Để làm tốt ASP.NET thì cần biết trước những cái trên. Mình muốn tìm lớp học nhưng search trên mạng thì thấy ít quá. Không biết ở tpHCM có chỗ nào dạy không?Mọi người chỉ giúp.