Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Cơ bản về ADO.NET cho người mới bắt đầu

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Talking Cơ bản về ADO.NET cho người mới bắt đầu

  ADO.NET
  Không bàn về lịch sử và sự xuất hiện của ADO.NET nhưng bạn phải chú ý : ADO.NET không phải là version mới của ADO (ActiveX Data Object) và ADO.NET cũng không phải là ‘ActiveX Data Object .NET’.
  ADO.NET và các lớp .NET cơ bản
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		photo1.jpg
Lần xem:	1075
Size:		69.3 KB
ID:		5087

  Hiểu về kiến trúc ADO.NET
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		photo2.jpg
Lần xem:	1096
Size:		29.7 KB
ID:		5088

  ADO.NET có 2 thành phần chính : data providers và datasets
  Bạn có thể thấy mối quan hệ của chúng trên hình. Chú ý ‘DataView class’ không phải là một thành phần ‘data provider’. DataView được sử dụng phần lớn để gắn (bind) dữ liệu vào winform và webform.

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		photo3.jpg
Lần xem:	801
Size:		29.6 KB
ID:		5089

  Hình trên là sự khác nhau khi sử dụng SQL Server và OLE DB data providers để truy cập (access) vào một cơ sở dữ liệu SQL Server.

  Hình dưới đây minh họa mối tương quan chung giữa Access và SQLServer
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		photo4.jpg
Lần xem:	701
Size:		31.1 KB
ID:		5090

  Sử dụng SQL Server Data Provider
  .NET data provider cho SQL Server trong tên miền ‘System.Data.SqlClient’ giúp kết nối trực tiếp với server sử dụng network protocol của nó không phải đi qua các layers khác.
  Các hàm thường sử dụng :
  1. SqlCommand : thực thi SQL queries, câu lệnh hoặc lưu trữ thủ tục
  2. SqlConnection : tạo kết nối tới SQL Server
  3. SqlDataAdapter : cầu nối trung gian giữa dataset và data source
  4. SqlReader : cung cấp một data stream tới kết quả
  5. SqlError : lưu trữ thông tin về lỗi và cảnh cáo (warning)
  6. SqlException : các ngoại lệ trong trường hợp SQL Server lỗi và cảnh báo
  7. SqlParameter : tham sô biên command
  8. SqlTransaction : transaction của SQL Server
  Thử tạo một Console Application sử dụng SQL Server Data Provider
  Mở Visual C# tạo một project mới chọn : Console Application -> OK
  Mở file Program.cs và dùng code sau :
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Data;
  3. using System.Data.SqlClient;
  4. namespace Chapter04
  5. {
  6.     class SqlServerProvider
  7.     {
  8.         static void Main(string[] args)
  9.         {
  10.             // Tạo một connection
  11.             string connString = @"
  12.             server = .\sqlexpress;
  13.             integrated security = true;
  14.             database = northwind
  15.             ";
  16.             // Tạo query
  17.             string sql = @"
  18.             SELECT
  19.             *
  20.             FROM
  21.             employees
  22.             ";
  23.             // Khởi tạo kết nối và DataReader
  24.             SqlConnection conn = null;
  25.             SqlDataReader reader = null;
  26.             try
  27.             {
  28.                 // Mở kết nối
  29.                 conn = new SqlConnection(connString);
  30.                 conn.Open();
  31.                 //Thực thi query
  32.                 SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
  33.                 reader = cmd.ExecuteReader();
  34.                 // In kết quả
  35.                 Console.WriteLine(
  36.                 "Chương trình thể hiện cách sử dụng  "
  37.                 + "SQL Server Data Provider."
  38.                 );
  39.                 Console.WriteLine(
  40.                 "Querying database {0} with query {1}\n"
  41.                 , conn.Database
  42.                 , cmd.CommandText
  43.                 );
  44.                 Console.WriteLine("First Name\tLast Name\n");
  45.                 // Phân tích kết quả
  46.                 while(reader.Read()) {
  47.                     Console.WriteLine(
  48.                     "{0} | {1}"
  49.                     , reader["FirstName"].ToString().PadLeft(10)
  50.                     , reader[1].ToString().PadLeft(10)
  51.                     );
  52.                 }
  53.             }
  54.             catch (Exception e)
  55.             {
  56.                 Console.WriteLine("Error: " + e);
  57.             }
  58.             finally
  59.             {
  60.                 //Ngắt kết nối
  61.                 reader.Close();
  62.                 conn.Close();
  63.             }
  64.         }
  65.     }
  66. }
  Trong chuôi kết nối có tham số :
  Code:
   integrated security = true
  Cho biết sử dụng Windows Authentication , vì vậy bất cứ user log vào Windows đều có thể truy cập SQLEXPRESS
  Sử dụng OLE DB Data Provider
  .NET Framework data provider cho OLE DB nằm trong tên miền ‘System.Data.Oledb’.
  Các classes hay dùng
  1. OledbCommand : thực thi các SQL queries, câu lệnh hoặc lưu trữ thủ tục.
  2. OledbConnection : tạo kết nối tới một OLE DB source
  3. OledbDataAdapter : tạo cầu nối giữa dataset và data source
  4. OledbDataReader : cung cấp data stream tới các rows của data source
  5. OledbError : Lưu trữ thông tin về lỗi và cảnh báo
  6. OledbParameter : tham số command
  7. OledbTransaction : transaction của SQL
  Một vài OLE DB Providers
  1. DB2OLEDB : Microsoft OLE DB provider for DB2
  2. SQLOLEDB : Microsoft OLE DB provider for SQL Server
  3. Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 : Microsoft OLE DB provider for Access (sử dụng Jet )
  4. MSDAORA : Microsoft OLE DB provider for Oracle
  5. MSDASQL : Microsoft OLE DB provider for ODBC
  Áp dụng vào bài ở trên ta thay đi một số dòng :
  Visual C# Code:
  1.     using System.Data.Oledb;
  2. .
  3.     String connString = @”
  4.         Provider = sqloledb;
  5.         Data source = .\SQLEXPRESS;
  6.         Integrated security = sspi;
  7.         Initial catalog = northwind “;
  8.         OledbConnection conn = null;
  9.         OledbDataReader reader = null;
  10.         Conn = new OledbConnection(connString);
  11.         conn.Open();
  12.         OledbCommand cmd = new OleCommand(sql, conn);

  Sử dụng ODBC Data Provider
  Các lớp hay sử dụng :
  1. OdbcCommand : thực thi SQL queries, câu lệnh hoặc lưu trữ thủ tục
  2. OdbcConnection : kết nối tới ODBC data source
  3. OdbcDataAdapter : câu nối giữa dataset và data source
  4. OdbcDataReader : cung cấp data stream tới các hàng tử data source
  5. OdbcError : Lưu trữ thông tin về lỗi và cảnh báo
  6. OdbcParameter : tham số command
  7. OdbcTransaction : transaction của SQL
  Để áp dụng cho bài trên cần tạo một ODBC Data Source trước
  1. Control Panel -> Admin Tools -> Data Source (ODBC)
  2. Tại tab User DSN chọn Add
  3. Chọn tiếp Create New Data Source wizard sau đó chọn ‘SQL Server’ trong khung driver ->Finish
  4. Điền thông tin Name và chọn Server. Ví dụ : Name : NorthwindOdbc; server : .\SQLEXPRESS
  5. Mục này để default -> Next
  6. Đánh dấu vào ‘Change default database to’ và chọn Northwind -> Next
  7. Đánh dấu vào ‘Perform translation to character data’ -> Finish
  Sau đó OK , chọn Test để kiểm tra Connection nếu sai thì sửa lại thông tin kết nối.
  Sau đó bảng ODBC Data Source Admin ta thấy có thêm một source
  Name : NorthwindOdbc - Driver : SQL Server
  Áp dụng vào bài trên, thay đổi code ban đầu một số dòng sau
  Visual C# Code:
  1. using System.Data.Odbc;
  2. String connString = @”dsn=northwindodbc”;
  3. OdbcConnection conn = null;
  4. OdbcDataReader reader = null;
  5. conn = new OdbcConnection(connString);
  6. conn.Open();
  7. OdbcCommand cmd = new OdbcCommand(sql, conn);
  Hix…viết xong thấy mệt quá.
  Chỉ biết mấy cái đó thôi biết gì viết vậy thông cảm heng.
  Còn cái ADO.NET API đang nghiên cứu thêm.
  Kết thúc ADO.NET siêu cơ bản.

  Mục lục:
  1. Giới thiệu cơ bản ngôn ngữ SQL
  2. Giới thiệu cơ bản về ADO.NET
  3. Tạo kết nối tới database
  4. Thực thi câu lệnh SQL
  5. Xử lý kết quả với Data Reader
  6. Cách xử lý dữ liệu với Data Adapter và DataSet
  7. Giới thiệu về DataBinding
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Xcross87 : 27-07-2007 lúc 04:35 PM.
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Bài viết
  3

  Thanks bro!
  Có tài liệu chuyên sâu hơn tý nữa thì tuyệt

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  278

  Trên forum có rồi mà ko biết bạn đã search chưa ?
  Tài liệu lập trình CSDL ADO.NET Tiếng Việt !
  Sống trên đời cần có một tấm lòng để ...gió cuốn đi !

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Bài viết
  29

  Đó là tài liệu của chủ topic đó bạn.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  69

  Tóm lại ADO.NET có gì hay hơn những công nghệ khác vậy bạn?

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2013
  Bài viết
  1

  Mặc định Cơ bản về ADO.NET cho người mới bắt đầu

  cám ơn nhé bạn..mặc dù chưa hiểu lắm

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  10

  Cảm ơn bạn đã chiaw sẻ, bài viết rất hay;
  Chúng mình cùng cố gắng ! Phải không các bạn

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2014
  Bài viết
  7

  Tuyệt vời rất dễ hiểu. cám ơn bạn

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn