Lần trước trong 1 lần lền SF.net dạo chơi
em có thấy 1 dự án mạng tên VBToCpp.
Em chưa thử

nhưng nếu bây giờ em muốn Convert 1 dự án từ viết trên VB6 khá "Bự" qua VC6 thì bằng 1 Tool nào đó thì có được ko, tại sao ?