Chào anh/chị !
Hiện em đang làm 1 project thực hiện việc giao tiếp giữa 2 process với nhau. Em có 1 số thắc mắc không hiểu.. mong a/c thông não giúp em tí được không ạ =))
A/c cho em hỏi:
1. Hàm find_task_by_pid() nó return những gì ạ ???
2. Cấu trúc task_struct được định nghĩa trong thư viện nào và chứa những thông tin gì??
3. Cấu trúc msg_struct được định nghĩa trong thư viện nào và chứa những thông tin gì??