Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lưu nội dung CSDL sang tài liệu XML trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Smile Lưu nội dung CSDL sang tài liệu XML trong lập trình C#

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4. using System.Data.SqlClient;
  5. using System.Xml;
  6. using System.Data;
  7. namespace ConsoleApplication1
  8. {
  9.     class Program
  10.     {
  11.         static void Main(string[] args)
  12.         {
  13.             //Tạo một đối tượng DataSet
  14.             DataSet ds = new DataSet();
  15.             //chuỗi kết nối SQL SERVER 2K5 EXPRESS
  16.             string connString = @"server = .\sqlexpress;integrated security = true;database = northwind;";
  17.             //tạo một kết nối
  18.             SqlConnection conn = new SqlConnection(connString);
  19.             //câu lệnh truy vấn dữ liệu
  20.             string query = "select * from customers where region = 'WA' ";
  21.             //Tạo Adapter và điền vào DataSet
  22.             SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(query, conn);
  23.             da.Fill(ds, "customers");
  24.             //Tạo đối tượng XmlDataDocument, lấy dữ liệu từ DataSet
  25.             XmlDataDocument xmlDataDoc = new XmlDataDocument(ds);
  26.             //lưu nội dung trong DataSet vào tập tin C:\noidung.xml
  27.             xmlDataDoc.Save(@"C:\noidung.xml");
  28.             //Chấm dứt kết nối
  29.             conn.Close();
  30.             Console.Write("Thanh cong my man!");
  31.         }
  32.     }
  33. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Thx neverland, cái này cũng tiện lợi khi muốn học cách thiết kế db theo dạng xml ^_^
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Làm sao để lưu nội dung trong RichTextBox vào CSDL.
  Gửi bởi Digit Life trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 01-05-2013, 02:54 AM
 2. Dịch nội dung của file word sang tiếng Việt trong C#?
  Gửi bởi pzzo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 03-09-2011, 09:48 AM
 3. Update CSDL bị lỗi khi dung datetimepicker
  Gửi bởi t2t2t trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 01-08-2011, 08:36 PM
 4. Cách load hình từ csdl vào nội dung file .txt trong asp.net ngôn ngữ c# ?
  Gửi bởi wyku trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-11-2010, 07:26 AM
 5. chuyển CSDL SQL2005 sang CSDL SQL2000
  Gửi bởi nthung trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-04-2009, 02:45 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn