Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Giúp em sửa lỗi bài cấu trúc dữ liệu

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  2

  Mặc định Giúp em sửa lỗi bài cấu trúc dữ liệu

  COSO.CPP

  CAYNP.CPP
  Mọi người giúp em sửa code 2 bài này với :(
  Mọi người thông cảm, em tìm mãi không thấy nút hiển thị code ở chỗ nào

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Nơi ở
  Cách Mạng Tháng 8
  Bài viết
  205

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi codai Xem bài viết
  COSO.CPP
  Mọi người thông cảm, em tìm mãi không thấy nút hiển thị code ở chỗ nào

  Điều này cực kì vô lí, trừ phi bạn không thấy đường thôi. Ở trang chủ có mục Hướng dẫn sử dụng code tag đấy.

  Tôi đề nghị bạn nên đưa code vào tag, nói rõ sai ở đâu, gặp lỗi gì... cho mọi người dễ giúp, cả đoạn code dài thế muốn giúp bạn người ta cũng ngại đọc -> bỏ qua luôn.

  Bài stack cần xem lại cách khởi tạo và sử dụng biến top cho hợp lí:
  C++ Code:
  1. void khoitao(stack &d)
  2.      {  d.top=-1;
  3.      }
  4.    int ktrong(stack d)
  5.      {   return d.top==-1;
  6.      }
  7.    void push(stack &d, char x)
  8.      {   d.top++;
  9.      d.a[d.top-1]=x;  // lần đầu push d.top-1 = -1 -> có tồn tại d.a[d.top-1] ?
  10.      }
  11.    void pop(stack &d)
  12.      { cout<<d.a[d.top-1]  ;
  13.        d.top--;
  14.      }

  Sửa lại thế này:
  C++ Code:
  1. void khoitao(stack &d)
  2.      {  d.top=-1;
  3.      }
  4.    int ktrong(stack d)
  5.      {   return d.top==-1;
  6.      }
  7.    void push(stack &d, char x)
  8.      {   d.top++;
  9.      d.a[d.top]=x;
  10.      }
  11.    void pop(stack &d, char &x)
  12.      {
  13.        if(ktrong(d)) return 0;
  14.        x = d.a[d.top]  ;
  15.        d.top--;
  16.        return 1;
  17.      }

  Trong hàm chuyen(int n, int k) tôi lưu ý bạn vài điều:
  C++ Code:
  1. void chuyen(int n, int k)
  2.      {  int du; stack d; char x;
  3.      cout<<"\n NHap so ";
  4.      cin>>n;
  5.      cout<<"\n Nhap co so : ";
  6.      cin>>k;
  7.      cout<<"\n So "<<n<<" o he co so "<<k<<" la : ";
  8.      while(n!=0)
  9.        {     du=n%k;                   //  du thuộc [0 ... k-1]
  10.          n=n/k;
  11.          if(du>='0'||du<='9')     // '0' = 48 , '9' = 57
  12.                         x=du+48;
  13.          else x=65+du-10;
  14.          push(d,x);
  15.        }
  16.      // lệnh này:
  17. //      pop(d);
  18.          // nên sửa lại:
  19.     while(pop(d,x))
  20.                cout<<x;
  21.      }

  Bài về cây nhị phân tìm kiếm bạn nên làm như tôi đã nói ớ trên sẽ có nhiều sự giúp đỡ hơn đấy.
  Tôi đọc qua thì thấy vài điều:
  1. Trong hàm timkiemxoa dòng đầu bạn cho p = new node với mục đích gì?

  2. Hàm menu()
  C++ Code:
  1. void menu(){
  2. //.....
  3. case'4':
  4.       cout<<"\n So bao danh  : ";
  5.      cin>>x.sbd;
  6.      cout<<timkiem(d,x);    // hàm timkiem trả về 1 node* , chỗ này xuất cái gì?
  7.      break;
  8. //....
  9. }

  3. Hàm xóa 1 node có khóa x có thể viết thế này:
  C++ Code:
  1. // Tìm phần tử thế mạng cho nút p
  2. void searchStandFor(node *&p, node *&q){
  3.     if(q->left)
  4.         searchStandFor(p, q->left);
  5.     else{
  6.         p->info = q->info;
  7.         p = q;
  8.         q = q->right;
  9.     }
  10. }
  11.  
  12. int delNode(node *&T, sv x){
  13.     if(T == NULL)  return 0;
  14.     if( (*T).info.sbd > x.sbd )
  15.         return delNode(T->left, x);
  16.     if( (*T).info.sbd < x.sbd )
  17.         return delNode(T->right, x);
  18.     node *p = T;
  19.     if(T->left == NULL)
  20.         T = T->right;
  21.     else if(T->right == NULL)
  22.         T = T->left;
  23.     else{
  24.         Node *q = T->right;
  25.         searchStandFor(p, q);
  26.     }
  27.     delete p;
  28.     return 1;
  29. }
  Nothing last forever !!

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-07-2013, 07:29 PM
 2. Bài tập C cấu trúc do.....while?, mình muốn lặp lại toàn bộ chương trình mà không được, giúp mình với?
  Gửi bởi huu_duyet trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 13-04-2012, 06:11 PM
 3. Giúp đỡ cách chọn cấu trúc dữ liệu làm từ điển bằng C#
  Gửi bởi 0nly trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-09-2011, 07:27 PM
 4. Bài tập C++ Bài tập xây dựng cấu trúc, giúp mình
  Gửi bởi princeleo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-11-2010, 09:01 AM
 5. Cấu trúc file excel | Cấu trúc file xls. Giúp mình với?
  Gửi bởi knightofit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-04-2009, 10:44 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn