Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Đưa chương trình lên man hình nền

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2015
  Nơi ở
  Thượng Khuông, Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương
  Bài viết
  19

  Mặc định Đưa chương trình lên man hình nền

  Giúp đỡ đoạn code đưa chương trình lên màn hình nền?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  1,008

  đưa chương trình lên màn hình nền là như thế nào hả bạn? Nhờ kiểu không đầu không đuôi thế này thì em chịu !!!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2015
  Nơi ở
  Thượng Khuông, Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương
  Bài viết
  19

  Nghĩa là đặt đường dẫn mở chương trình trên màn hình nền

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  1,008

  Đường dẫn này là tĩnh hay động vậy bạn ( nghĩa là Click vào nó có chạy ct không hay chỉ để thông tin cho người dùng thôi ).
  Thời gian sống của chuỗi đường dẫn ntn ( sẽ mất khi cửa sổ khác che đi hay vẫn còn; có duy trì qua các lần khởi động máy không ).

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2015
  Nơi ở
  Thượng Khuông, Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương
  Bài viết
  19

  Chỉ là mã lênh đưa biểu tượng chương trình lên Desktop ví dụ: như biểu tượng My Computer hây các biểu tượng chương trình khác.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  248

  Mặc định Đưa chương trình lên man hình nền

  Bạn cần tạo 1 file .lnk tại thư mục Desktop (C:\Users\<tên người dùng>\Desktop)
  Xem thêm về cách tạo file .lnk tại đây
  Code:
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa969393.aspx#Shellink_Creating_Shortcut

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  1,008

  Cuối cùng là cần mã tạo một Shortcut của chương trình trên màn hình ( nếu bạn nói rõ ngay từ đầu thì có phải lả đơn giản không). Bạn tham khảo thử mã sau nhé :
  Visual C++ Code:
  1. #include<Shlobj.h>
  2. HRESULT CAnyClass::CreateLink(LPCSTR lpszPathObj, LPCSTR lpszPathLink, LPCSTR lpszDesc)
  3. {
  4.     HRESULT         hResult;
  5.     IShellLink *    psl;
  6.  
  7.     // Nhận một con trỏ tới giao diện IShellLink.
  8.     hResult = CoCreateInstance(CLSID_ShellLink, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IShellLink, (LPVOID *)&psl);
  9.     if (SUCCEEDED(hResult))
  10.     {
  11.         IPersistFile *  ppf;
  12.         // Thiết lập đường dẫn của đối tượng và phần mô tả
  13.         psl->SetPath(lpszPathObj);
  14.         psl->SetDescription(lpszDesc);
  15.         // Truy vấn giao diện IShellLink và nhận giao diện IPersistFile
  16.         hResult = psl->QueryInterface(IID_IPersistFile, (LPVOID*)&ppf);
  17.         if (SUCCEEDED(hResult))
  18.         {
  19.             WCHAR   wsz[MAX_PATH];
  20.             // Chuyển sang chuỗi UniCode
  21.             MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, lpszPathLink, -1,wsz, MAX_PATH);
  22.             // Lưu lại trong Shell.
  23.             hResult = ppf->Save(wsz, TRUE);
  24.             ppf->Release();
  25.         }
  26.         psl->Release();
  27.     }
  28.     return hResult;
  29. }

  Trong hàm/phương thức trên, tất cả các tham số đều là đầu vào [in]:
  lpszPathObj: Chuỗi đường dẫn của chương trình, có thể dùng các API như: GetModuleFileName, GetModuleHandle để nhận.
  lpszPathLink: Chuỗi đường dẫn chứa Shortcut, có thể dùng Shell API SHGetDesktopFolder để nhận sau đó cộng thêm tên Shortcut ( do bạn tự đặt).
  lpszDesc: Chuỗi mô tả cho Shortcut, được hiển thị trong một Tooltip khi con trỏ chuột dừng trên Shortcut ( Icon) một khoảng thời gian nhất định ( chuỗi này do bạn tự đặt).

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn