Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 13 kết quả

Đề tài: trò chơi caro

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Bài viết
  7

  Thumbs down trò chơi caro

  Thật sự mình đang gặp khó khăn về trò chơi caro 2 người đánh.(có thể dùng bàn phím hay chuột) mình rất mong các bạn giúp đỡ.Mình đã chép một số code về chạy thử nhưng đều bị lỗi (ko phãi lỗi đồ họa ,mình dùng borland3.1).
  Rất mong sự giúp đỡ từ các bạn.
  (=D)> (:=(|) Luôn mong muốn mình sẽ pro hơn hahahha(:#) (:#)

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  http://www.box.net/shared/5gj8ehfpnz
  Có một bài ở đây (bao gồm cả mã nguồn). Nói thật mình đọc hiểu chết liền.

  Còn đây là thuật giải bài cờ caro mình sưu tầm trên mạng. Đọc khá khó hiểu vì nhiều thuật toán lạ mình chưa học.
  http://www.box.net/shared/l4ov91vge5
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 28-09-2007 lúc 10:36 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  SN06 - 70 Trương Định - HBT - HN
  Bài viết
  36

  Mặc định Game caro à????

  Tui cũng có một bản người chơi với người tuy nhiên bản người chơi với máy thì đã hoàn thành 70% (đã chơi được nhưng máy vẫn hơi ngu...)

  Ưu diểm của game :
  1. Chạy trên dos có giao diện dễ nhìn.
  2. Chức năng tự động dich chuyển bàn cờ dành cho những đại cao thủ cờ ( KHÔNG GIỚI HẠN VỀ KÍCH THƯỚC BÀN CỜ NHỜ CHỨC NĂNG NÀY ) mà vẫn lưu chính xác hoàn toàn về vị trí các quân cờ đã đánh....

  Nhược điểm :
  1. Tui viết gấp lên không viết code phần cài nút để chơi vì vậy phải tranh nhau bàn phím mà chơi thui.... (vì một mình viết code mà,, dùng 2 khu vực bàn phím ghét....)
  2. Chưa dùng được chuột,,, ai ghép được thì ghép vào rùi cho tui xem nha....


  Các phiên bản về sau,,,,, (sau này rùi tính ,, đang mải chơi và chết môn Cấu trúc dữ liệu,,,) vì vừa mới học C được ít tháng àh....[IMG]D:\Study\C ++\caro\untitled.jpg[/IMG]
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails untitled.JPG  
  Attached Files Attached Files


  =====================================
  XWAYSTYLE ---------> Brings joy to milions.....
  Intel(R) Pentium 4(R) 2.8GHz Main IntelD845Pemy (Socket 478) RAM 1024Mb VGAFX5200 128Mb 128Bit HDD Maxtor 160Gb PATA Sound Blaster live 5.1 Gamer

  Windows Vista Ultimate Sp1 (activated)
  Rating : 2.5 Mark
  Theme: Windows Aero (very nice!)

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  một nơi xa xăm...
  Bài viết
  127

  Tui cũng có code này.Không fai do tui viết nhưng bạn có thể tham khảo

  Code:
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<graphics.h>
  #include<dos.h>
  int dichchuyen=20;
  int dem;
  class Hinh_vuong
  	  {
  	protected:
  	static int x,y;
  	int mau,dd; // dd = do dai canh hinh vuong
  	public:
  	void dichuyen(); //di chuyen hinh vuong
  	Hinh_vuong(int x1=441,int y1=261,int mau1=4,int dd1=18)
  	  {
  		 x=x1;y=y1;mau=mau1;dd=dd1;
  
  	  }
  	 void vehinhvuong()
  	  { if(dem%2)
  		{
  		 setcolor(mau);
  		}
  		 else setcolor(1);
  		 rectangle(x,y,x+dd,y+dd);
  	  }
  	 void xoa() //hien lai hinh vuong voi mau trung voi mau ban co
  	  {
  		 setcolor(11);
  		 rectangle(x,y,x+dd,y+dd);
  	  }
  	 void len()
  	  {
  		 if (y-dichchuyen>=100) // neu sau khi dich chuyen toa do y van lon hon 80 thi dich chuyen len
  		  {
  		 xoa();
  		 y-=dichchuyen;
  		 vehinhvuong();
  		  }
  	  }
  	 void xuong()
  	  {
  		 if (y+dichchuyen<=440) // sau khi dich chuyen ma toa do y van nho hon 420 thi dich chuyen
  		  {
  		 xoa();
  		 y+=dichchuyen;
  		 vehinhvuong();
  		  }
  	  }
  	 void trai()
  	  {
  		 if (x-dichchuyen>=280)
  		  {
  		 xoa();
  		 x-=dichchuyen;
  		 vehinhvuong();
  		  }
  	  }
  	 void phai()
  	  {
  		 if (x+dichchuyen<=600)
  		  {
  		 xoa();
  		 x+=dichchuyen;
  		 vehinhvuong();
  		  }
  	  }
  };//hinhvuong
  int Hinh_vuong::x=0;
  int Hinh_vuong::y=0;
  
  void Hinh_vuong::dichuyen()
  {
  	 char ch;
  	 do
  	 {
  		ch=getch();
  		if (ch==0)
  		{
  		  ch=getch();
  		  switch(ch)
  			 {
  			 case 72: Hinh_vuong::len();break;
  			 case 75: Hinh_vuong::trai();break;
  			 case 77: Hinh_vuong::phai();break;
  			 case 80: Hinh_vuong::xuong();break;
  			 }
  		 }
  	 } while (ch!=13);
  }
  int A[16][17];
  class Matran:public Hinh_vuong
   {
   private:
   int a,b;
   int i,j;
   public:
  // gan cho tat ca cac phan tu cua ma tran cac gia tri ban dau la 0
  void gan()
  	{
  	for( i=0;i<16;i++)
  	for( j=0;j<17;j++)
  		{
  		A[i][j]=0;
  		}
  	 };
  //kiem tra xem phan tu thu A[a][b] mang gia tri gi
    int kiemtra()
    {
  	 a=(x-281)/20;
  	 b=(y-101)/20;
  	 return A[a][b];
    }
  
  void ganmatran()
  	{
  	 a=(x-281)/20;
  	 b=(y-101)/20;
  	 if(dem%2)
  	  {
  	  A[a][b]=1;
  	  }else A[a][b]=2;
  	}
  };//ma tran
  
  class hinhtron:private Matran
   {
  	 private:
  	 int r;
  	 public:
  	 hinhtron(int r1=8)
  	 {r=r1;}
  	 void vehinhtron()
  	 {
  	 setcolor(4);
  	 circle(x+9,y+9,r);
  	 ganmatran();
  	 sound(500);
  	 delay(50);
  	 nosound();
  	 dem++;
  	 }
   };
  class Hinhchu_X:private Matran
  {
  	public:
  	void vehinhchu_X()
  	 {
  	 setcolor(1);
  	// rectangler(x+2,y+2,x+17,y+17); // /
  	 // rectangler(x+2,y+17,x+17,y+2); // \
  	 rectangle(x+2,y+2,x+17,y+17);
  	 ganmatran();
  	 sound(1000);
  	 delay(50);
  	 nosound();
  	 dem++;
  	 }
  
  } ;
  void hien()
  {
  	setfillstyle(2,14);
  	bar(0,0,639,70);
  	setfillstyle(3,11);
  	bar(0,70,200,479);
  	setcolor(3);
  	line(0,70,639,70);
  	line(0,72,639,72);
  	line(200,72,200,479);
  	line(202,72,202,479);
  	setcolor(7);
  	line(203,73,639,73);
  	line(203,73,203,479);
  	setcolor(14);
  	line(0,71,639,71);
  	line(201,72,201,479);
  	setcolor(12);
  	settextstyle(10,HORIZ_DIR,3);// dinh dang kieu chu
  	outtextxy(85,10," CO CARO GIUA 2 NGUOI" );
  	outtextxy(86,10," CO CARO GIUA 2 NGUOI" );
  	outtextxy(86,9," CO CARO GIUA 2 NGUOI" );
  	setcolor(2);
  	outtextxy(87,8," CO CARO GIUA 2 NGUOI" );
  	settextstyle(7,HORIZ_DIR,1);
  	setcolor(9);
  	outtextxy(15,100,"Di chuyen :");
    //ve hinh ->
  	line(125,115,140,115);
  	line(135,110,140,115);
  	line(135,120,140,115);
    //ve hinh mui ten quay len
  	line(150,105,150,120);
  	line(145,114,150,105);
  	line(155,114,150,105);
   //ve hinh <-
  	line(160,115,175,115);
  	line(160,115,170,120);
  	line(160,115,170,110);
   //ve hinh mui ten quay xuong
  	line(185,105,185,120);
  	line(185,120,180,112);
  	line(185,120,190,112);
  
  	setcolor(2);
  	outtextxy(15,120,"Chon   : Enter ");
  	setcolor(13);
  	outtextxy(15,140,"Thoat   : Esc ");
  	settextstyle(7,HORIZ_DIR,1);
  	outtextxy(15,420,"Truong Van Tam" );
  	outtextxy(15,440,"Do Duc Thach");
   }
  void vebanco()
   {
  	int x1=280,y1=100,y2=440;
  	setcolor(14);
  	rectangle(279,99,601,441);
  	setcolor(4);
  	rectangle(278,98,602,442);
  	setcolor(5);
  	line(279,97,603,97);
  	line(603,97,603,441);
  	setfillstyle(1,11);
  	bar(280,100,600,440);
  	 //ve cac duong ke doc
  	while(x1<=600)
  	{
  	 setcolor(14);
  	 line(x1,y1,x1,y2);
  	 x1=x1+20;
  	 }
  	 x1=280;int x2=600;
     // ve cac duong ke ngang
  	 while(y1<=440)
  	 {
  	  setcolor(14);
  	  line(x1,y1,x2,y1);
  	  y1=y1+20;
  	  }
  	 y1=100;
    }
  int Menu()
     {
  	  int vt=1,vt1=0;//vi tri
  	  char ch;
  	setcolor(7);
  	line(16,266,184,266);
  	line(184,266,184,352);
  	setcolor(2);
  	rectangle(15,267,183,353); //vien ngoai
  	rectangle(17,269,181,351); //vien trong
  	setcolor(14);
  	rectangle(16,268,182,352); //vien giua
  	setcolor(7);
  	line(18,315,180,315);
  	setcolor(10);
  	line(18,314,180,314);
  	setcolor(2);
  	line(18,313,180,313);
  	setfillstyle(1,11);//kieu to mau
  	bar(18,270,180,312);
  	setfillstyle(1,15);
  	bar(18,316,180,350);
  	setcolor(12);
  	settextstyle(7,HORIZ_DIR,2);
  	outtextxy(25,265,"ban co muon");
  	outtextxy(25,285,"choi tiep Ko ?");
      do{
  	 if(vt!=vt1)
  	  {
  	  vt1=vt;
  	  setcolor(15);
  	  rectangle(39,325,81,346);
  	  rectangle(99,325,146,345);
  	  setfillstyle(1,11);
  	  bar(40,326,80,345);
  	  bar(100,326,145,344);
  	  setcolor(14);
  	  settextstyle(8,HORIZ_DIR,2);
  	  outtextxy(50,320,"Co");
  	  outtextxy(110,320,"Ko");
  	  setcolor(4);
  		 if(vt==1)
  			 {
  			  rectangle(39,325,81,346);
  		    setfillstyle(1,10);
  		    bar(40,326,80,345);
  		    outtextxy(50,320,"Co");
  		    }
  		 else {
  		    rectangle(99,325,146,345);
  		    setfillstyle(1,10);
  		    bar(100,326,145,344);
  		    outtextxy(110,320,"Ko");
  		    }
  	  } //if
  	  ch=getch();
  	  if(ch==0);
  		switch(ch)
  		{
  		case 75:if(vt>1)vt--;break;
  		case 77:if(vt<2)vt++;break;
  		}
  		}while(ch!=13);return vt;
  
    } //menu
  void main()
   {
  	Hinh_vuong a;
  	hinhtron b;
  	Hinhchu_X c;
  	Matran f;
  	char ch;
  	int p,luot;
  	int gd=0,gm=0;
  	initgraph(&gd,&gm,"C:\\laptrinh\\TC30\\BGI");
  	setbkcolor(15);
  	int z=1;
  	while(z==1)
  	 {
  	   dem=1;
  	   luot=1;
  	   f.gan();
  		 Hinh_vuong();
  		 vebanco();//goi ham ve ban co
  	   hien();
  	   a.vehinhvuong();
  	   do{
  	    if(luot%2)
  		 {
  		  a.dichuyen();
  		  p=f.kiemtra();
  		  if(p!=1&&p!=2)
  		   {
  		    b.vehinhtron();
  		    luot++;
  		   }
  		 }
  	    else{
  		   a.dichuyen();
  		   p=f.kiemtra();
  		   if(p!=1&&p!=2)
  		   {
  		    c.vehinhchu_X();
  			  luot++;
  		   }
  		}
  	 ch=getch();
  	    }while(ch!=27);
  	z=Menu();
     }//while
  	closegraph();
  }//main()

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi xwaystyle Xem bài viết
  Tui cũng có một bản người chơi với người tuy nhiên bản người chơi với máy thì đã hoàn thành 70% (đã chơi được nhưng máy vẫn hơi ngu...)

  Ưu diểm của game :
  1. Chạy trên dos có giao diện dễ nhìn.
  2. Chức năng tự động dich chuyển bàn cờ dành cho những đại cao thủ cờ ( KHÔNG GIỚI HẠN VỀ KÍCH THƯỚC BÀN CỜ NHỜ CHỨC NĂNG NÀY ) mà vẫn lưu chính xác hoàn toàn về vị trí các quân cờ đã đánh....

  Nhược điểm :
  1. Tui viết gấp lên không viết code phần cài nút để chơi vì vậy phải tranh nhau bàn phím mà chơi thui.... (vì một mình viết code mà,, dùng 2 khu vực bàn phím ghét....)
  2. Chưa dùng được chuột,,, ai ghép được thì ghép vào rùi cho tui xem nha....


  Các phiên bản về sau,,,,, (sau này rùi tính ,, đang mải chơi và chết môn Cấu trúc dữ liệu,,,) vì vừa mới học C được ít tháng àh....[IMG]D:\Study\C ++\caro\untitled.jpg[/IMG]
  Đã chạy thử ác quá tôi đọc bài của ông mà hoa mắt. Chạy tốt đấy, giỏi quá.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  một nơi xa xăm...
  Bài viết
  127

  Mặc định trò chơi caro

  Thực ra nếu không bắt buộc phải làm j` đóa thì tui rất ngại viết Code vì sửa lỗi cũng mệt rùi.Cách tốt nhât là tìm Code của người khác nếu thấy không hợp thì sửa còn Okie rùi thì đọc coi hỉu được đến đâu hay đến đó

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  17

  Tớ nghĩ cậu nên tự viết thì hay hơn là đi phân tích code . Viết caro thì ko phải xử lí nhiều, nếu viết trong C, ko yêu cầu đồ họa cậu có thể dùng kí tự text để vẽ bàn , các kí hiệu X,O làm đại diện cho 2 người, mũi tên để di chuyển. Và thêm hàm kiểm tra . Muốn dùng chuột thì phải học thêm về ngắt ( cái này tớ ko rành ) . CÒn lại thì ko khó lắm.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  SN06 - 70 Trương Định - HBT - HN
  Bài viết
  36

  Mặc định Cờ ca rô ?? Vấn đề khó khăn

  Theo tui thiết kế 1 người chơi mới khó....

  Tui đã thiết kế bàn người đánh với máy nhưng còn hơi xung đột giữa các chế độ chơi, hiện tại máy của tớ khả năng phòng thủ chưa hoàn chỉnh cho lắm, đại khái là nhận biết được nước đôi, ba, một,.... phân tích được bước chặn nhưng chỉ thủ thôi thì sao đánh thắng người ta được,, vì thế phân tích tấn công là vấn đề còn lại,,, nhưng kết hợp cả hai lại để tạo thành thế cờ tốt thì càng khó....

  Chương trình của tớ kiểm nghiệm thử thì tớ đánh kô quá 10 phút là có thể thắng được nó....

  Có ai thiết kế được thuật toán chặn nước đi thì post vô để anh em học hỏi....


  =====================================
  XWAYSTYLE ---------> Brings joy to milions.....
  Intel(R) Pentium 4(R) 2.8GHz Main IntelD845Pemy (Socket 478) RAM 1024Mb VGAFX5200 128Mb 128Bit HDD Maxtor 160Gb PATA Sound Blaster live 5.1 Gamer

  Windows Vista Ultimate Sp1 (activated)
  Rating : 2.5 Mark
  Theme: Windows Aero (very nice!)

 9. #9
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Bài viết
  7

  dù sao cũng rất cám ơn các bạn
  (=D)> (:=(|) Luôn mong muốn mình sẽ pro hơn hahahha(:#) (:#)

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Nơi ở
  Vĩnh phúc
  Bài viết
  0

  Bác nào có hàm ghép hai sâu không chỉ giùm em cái? Thank

Các đề tài tương tự

 1. Trò chơi caro viết bằng VC++ (Đầy đủ mã nguồn)
  Gửi bởi anhhat trong diễn đàn Dự án & Source code VC++
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 23-02-2014, 06:26 AM
 2. Code trò chơi cờ caro viết bằng C, mọi người góp ý!
  Gửi bởi tamtam trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 22
  Bài viết cuối: 30-10-2013, 09:41 PM
 3. Viết trò chơi cờ caro | Hàm nhập luân phiên trên C++
  Gửi bởi Mr.S trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 25-11-2011, 08:09 AM
 4. Viết trò chơi Caro bằng C
  Gửi bởi lucky4 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 25-11-2011, 08:07 AM
 5. Trò chơi cờ úp và cờ caro
  Gửi bởi hikarungo trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 05-07-2010, 09:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn