Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Danh Sách Liên Kết Đơn in ngược

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2015
  Bài viết
  3

  Mặc định Danh Sách Liên Kết Đơn in ngược

  Code:
  #include <stdio.h>
  struct node
  {
  	int info;
  	struct node *pNext;
  };
  typedef struct node NODE;
  struct list
  {
  	NODE*pHead;
  	NODE*pTail;
  };
  typedef struct list LIST;
  
  
  void Init(LIST &l)
  {
  	l.pHead = NULL;
  	l.pTail = NULL;
  }
  NODE* GetNode(int x)
  {
  	NODE *p = new NODE;
  	if (p==NULL)
  		return NULL;
  	p->info = x;
  	p->pNext = NULL;
  	return p;
  }
  void AddHead(LIST&l,NODE*p)
  {
  	if(l.pHead==NULL)
  		l.pHead = l.pTail = p;
  	else
  	{
  		p->pNext = l.pHead;
  		l.pHead = p;
  	}
  }
  void Input(LIST&l)
  {
  	int n;
  	printf("Nhap n");
  	scanf("%d",&n);
  	Init(l);
  	for(int i=1;i<=n;i++)
  	{
  		int x;
  		printf("Nhap so nguyen:");
  		scanf("%d",&x);
  		NODE*p=GetNode(x);
  		if (p!=NULL)
  			AddHead(l,p);
  	}
  }
  void Output(LIST l)
  {
  	NODE*p = l.pHead;
  	while(p!=NULL)
  	{
  		printf("%4d",p->info);
  		p = p->pNext;
  	}
  	printf("\n\n");
  }
  
  int main() 
  { 
  	LIST l; 
  	Input(l); 
  	Output(l);
  	
  }
  sao mình nhập vào 15 20 30 37 nó xuất ra 37 30 20 15
  Mọi người giúp dùm mình
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  24

  sao mình nhập vào 15 20 30 37 nó xuất ra 37 30 20 15
  Mọi người giúp dùm mình
  Khi thêm một node bạn add vào head của linklist, khi duyệt thì duyệt từ head đến cuối, thì tất nhiên là thứ tự như trên là đúng rồi. Nhưng mình ko hiểu là implement liên kết đơn thì cần gì đến 2 con trỏ.
  KISS

  Skype: giapnguyen_bka89

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2015
  Bài viết
  3

  Cho mình hỏi làm thế nào để nó xuất the chiều 15 20 30 37

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2014
  Bài viết
  1

  Bạn có thể dùng đệ quy trong trường hợp này

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2015
  Nơi ở
  Viet Nam
  Bài viết
  99

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi chinhdohach Xem bài viết
  Cho mình hỏi làm thế nào để nó xuất the chiều 15 20 30 37
  Mình nghĩ bạn có thể dùng thêm 1 mảng để in ngược lại.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn