Có bác nào biết chương trình borland c cho ip4 iOS 7.1.2 ko ạ?