mình đang viết 1 windows service bằng C# để lấy dữ liệu từ MongoDB nhưng nó không kết nối được tới server, mình copy phần code đó vào winform chạy thì vẫn kết nối được và ra kết quả bình thường.
mình thử cũng service đó nhưng kết nối với SQL server thì vẫn được.
có bạn nào biết cách làm với mongoDB không chỉ mình với. mình không hiểu tại sao trong winform thì kết nối lấy dữ liệu được nhưng khi đưa vào windowservice thì lại không được...

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 15-06-2015 lúc 03:16 PM - - -

sao không có ai chỉ mình hết vậy...:(((