Cho em hỏi cách xử lý lỗi này với.

Em vào trang quản trị OEM thì Agent báo lỗi sau : Status Agent Unreachable

Em có kiểm tra status agent thì nó thông báo sau:

Available disk space on upload filesystem : -12.36%
Data channel upload directory : D:/app/Administrator/product/11.2
.0/dbhome_1/sf-dc-04_BDGTEL/sysman/recv
Collection Status : Disabled by Upload Manager
Last successful heartbeat to OMS : 2015-05-15 16:58:22


Em chạy thử lệnh emctl upload thì báo lỗi sau:
EMD upload error: Upload was successful but collections currently disabled - disk full


Em cũng có tìm một số topic trên mạng như
http://blog.contractoracle.com/2009/05/ ... ssful.html
http://www.programmershare.com/3253046/

Nhưng vẫn không được, anh em có biết lỗi này không hỗ trợ em với
Thanks