout();
  717.  
  718.     }
  719. //...
  720. }

  Nó không deSign được, chỉ cần thay, dòng 683 ở trên thành:
  Visual C# Code:
  1. //...
  2.         //
  3.         // frmBanHang
  4.         //
  5.         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.None;
  6. //...

  thì nó trở lại bình thường, có thể View Designer như mong muốn.

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		frmBH.jpg
Lần xem:	4
Size:		125.8 KB
ID:		48858

  File đính kèm frm_BH.rar
  Attached Files Attached Files
  Bắc thang lên hỏi ông giời
  Tiền vàng giao đoảng có đòi được không ?

 6. #16
  Ngày gia nhập
  08 2016
  Bài viết
  2

  Mặc định Code tay trên Winform

  code sạch là sẽ nhanh đúng không mọi người?

 7. #17
  Ngày gia nhập
  07 2016
  Bài viết
  421

  Thế nào là sạch ?
  //
  Thế nào là nhanh !
  Bắc thang lên hỏi ông giời
  Tiền vàng giao đoảng có đòi được không ?

 8. #18
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  định tiến lùi k 5, tôi cũng như đa phần các mem bờ cViệt hôm nay, chạy theo cong nghệ, mới nhất, hại điện nhất.

  cắt mạng là mất liên lạc

  năm tháng qua đi mới biết cà nhà tuy có hơi già ..
  Lại mất tín hiệu ! Vậy bữa mô rảnh nói tiếp

  Phọt đâu xa 2017

 9. #19
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  365

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi VNFox Xem bài viết
  rãnh .... thời buổi này khi tạo winform chỉ cần drag drop, định viết lại lịch sử hay sao mà định code bằng tay winform vậy
  Code tay sẽ hiểu sâu hơn
  Trong nhiều trường hợp cần các thao tác "Dynamic" với controls , viết Lib xài chung, viết framework thì cần phải biết code tay ( expert only )

 10. #20
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Viết động (Dynamic) không nhất thiết phải viết sẵn, viết chết trong lib.
  Một vài NNLT như java, netFx (c#, vc++) có hỗ trợ viết động theo ngữ cảnh cần giải quyết

  các namespace:
  System.CodeDom.Compiler

  Visual C# Code:
  1.         //...
  2.         CSharpCodeProvider csc = new CSharpCodeProvider();
  3.         CompilerResults compilerResults = csc.CompileAssemblyFromSource(new CompilerParameters{
  4.             GenerateExecutable = false,
  5.             OutputAssembly = tempFileName,
  6.             GenerateInMemory = false,
  7.             TreatWarningsAsErrors = false
  8.         }, new string[]{
  9.             szContent
  10.         });
  11.         if (compilerResults.Errors.Count > 0)
  12.             throw new Exception();
  13.         //...

  Lúc nào đó rảnh rỗi tôi sẽ trình bày về kỹ thuật này.

  Phọt mô xa 2017
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn