Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Gán giá trị cho item listbox trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  Mặc định Gán giá trị cho item listbox trong lập trình C#

  Mới tập tành kết nối access,tôi đã kết nối được nhưng ở đoạn mã dưới tôi không làm thế nào để gán các giá trị cho các item của listbox
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8. using System.Data.OleDb;
  9.  
  10. {
  11.     public partial class frmDictionary : Form
  12.     {
  13.         public frmDictionary()
  14.         {
  15.             InitializeComponent();
  16.         }
  17.         string connString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEdb.4.0;Data Source = D:\\echipthuatngu.mdb";
  18.         int item = 0, vt = 0;
  19.         private void frmDictionary_Load(object sender, EventArgs e)
  20.         {
  21.             OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connString);
  22.             string query = "select tu from tblnoidung";
  23.             OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter();
  24.             da.SelectCommand= new OleDbCommand(query,conn);
  25.             DataSet ds= new DataSet();
  26.             da.Fill(ds,"tblnoidung");
  27.             DataTable dt= ds.Tables["tblnoidung"];
  28.             Math.DivRem(lstDanhSach.Height,lstDanhSach.ItemHeight,out item);
  29.             for (int i = 1; i <= item; i++)
  30.             {
  31.                 [B]lstDanhSach.Items[i] =(string) dt.Rows[i+vt].ToString();[/B]
  32.             }
  33.         }
  34.     }
  35. }

  Trong khi thay vòng lặp for bằng vòng lặp foreach lại được:
  Visual C# Code:
  1.                 foreach (DataRow row in dt.Rows)
  2.                 {
  3.                     listboxHienThiTu.Items.Add(row["tu"].ToString());
  4.                 }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi tienlbhoc : 10-07-2007 lúc 06:24 PM.
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  33

  lstDanhSach.Items[i] =(string) dt.Rows[i+vt].ToString(); --> dòng này có vấn đề, cậu xem lại.
  Tui có đoạn code sau, nó chạy tốt với phép gán:
  Visual C# Code:
  1.         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             listBox1.Items.Add("Ha ha ha");
  4.             listBox1.Items[0] = "Hu hu hu";
  5.         }
  Kết quả sẽ là "Hu hu hu"
  NOTHING GONNA CHANGE MY LOVE FOR C

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  không thể hiểu nổi cái máy của tôi làm sao nữa, bỏ dòng
  listBox1.Items.Add("Ha ha ha");
  thì có khác gì mà máy báo lỗi, nếu điền trước một vài item của listbox thì lại no vấn đề, nhưng để trống trơn thì như thế này đây
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  33

  T T Ặc, sai là phải, ku chưa khởi tạo mà lấy gì mà gán. Có thể hiểu listbox là hộp chứa các phần tử của 1 mảng. Bây giờ tui tạo "mảng" có 5 phần tử nè:
  Visual C# Code:
  1.         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             listBox1.Items.Add("Hu hu hu"); //index = 0
  4.             listBox1.Items.Add("Ha ha ha"); //index = 1
  5.             listBox1.Items.Add("He he he"); //index =2
  6.             listBox1.Items.Add("Hix hix hix"); //index =3
  7.             listBox1.Items.Add("Hê hê hê"); //index =4
  8.         }
  Đó, tui đã khởi tạo, bây giờ tui muốn thay đổi giá trị thì viết tiếp đoạn lệnh trên mấy dòng sau:
  Visual C# Code:
  1.             //..tiếp mấy dòng trên
  2.             listBox1.Items[0] = "Hú hú hú";
  3.             listBox1.Items[1] = "Há há há";
  4.             listBox1.Items[2] = "Hé hé hé";
  5.             listBox1.Items[3] = "Hax hax hax";
  6.             listBox1.Items[4] = "Hế hế hế";
  Bây giờ thì ku Tiến hiểu gòi chứ ?
  NOTHING GONNA CHANGE MY LOVE FOR C

Các đề tài tương tự

 1. Cách nào gán giá trị cho item trong listbox?
  Gửi bởi khachuyit2013 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 16-03-2013, 10:43 PM
 2. Cách tô màu item trong listbox như thế nào ?
  Gửi bởi khacphuctran trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 15-02-2012, 10:36 PM
 3. cách add item vào listbox và move item giữa 2 listbox
  Gửi bởi hocsinh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 06-04-2011, 08:12 PM
 4. ADO.NET chọn các Item trong Listbox?
  Gửi bởi minhchanhtruong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 03-04-2011, 01:18 PM
 5. ADO.NET vấn đề về Add item trong listbox
  Gửi bởi tritai3000 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-02-2011, 08:42 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn