Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		11292746_668208756612318_1166205616_n.jpg
Lần xem:	9
Size:		90.0 KB
ID:		31225
như câu e thì mình phải truy vấn ntn?