Bạn nào biết cách hiển thị dữ liệu tiếng việt trên database chỉ mình với. Mình nhập dữ liệu tiếng việt vào thì toàn bị lỗi font (mình đang dùng sql server 2005)