Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Tạo một cột trong bảng với giá trị được tính bằng biểu thức

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Smile Tạo một cột trong bảng với giá trị được tính bằng biểu thức

  Bạn cần tạo 1 bảng dữ liệu, chẳng hạn nó có các field sau: DonGia,SoLuong và ThanhTien. Và bạn muốn khi người ta nhập các giá trị cho field DonGia và field SoLuong thì field ThanhTien sẽ tự động tính cho bạn (theo công thức ThanhTien = DonGia * SoLuong chẳng hạn). Làm cách nào bây giờ. Không khó khăn lắm đâu, bạn coi đoạn mã nguồn dưới đây sẽ hiểu thôi mà.
  Lưu ý:
  - Tạo ứng dụng Win Form
  - Thêm 1 datagrid control và 1 button
  - Rồi tham khảo đoạn mã nguồn sau:
  Code:
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        DataTable dtbCustomer = new DataTable("Customers");
        DataSet ds = new DataSet();
        //Tạo cột DonGia
        System.Type myDataType;
        myDataType = Type.GetType("System.Int32");
        DataColumn dtcDonGia = new DataColumn("DonGia", myDataType);
        dtcDonGia.Caption = "Đơn giá";
        dtbCustomer.Columns.Add(dtcDonGia);
        //Tạo cột SoLuong
        DataColumn dtcSoLuong = new DataColumn("SoLuong", myDataType);
        dtcSoLuong.Caption = "Số lượng";
        dtbCustomer.Columns.Add(dtcSoLuong);
        //Tạo biểu thức tính ra ThanhTien
        string bieu_thuc = "DonGia * SoLuong";
        DataColumn dtcThanhTien = new DataColumn("ThanhTien", myDataType, bieu_thuc);
        dtcThanhTien.Caption = "Thành tiền";
        dtbCustomer.Columns.Add(dtcThanhTien);
        //Thêm dtbCustomer vào dataset
        ds.Tables.Add(dtbCustomer);
  
        #region Thêm dữ liệu vào bảng dtbCustomer
        DataRow newRow = dtbCustomer.NewRow();
        newRow[0] = 67000;
        newRow[1] = 5;
        dtbCustomer.Rows.Add(newRow);
        newRow = dtbCustomer.NewRow();
        newRow[0] = 50000;
        newRow[1] = 4;
        dtbCustomer.Rows.Add(newRow);
        #endregion
  
        //Hiển thị lên datagrid
        dataGrid1.SetDataBinding(ds, "Customers");
      }  Tải project của bài viết này tại:


 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  77

  hehe,lại gặp thêm 1 bài của neverland dùng code c# thay cho T-SQL
  bên cạnh đó có thể sử dụng 1 cái proc cho tiện
  PHP Code:
  use mydatabase
   go
     alter proc tinh
  (@dongia int,@soluong int)
     as
     declare @
  thanhtien int
     set 
  @thanhtien=@dongia*@soluong
       begin
          insert Customers values
  (@dongia,@soluong,@thanhtien)
       
  end
   
  print @thanhtien
   go
     exec tinh 10
  ,
  Sống ở trên đời cần có một TẤM LÒNG để lúc đói còn có chỗ mà nhét THỨC ĂN

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  3

  mình đang học sử dụng C# cảm ơn bạn rất nhiều

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn