eBook
Beginning Irrlicht
http://forum.gamedev.vn/index.php?showtopic=1118
http://forum.gamedev.vn/index.php?showtopic=1154

Đây là link đến bộ eBook 15 cuốn, giới thiệu về Game Engine Irrlicht, từ cơ bản đến nâng cao.