Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lưu nội dung CSDL sang tài liệu XML trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Smile Lưu nội dung CSDL sang tài liệu XML trong lập trình C#

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4. using System.Data.SqlClient;
  5. using System.Xml;
  6. using System.Data;
  7. namespace ConsoleApplication1
  8. {
  9.     class Program
  10.     {
  11.         static void Main(string[] args)
  12.         {
  13.             //Tạo một đối tượng DataSet
  14.             DataSet ds = new DataSet();
  15.             //chuỗi kết nối SQL SERVER 2K5 EXPRESS
  16.             string connString = @"server = .\sqlexpress;integrated security = true;database = northwind;";
  17.             //tạo một kết nối
  18.             SqlConnection conn = new SqlConnection(connString);
  19.             //câu lệnh truy vấn dữ liệu
  20.             string query = "select * from customers where region = 'WA' ";
  21.             //Tạo Adapter và điền vào DataSet
  22.             SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(query, conn);
  23.             da.Fill(ds, "customers");
  24.             //Tạo đối tượng XmlDataDocument, lấy dữ liệu từ DataSet
  25.             XmlDataDocument xmlDataDoc = new XmlDataDocument(ds);
  26.             //lưu nội dung trong DataSet vào tập tin C:\noidung.xml
  27.             xmlDataDoc.Save(@"C:\noidung.xml");
  28.             //Chấm dứt kết nối
  29.             conn.Close();
  30.             Console.Write("Thanh cong my man!");
  31.         }
  32.     }
  33. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Thx neverland, cái này cũng tiện lợi khi muốn học cách thiết kế db theo dạng xml ^_^

Các đề tài tương tự

 1. Làm sao để lưu nội dung trong RichTextBox vào CSDL.
  Gửi bởi Digit Life trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 01-05-2013, 02:54 AM
 2. Dịch nội dung của file word sang tiếng Việt trong C#?
  Gửi bởi pzzo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 03-09-2011, 09:48 AM
 3. Update CSDL bị lỗi khi dung datetimepicker
  Gửi bởi t2t2t trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 01-08-2011, 08:36 PM
 4. Cách load hình từ csdl vào nội dung file .txt trong asp.net ngôn ngữ c# ?
  Gửi bởi wyku trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-11-2010, 07:26 AM
 5. chuyển CSDL SQL2005 sang CSDL SQL2000
  Gửi bởi nthung trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-04-2009, 02:45 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn