Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Thuật toán cờ caro. Giúp em?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  0

  Talking Thuật toán cờ caro. Giúp em?

  Em tìm trong forum có đoạn source sau. chạy rất ổn. Nhưng e ko hiểu thuật toán mà source đó áp dụng để xác định X hay O thắng là như thế nào. ạnh chị có thể giải thích cho e hiểu đc ko.
  hoặc pm yahoo blue_Wind90. Sẽ có hậu tạ cho anh chị nào pm giúp e phân tích đoạn source dưới

  C Code:
  1. #include<dos.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4. #include<conio.h>
  5.  
  6. #define MAX_COL 20
  7. #define MAX_ROW 20
  8. #define MAX_X 42
  9. #define MAX_Y 22
  10. #define MIN_X 2
  11. #define MIN_Y 2
  12. #define X 2
  13. #define O 1
  14.  
  15. int map[20][20];
  16.  
  17. void draw_board()
  18. {
  19.     int i,j;
  20.     for(i=MIN_Y;i<MAX_Y;i++)
  21.         for(j=MIN_X;j<MAX_X;j+=2)
  22.         {
  23.             gotoxy(j,i);
  24.             textcolor(LIGHTRED);
  25.             cprintf(".");
  26.         }
  27. }
  28.  
  29. void init_mouse()
  30. {
  31.     for(int i=0;i<20;++i)
  32.         for(int j=0;j<20;j++)map[i][j]=0;
  33.     int mouse_exists;
  34.     _AX=0x00;
  35.     geninterrupt(0x33);
  36.     mouse_exists=_AX;
  37.     if(mouse_exists!=-1)
  38.     {
  39.         printf("Can't initialize mouse");
  40.         exit(1);
  41.     }
  42. }
  43.  
  44. void show_mouse()
  45. {
  46.     _AX=0x01;
  47.     geninterrupt(0x33);
  48. }
  49.  
  50. void hide_mouse()
  51. {
  52.     _AX=0x02;
  53.     geninterrupt(0x33);
  54. }
  55.  
  56. void get_mousexy(int &mouse_x,int &mouse_y)
  57. {
  58.     _AX=0x03;
  59.     geninterrupt(0x33);
  60.     mouse_x=_CX/8+1;
  61.     mouse_y=_DX/8+1;
  62. }
  63.  
  64. void move_mouse(int x,int y)
  65. {
  66.     _AX=0x04;
  67.     _CX=x*8;
  68.     _DX=y*8;
  69.     geninterrupt(0x33);
  70. }
  71.  
  72. void limit_mousexy()
  73. {
  74.     _AX=0x08;                    //row,y
  75.     _CX=0*8;
  76.     _DX=24*8;
  77.     geninterrupt(0x33);
  78.  
  79.     _AX=0x07;                   //col,x
  80.     _CX=0*8;
  81.     _DX=79*8;
  82.     geninterrupt(0x33);
  83. }
  84.  
  85. int left_mouse_down()
  86. {
  87.     _AX=0x03;
  88.     geninterrupt(0x33);
  89.     if(_BX&0x01==0x01)return 1;
  90.     return 0;
  91. }
  92.  
  93. int left_mouse_up()
  94. {
  95.     _AX=0x03;
  96.     _BX=0;
  97.     geninterrupt(0x33);
  98.     if(_BX>0)return 1;
  99.     return 0;
  100. }
  101.  
  102. int check_win(int banco[20][20],int type)
  103. {
  104.     int i,j;
  105.     for(i=0;i<MAX_ROW;i++)
  106.         for(j=0;j<MAX_COL;j++)
  107.         {
  108.             if(banco[i][j]==banco[i+1][j]&&banco[i][j]==banco[i+2][j]
  109.             &&banco[i][j]==banco[i+3][j]&&banco[i][j]==banco[i+4][j]
  110.             &&banco[i][j]==type)return 1;
  111.  
  112.             if(banco[i][j]==banco[i+1][j+1]&&banco[i][j]==banco[i+2][j+2]
  113.             &&banco[i][j]==banco[i+3][j+3]&&banco[i][j]==banco[i+4][j+4]
  114.             &&banco[i][j]==type)return 1;
  115.  
  116.             if(banco[i][j]==banco[i-1][j+1]&&banco[i][j]==banco[i-2][j+2]
  117.             &&banco[i][j]==banco[i-3][j+3]&&banco[i][j]==banco[i-4][j+4]
  118.             &&banco[i][j]==type)return 1;
  119.  
  120.             if(banco[i][j]==banco[i][j+1]&&banco[i][j]==banco[i][j+2]
  121.             &&banco[i][j]==banco[i][j+3]&&banco[i][j]==banco[i][j+4]
  122.             &&banco[i][j]==type)return 1;
  123.         }
  124.  
  125.     return 0;
  126. }
  127.  
  128. void main()
  129. {
  130.     clrscr();
  131.     char k=';';
  132.     int dem=0;
  133.  
  134.     init_mouse();
  135.     show_mouse();
  136.     limit_mousexy();
  137.  
  138.     draw_board();
  139.  
  140.     int x,y,i,j;
  141.     while(k!=27)
  142.     {
  143.         get_mousexy(x,y);
  144.         gotoxy(x,y);
  145.         if(left_mouse_down())
  146.         {
  147.             i=y-2;
  148.             j=(x-2)/2;
  149.             hide_mouse();
  150.             if(y<MAX_Y&&y>=MIN_Y&&x%2==0&&x>=MIN_X&&x<MAX_X&&map[i][j]==0)
  151.             {
  152.                 if(dem%2==1)
  153.                 {
  154.                     dem++;
  155.                     textcolor(YELLOW);
  156.                     cprintf("O");
  157.                     map[i][j]=1;
  158.                     if(check_win(map,O))
  159.                     {
  160.                         gotoxy(50,3);
  161.                         textcolor(YELLOW);
  162.                         cprintf("O da thang");
  163.                         getch();break;
  164.                     }
  165.                 }
  166.                 else
  167.                 {
  168.                     dem++;
  169.                     textcolor(10);
  170.                     cprintf("X");
  171.                     map[i][j]=2;
  172.                     if(check_win(map,X))
  173.                     {
  174.                         gotoxy(50,3);
  175.                         textcolor(10);
  176.                         cprintf("X da thang");
  177.                         getch();break;
  178.                     }
  179.                 }
  180.                 gotoxy(1,24);
  181.                 textcolor(LIGHTRED);
  182.                 cprintf("                      ");
  183.                 gotoxy(1,24);
  184.                 cprintf("Nuoc di cuoi (%d,%d)",i,j);
  185.             }
  186.             show_mouse();
  187.         }
  188.  
  189.         if(kbhit())
  190.         {
  191.             k=getch();
  192.         }
  193.     }
  194.  
  195.     //getch();
  196. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Close All
  Bài viết
  993

  Nhìn sơ qua thấy thuật toán check win không tối ưu.
  Độ phức tạp là O(n*n): với n ở bài này là 20.Hic lâu .Tuy n=20 không là vấn đề j với các máy tính hiện nay nhưng tối ưu vẫn là ưu tiên.
  Thuật toán check win không cần fai check hết cả bàn cờ <-------Lưu ý câu này

  -Bạn coi thêm bài cờ CáRô của tôi làm ở đây:Source Game cờ Caro viết bằng C

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  0

  cảm ơn bạn. bạn có thể nói rõ xí,thuật toán check win đó nó hoạt động như thế nào ko.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  35

  thuật toán là duyệt hết các ô trên bàn cờ. Ở mỗi ô duyệt thì cần kiểm tra 4 ô ở 2 đường chéo, đường dọc và đường ngang có phải liên tục là x hoặc 0 ko. nếu có thì thằng ( chổ if đó ), xem sơ sơ thì đại loại là thế.
  Bạn có thể biến nó thành của mình bằng cách cho kiểm tra tại ô vừa đi xem lân cận đưocg chéo và đường dọc và ngang có liên tục là quân của cùng một người ko tại mỗi nước đi. như vậy đỡ tốn kém hơn.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  0

  thế còn phần con trỏ chuột sao a. e ko hiểu lắm. bro nào giải thích e đoạn này với
  C Code:
  1. void init_mouse()
  2. {
  3.     for(int i=0;i<20;++i)
  4.         for(int j=0;j<20;j++)map[i][j]=0;
  5.     int mouse_exists;
  6.     _AX=0x00;
  7.     geninterrupt(0x33);
  8.     mouse_exists=_AX;
  9.     if(mouse_exists!=-1)
  10.     {
  11.         printf("Can't initialize mouse");
  12.         exit(1);
  13.     }
  14. }
  15.  
  16. void show_mouse()
  17. {
  18.     _AX=0x01;
  19.     geninterrupt(0x33);
  20. }
  21.  
  22. void hide_mouse()
  23. {
  24.     _AX=0x02;
  25.     geninterrupt(0x33);
  26. }
  27.  
  28. void get_mousexy(int &mouse_x,int &mouse_y)
  29. {
  30.     _AX=0x03;
  31.     geninterrupt(0x33);
  32.     mouse_x=_CX/8+1;
  33.     mouse_y=_DX/8+1;
  34. }
  35.  
  36. void move_mouse(int x,int y)
  37. {
  38.     _AX=0x04;
  39.     _CX=x*8;
  40.     _DX=y*8;
  41.     geninterrupt(0x33);
  42. }
  43.  
  44. void limit_mousexy()
  45. {
  46.     _AX=0x08;                    //row,y
  47.     _CX=0*8;
  48.     _DX=24*8;
  49.     geninterrupt(0x33);
  50.  
  51.     _AX=0x07;                   //col,x
  52.     _CX=0*8;
  53.     _DX=79*8;
  54.     geninterrupt(0x33);
  55. }
  56.  
  57. int left_mouse_down()
  58. {
  59.     _AX=0x03;
  60.     geninterrupt(0x33);
  61.     if(_BX&0x01==0x01)return 1;
  62.     return 0;
  63. }
  64.  
  65. int left_mouse_up()
  66. {
  67.     _AX=0x03;
  68.     _BX=0;
  69.     geninterrupt(0x33);
  70.     if(_BX>0)return 1;
  71.     return 0;
  72. }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  0

  Mặc định Thuật toán cờ caro. Giúp em?

  _AX=0x08._AX=0x07 là sao nhỉ

 7. #7
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Trên 4rum đã up tech help và norton asm guide nhiều lần rồi. Bạn chịu khó search và down về xem. Nó chú thích đầy đủ ý nghĩa của các ngắt.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Các đề tài tương tự

 1. Thuật toán xây dựng chương trình chơi cờ Caro
  Gửi bởi LaptrinhC trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 30-06-2016, 04:43 PM
 2. Cần giúp đỡ làm đồ án game caro online!
  Gửi bởi july trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-04-2012, 04:05 PM
 3. Dùng thuật toán nào để viết Game Caro 3x3 trong C#?
  Gửi bởi bboybon trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-11-2010, 10:15 PM
 4. bài cờ caro bằng C++. Giúp em với?
  Gửi bởi vampirehl trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-12-2009, 07:31 PM
 5. [Mr.Hieu] Anitsoft Caro Chess - The best caro game
  Gửi bởi hieubm trong diễn đàn Sản phẩm phần mềm của bạn
  Trả lời: 49
  Bài viết cuối: 21-11-2007, 10:54 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn