Bạn nào giúp mình vs. Mình cài oracle 12 release 1 và bị lỗi này. Bạn nào có thể sửa giúp mình với.
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		3.png
Lần xem:	8
Size:		45.3 KB
ID:		33036
Cause - Failed to access the temporary location.
Action - Ensure that the current user has required permissions to access the temporary location.
Additional Information:
- Framework setup check failed on all the nodes
- Cause: Cause Of Problem Not Available
- Action: User Action Not Available Summary of the failed nodes quangtin-pc
- Version of exectask could not be retrieved from node "quangtin-pc"
- Cause: Cause Of Problem Not Available
- Action: User Action Not Available