Gửi mọi người ứng dụng do mình làm để thực hành về ADO.NET, nó dùng để quản lý các URL ưa thích, thật ra thì nó cũng chưa hoàn chỉnh lắm do chỉ được làm trong 1 buổi sáng + kiến thức còn hạn chế nên còn thiếu vài tính năng cần thiết. Nhưng cũng xin mạnh dạn đưa lên để mọi người cùng học hỏi kinh nghiệm lập trình ADO.NET trong C#

Đây là hình ảnh:


Đây là link download:

http://www.box.net/shared/tf99hy13tu

Mong được chỉ giáo