Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Ebook Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Căn Bản Dễ Hiểu

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Mặc định Ebook Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Căn Bản Dễ Hiểu

  Nối Tiếp Cuốn C++ căn bản dễ hiểu mình post thêm 1 cuốn cấu trúc dữ liệu giải thuật của Học viện bưu chính viễn thông,cũng rất dễ hiểu,các code mẫu trong sách cũng rất trong sáng ( code đảm bảo chạy đúng 100% Trên TC 3.0 )

  Bộ sách mình gửi gồm 3 quyển trong đó bao gồm:
  1) Toán Rời Rạc

  Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối
  tượng, và nghiên cứu mối quan hệ giữa các tập rời rạc. Một trong những yếu tố làm Toán rời rạc
  trở nên quan trọng là việc lưu trữ, xử lý thông tin trong các hệ thống máy tính về bản chất là rời
  rạc. Chính vì lý do đó, Toán học rời rạc là một môn học bắt buộc mang tính chất kinh điển của các
  ngành Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông. Tài liệu hướng dẫn môn học Toán học rời rạc
  được xây dựng cho hệ đào tạo từ xa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng
  dựa trên cơ sở kinh nghiệm giảng dạy môn học và kế thừa từ giáo trình “Toán học rời rạc ứng
  dụng trong tin học” của Kenneth Rossen. Tài liệu được trình bày thành hai phần:

  Phần I
  trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết tổ hợp thông qua việc giải quyết bốn
  bài toán cơ bản đó là: Bài toán đếm, Bài toán tồn tại, Bài toán liệt kê và Bài toán tối ưu.

  Phần II trình bày những kiến thức cơ bản về Lý thuyết đồ thị: khái niệm, định nghĩa, các
  thuật toán trên đồ thị, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton. Một số bài toán có ứng dụng thực tiễn quan
  trọng khác của lý thuyết đồ thị cũng được chú trọng giải quyết đó là Bài toán tô màu đồ thị, Bài
  toán tìm đường đi ngắn nhất và Bài toán luồng cực đại trong mạng.

  Trong mỗi phần của tài liệu, chúng tôi cố gắng trình bày ngắn gọn trực tiếp vào bản chất
  của vấn đề, đồng thời cài đặt hầu hết các thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C nhằm đạt được hai
  mục tiêu chính cho người học: Nâng cao tư duy toán học trong phân tích, thiết kế thuật toán và
  rèn luyện kỹ năng lập trình với những thuật toán phức tạp. Mặc dù đã rất cẩn trọng trong quá trình
  biên soạn, tuy nhiên tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Chúng tôi rất mong
  được sự góp ý quí báu của tất cả đọc giả và các bạn đồng nghiệp. Mọi góp ý xin gửi về: Khoa
  Công nghệ Thông tin - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

  2) cấu trúc dữ liệu giải thuật

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những môn học cơ bản của sinh viên ngành Công
  nghệ thông tin. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất
  trong lập trình, đúng như câu nói nổi tiếng của Niklaus Wirth: Chương trình = Cấu trúc dữ liệu +
  Giải thuật (Programs = Data Structures + Algorithms). Nắm vững các cấu trúc dữ liệu và các giải
  thuật là cơ sở để sinh viên tiếp cận với việc thiết kế và xây dựng phần mềm cũng như sử dụng các
  công cụ lập trình hiện đại.


  Cấu trúc dữ liệu có thể được xem như là 1 phương pháp lưu trữ dữ liệu trong máy tính
  nhằm sử dụng một cách có hiệu quả các dữ liệu này. Và để sử dụng các dữ liệu một cách hiệu quả
  thì cần phải có các thuật toán áp dụng trên các dữ liệu đó. Do vậy, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là
  2 yếu tố không thể tách rời và có những liên quan chặt chẽ với nhau. Việc lựa chọn một cấu trúc
  dữ liệu có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn áp dụng giải thuật nào.


  Tài liệu “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật” bao gồm 7 chương, trình bày về các cấu trúc dữ liệu
  và các giải thuật cơ bản nhất trong tin học.


  Chương 1 trình bày về phân tích và thiết kế thuật toán. Đầu tiên là cách phân tích 1 vấn đề,
  từ thực tiễn cho tới chương trình, cách thiết kế một giải pháp cho vấn đề theo cách giải quyết bằng
  máy tính. Tiếp theo, các phương pháp phân tích, đánh giá độ phức tạp và thời gian thực hiện giải
  thuật cũng được xem xét trong chương.

  Chương 2 trình bày về đệ qui, một khái niệm rất cơ bản
  trong toán học và khoa học máy tính. Việc sử dụng đệ qui có thể xây dựng được những chương
  trình giải quyết được các vấn đề rất phức tạp chỉ bằng một số ít câu lệnh, đặc biệt là các vấn đề
  mang bản chất đệ qui.


  Chương 3, 4, 5, 6 trình bày về các cấu trúc dữ liệu được sử dụng rất thông dụng như mảng
  và danh sách liên kết, ngăn xếp và hàng đợi, cây, đồ thị. Đó là các cấu trúc dữ liệu cũng rất gần
  gũi với các cấu trúc trong thực tiễn. Chương 7 trình bày về các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm.
  Các thuật toán này cùng với các kỹ thuật được sử dụng trong đó được coi là các kỹ thuật cơ sở
  cho lập trình máy tính. Các thuật toán được xem xét bao gồm các lớp thuật toán đơn giản và cả
  các thuật toán cài đặt phức tạp nhưng có thời gian thực hiện tối ưu.
  Cuối mỗi phần đều có các câu hỏi và bài tập để sinh viên ôn luyện và tự kiểm tra kiến thức
  của mình. Cuối tài liệu có các phụ lục hướng dẫn trả lời câu hỏi, mã nguồn tham khảo và tài liệu
  tham khảo.


  Về nguyên tắc, các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật có thể được biểu diễn và cài đặt bằng
  bất cứ ngôn ngữ lập trình hiện đại nào. Tuy nhiên, để có được các phân tích sâu sắc hơn và có kết
  quả thực tế hơn, tác giả đã sử dụng ngôn ngữ lập trình C để minh hoạ cho các cấu trúc dữ liệu và
  thuật toán. Do vậy, ngoài các kiến thức cơ bản về tin học, người đọc cần có kiến thức về ngôn ngữ
  lập trình C.

  Cuối cùng, mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi các thiếu sót. Tác
  giả rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc và đồng nghiệp để tài liệu được hoàn thiện hơn.

  3) Kỹ thuật lập trình


  Sự phát triển công nghệ thông tin trong những năm vừa qua đã làm thay đổi bộ mặt
  kinh tế xã hội toàn cầu, trong đó công nghệ phần mềm trở thành một ngành công nghiệp
  quan trọng đầy tiềm năng. Với sự hội tụ của công nghệ viễn thông và công nghệ thông rin,
  tỷ trọng về giá trị phần mềm chiếm rất cao trong các hệ thống viễn thông cũng như các thiết
  bị đầu cuối. Chính vì lý do đó, việc nghiên cứu, tìm hiểu, tiến tới phát triển cũng như làm
  chủ các hệ thống phần mềm của các kỹ sư điện tử viễn thông là rất cần thiết.
  Tài liệu giảng dạy “Kỹ thuật lập trình” cho hệ đào tạo từ xa được xây dựng dựa trên
  giáo trình “Kỹ thuật lập trình” đã được giảng dạy tại học viện trong những năm qua với
  mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan
  tới lập trình.


  Thông qua cuốn tài liệu này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đọc về kỹ năng
  lập trình cấu trúc và một số thuật toán quan trọng, bao gồm: Đại cương về lập trình cấu trúc;
  Duyệt và đệ qui; Ngăn xếp, hàng đợi và danh sách móc nối; Cây; Đồ thị và cuối cùng là Sắp
  xếp và tìm kiếm.

  II. MỤC ĐÍCH
  Môn học cung cấp cho sinh viên kỹ năng lập trình trên các cấu trúc dữ liệu quan trọng
  như: stack, queue mlink, tree & graph cùng với phương pháp phân tích, thiết kế, đánh giá
  thuật toán.

  Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng viết được chương trình giải
  quyết những bài toán trong thực tế.

  III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Nghiên cứu các thuật toán cơ bản được sử dụng trong thực tế như các thuật toán tìm
  kiếm, các thuật toán liên quan đến đồ thị. Các giải thuật lập trình dựa trên danh sách, cây…
  Nghiên cứu cách cài đặt các thuật toán trên máy tính.
  Tìm hiểu các lĩnh vực ứng dụng của các thuật toán, phương pháp trong thực tế.

  Lưu ý: có một số kiến thức của cấu trúc dữ liệu giải thuật đã đựoc đề cập trong 2 cuốn Các Cuốn Toán Rời RạcKỹ THuật Lập Trình nên cuốn Cấu trúc dữ liệu giải thuật không đề cập lại,nếu các bạn thấy thiếu phần cần quan tâm có thể tra lại trong cả 3 cuốn
  Attached Files Attached Files
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 23-03-2010 lúc 11:08 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Bài viết
  6

  Mình là dân bưu chính đây, quyển này thầy mình viết hay lắm đọc rất dễ hiểu. Mọi người down về nhé có gì không hiểu thì cùng nhau chia sẻ nhé !!!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  1

  thank các anh da up lên các tài Liệu E dag cần .thank các bậc tiền Bối đj trước .E moi hoc C# mog các anh chj giáo nhiều thêm

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Nơi ở
  bế quan tu lại
  Bài viết
  846

  Bài tập Stack, Queue, Linklist, Tree
  Tài liệu bằng power point
  Attached Files Attached Files

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2010
  Nơi ở
  DH-CNTT
  Bài viết
  66

  bạn có ebook nào C# của epit thì share cho mọi người xin luôn !

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  2

  Mặc định Ebook Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Căn Bản Dễ Hiểu

  thanks bạn nhiều lắm, học kỳ vừa rồi học môn C# thầy thính giảng từ sài gòn về dạy, môn quan trọng mà học đúng một tuần, chẳng tiếp thu được là bao , :(

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2012
  Bài viết
  1

  thank u rất hay
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Các thuật toán sắp xếp trong lập trình C | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  Gửi bởi iamvtn trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 11-02-2017, 04:44 PM
 2. Ebook về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  Gửi bởi visual_qst trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 24-08-2013, 09:41 AM
 3. Bài tập C Cần giải giúp 3 câu trong đề thi kĩ thuật lập trình C và Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  Gửi bởi nguyenthi0602 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-09-2012, 08:42 PM
 4. eBook "Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật Cài Đặt Bằng C" của Nguyễn Hồng Chương kiếm ở đâu?
  Gửi bởi nghedongnai trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 30-03-2011, 08:36 PM
 5. Thế nào là cấu trúc dữ liệu, thuật giải, thuật toán...??
  Gửi bởi duanvcd trong diễn đàn Kinh nghiệm CNTT
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 17-06-2007, 10:07 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn