Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Input and check ISBN number với lập trình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  10

  Mặc định Input and check ISBN number với lập trình C

  Nhập vào 1 số có 10 chữ số đc gọi là mã ISBN (Cái này trong trg e nó dùng để quản lý sách trong thư viện)...

  ISBN hoạt động ra sao?

  Dạ... ví dụ: 1q sách có mà ISBN là 0003194876:

  __0 | 0 0 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 6
  *
  _10 | 9 8 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
  --------------------------------
  __0 | 0 0 21 +6+45+16+24+14 = 126 + 6 (Chữ số hàng đơn vị của mã ISBN - Đc gọi là mã kiểm tra) = 132 (Chia hết cho 11)

  ~> Mã ISBN hợp lệ.

  Đề bài: Design a program that validates an ISBN. Your program keeps accepting a whole number and determining if that whole number is a valid ISBN. Your program terminates when the user enters 0 as the whole number.

  Các pro giúp e với nha...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  10

  Ai giúp e k?...

  E sắp phải nộp pài rồi:-s...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  4

  mình làm theo cách thủ công nên hơi dài

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  int main()
  {
  int n,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7, n8,n9,a10,kq,sum,sum1;

  printf("moi ban nhap vao so ISBN(0 to exit): ");
  scanf("%d",&n);
  a1=n%10;
  n1=n/10;
  a2=n1%10;
  n2=n1/10;

  a3=n2%10;
  n3=n2/10;
  a4=n3%10;
  n4=n3/10;
  a5=n4%10;
  n5=n4/10;
  a6=n5%10;
  n6=n5/10;
  a7=n6%10;
  n7=n6/10;
  a8=n7%10;
  n8=n7/10;
  a9=n8%10;
  n9=n8/10;
  a10=n9%10;
  sum=a2*2+a3*3+a4*4+a5*5+a6*6+a7*7+a8*8+a9*9+a10*10 ;
  sum1=sum+a1;
  kq=sum1%11;
  if(kq==0)
  {
  printf("this is ISBN");
  }
  else
  printf("this is not valib ISBN");  getch();

  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  60

  damn, sao không dùng mảng mà khai báo biến nhiều thế >"<

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  Red face Isbn

  dùng cái này xem

  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  int main(void)
  {
  while(1){
  int i, sum = 0 , sum1 = 0 ,t;
  int a[10];
  char c[10];
  int b[9] = {10,9,8,7,6,5,4,3,2};
  printf("*******ISBN Validator**********\n");
  printf("ISBN (a to quit):\n ");
  gets(c);
  if(c=="a")
  {
  printf("Have a Nice Day!");
  break;}
  else
  {
  for(i=0;i<10;i++)
  a[i]=(int)c[i]-48;

  for( i = 0 ; i <=8 ; i++ )
  sum += a[i] * b[i] ;
  sum += a[9];
  if(sum % 11 == 0)
  printf("\n This is a valid ISBN.\n\n");
  else
  printf("\n This is not a valid ISBN.\n\n");
  getch();

  }
  }  }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1,479

  Mặc định Input and check ISBN number với lập trình C

  Cả 2 code đều có bug: có thể chuỗi số nhập ban đầu không đủ / quá thừa chữ số nhưng nếu thỏa điều kiện thì vẫn chấp nhận!
  Với lại chuỗi số thì phải dùng kiểu chuỗi.
  Code dùng "chuỗi": nếu nhập vào 1 kí tự không phải là số thì vẫn sai.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2013
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  6

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. int main()
  4. {
  5.     char c=0;
  6.     int tong=0,i=0,j=10;
  7.     printf("\nMoi ban nhap ma: ");
  8.     while(j>=1)
  9.     {
  10.                       do{
  11.                          c=getch();  
  12.                       }while(c<48&&c>57);
  13.                       printf("%c",c);
  14.                       tong+=j*(c-48);
  15.                       j--;
  16.     }
  17.     if(tong%11==0)printf("\nMa ISBN= %d hop le!",tong);
  18.     else printf("\nMa ISBN= %d khong hop le!",tong);
  19.     getch();
  20. }
  Đang thất nghiẹp. Rảnh rỗi code hộ mọi người tý. Đời là thế người nghèo thì thừa thời gian, người giàu thì thiếu thời gian.
  Chú ý: 50k nhờ làm hộ một bài tập.hi hi

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 14-11-2012, 02:47 AM
 2. ADO.NET Chỉ cho phép check một dòng trong cột check trên Datagridview
  Gửi bởi bkmt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 02-12-2011, 08:21 AM
 3. Kỹ thuật C Kiểm tra valid floating-point number từ input
  Gửi bởi nh0ck0n10b trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-03-2011, 09:54 AM
 4. Viết chương trình kiểm tra ISBN
  Gửi bởi seit trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 27
  Bài viết cuối: 25-10-2010, 10:38 AM
 5. chương trình kiểm tra ISBN
  Gửi bởi Se7Olutionyg trong diễn đàn Dự án & Source code VC++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 05-11-2008, 03:50 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn