mình là sinh viên năm 2, mình đang gặp vấn đề như thế này:
mình muốn đăng nhập vào 1 website, mình đăng nhập vào thì nó thược hiện 3 Request
1 cái Post tới trang /login.aspx
1 cái Get tới trang /Authenticate.aspx
1 cái Get tới trang /default.aspx -> đăng nhập xong

mình tra thì thấy ghi đây là dạng SSO ( Single sign on) mình mới gặp lần đầu, nếu mình muốn dùng HttpClient để đăng nhập cho loại này thì phải làm sao?

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Proposed_SSO_model_overview.png
Lần xem:	5
Size:		14.1 KB
ID:		33402