Trang 11 trên tổng số 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011
Từ 101 tới 107 trên tổng số 107 kết quả

Đề tài: Biên dịch lại dự án từ netExec file.

 1. #101
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,763

  Mặc định Biên dịch lại dự án từ netExec file.

  'Trung tâm chỉ huy tiền tuyến' của Trung Quốc sát sườn Hong Kong hoạt động như thế nào?

  https://tuoitre.vn/trung-tam-chi-huy-tien-tuyen-cua-trung-quoc-sat-suon-hong-kong-hoat-dong-nhu-the-nao-20191126122359365.htm

 2. #102
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,763

  Chủ tịch Hà Nội ‘thông tin sai sự thật’


  https://thanhnien.vn/thoi-su/jebo-lay-danh-du-khang-dinh-100-chu-tich-ha-noi-thong-tin-sai-su-that-1156759.html

 3. #103
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,763

  Rân biết rân bàn
  Chiều 19.12, Bộ TN-MT họp với các Bộ, ngành, địa phương về giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí. Nhưng chỉ sau khoảng 15 phút cuộc họp diễn ra, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bất ngờ mời báo chí ra ngoài.

  https://thanhnien.vn/thoi-su/bo-tai-nguyen-moi-truong-moi-bao-chi-ra-khoi-phong-hop-ve-o-nhiem-khong-khi-1161427.html

 4. #104
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,763

  3 bộ đồng tình bóp dí con tôi

  https://tuoitre.vn/dong-tinh-thay-so-ho-khau-bang-ma-so-dinh-danh-can-nhac-xoa-dang-ky-thuong-tru-20200523091731367.htm

 5. #105
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,763

  20 năm Việt Nam-Trung Quốc ký Hiệp ước


  + chung cuốc xin phép - thông báo tập trận lớn ở Hoàng Sa


  https://tuoitre.vn/trung-quoc-ngang-nhien-thong-bao-tap-tran-lon-o-hoang-sa-20200823150714039.htm
  .
  .
  .

 6. #106
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,763

  Mặc định Biên dịch lại dự án từ netExec file.

  Encrypt and Decrypt ConnectionString in app.config and/or web.config!
  Visual C# Code:
  1. namespace DT.Security
  2. {
  3.     public static class Utilities
  4.     {
  5.         public static void ProtectConnectionString()
  6.         {
  7.             ToggleConnectionStringProtection
  8.         (System.Windows.Forms.Application.ExecutablePath, true);
  9.         }
  10.  
  11.         public static void UnprotectConnectionString()
  12.         {
  13.             ToggleConnectionStringProtection
  14.         (System.Windows.Forms.Application.ExecutablePath, false);
  15.         }
  16.  
  17.         private static void ToggleConnectionStringProtection
  18.                 (string pathName, bool protect)
  19.         {
  20.             // Define the Dpapi provider name.
  21.             string strProvider = "DataProtectionConfigurationProvider";
  22.             // string strProvider = "RSAProtectedConfigurationProvider";
  23.  
  24.             System.Configuration.Configuration oConfiguration = null;
  25.             System.Configuration.ConnectionStringsSection oSection = null;
  26.  
  27.             try
  28.             {
  29.                 // Open the configuration file and retrieve
  30.            // the connectionStrings section.
  31.  
  32.                 // For Web!
  33.                 // oConfiguration = System.Web.Configuration.
  34.            //                  WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~");
  35.  
  36.                 // For Windows!
  37.                 // Takes the executable file name without the config extension.
  38.                 oConfiguration = System.Configuration.ConfigurationManager.
  39.                                                 OpenExeConfiguration(pathName);
  40.  
  41.                 if (oConfiguration != null)
  42.                 {
  43.                     bool blnChanged = false;
  44.  
  45.                     oSection = oConfiguration.GetSection("connectionStrings") as
  46.                 System.Configuration.ConnectionStringsSection;
  47.  
  48.                     if (oSection != null)
  49.                     {
  50.                         if ((!(oSection.ElementInformation.IsLocked)) &&
  51.                 (!(oSection.SectionInformation.IsLocked)))
  52.                         {
  53.                             if (protect)
  54.                             {
  55.                                 if (!(oSection.SectionInformation.IsProtected))
  56.                                 {
  57.                                     blnChanged = true;
  58.  
  59.                                     // Encrypt the section.
  60.                                     oSection.SectionInformation.ProtectSection
  61.                                 (strProvider);
  62.                                 }
  63.                             }
  64.                             else
  65.                             {
  66.                                 if (oSection.SectionInformation.IsProtected)
  67.                                 {
  68.                                     blnChanged = true;
  69.  
  70.                                     // Remove encryption.
  71.                                     oSection.SectionInformation.UnprotectSection();
  72.                                 }
  73.                             }
  74.                         }
  75.  
  76.                         if (blnChanged)
  77.                         {
  78.                             // Indicates whether the associated configuration section
  79.                             // will be saved even if it has not been modified.
  80.                             oSection.SectionInformation.ForceSave = true;
  81.  
  82.                             // Save the current configuration.
  83.                             oConfiguration.Save();
  84.                         }
  85.                     }
  86.                 }
  87.             }
  88.             catch (System.Exception ex)
  89.             {
  90.                 throw (ex);
  91.             }
  92.             finally
  93.             {
  94.             }
  95.         }
  96.     }
  97. }
  https://www.codeproject.com/Articles/20398/Encrypt-and-Decrypt-ConnectionString-in-app-config
  ...
  ..
  .

 7. #107
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,763

  ông bố khai trương Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả tại địa chỉ tingia.gov.vn và ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108.  https://congnghe.tuoitre.vn/viet-nam-khai-truong-trung-tam-xu-ly-tin-gia-20210112135103253.htm
  ...
  ..
  .

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn