Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: các bạn giải giúp mình bài mảng này với mình mới học lập trình c về mảng 1 chiều, cảm ơn trước ạ :)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2015
  Bài viết
  6

  Mặc định các bạn giải giúp mình bài mảng này với mình mới học lập trình c về mảng 1 chiều, cảm ơn trước ạ :)

  Hãy khai báo mảng với số lượng phần tử cực đại là 100. Hãy đọc vào số phần tử thực dùng và giá trị của các phần tử này. Hiển thị index và giá trị của phần tử cực đại.

  Kết quả thực hiện:

  ./coban53
  So phan tu mang muon dung (cuc dai: 256): 5
  Vi tri 0: 3
  Vi tri 1: 0
  Vi tri 2: -56
  Vi tri 3: 4
  Vi tri 4: 10
  Phan tu lon nhat co index la 4, gia tri la 10
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Nơi ở
  localhost
  Bài viết
  140

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. #define MAX 100
  4.  
  5. int main()
  6. {
  7.     int i, i_max, max, n;
  8.     int a[MAX];
  9.  
  10.     printf("So phan tu mang muon dung (cuc dai: 256): ");
  11.     scanf("%d", &n);
  12.  
  13.     if (n > 0)
  14.     {
  15.         printf("Vi tri 0: ");
  16.         scanf("%d", &a[0]);
  17.         i_max = 0;
  18.         max = a[0];
  19.  
  20.         for (i = 1; i < n; i++)
  21.         {
  22.             printf("Vi tri %d: ", i);
  23.             scanf("%d", &a[i]);
  24.  
  25.             if (max < a[i])
  26.             {
  27.                 i_max = i;
  28.                 max = a[i];
  29.             }
  30.         }
  31.  
  32.         printf("Phan tu lon nhat co index la %d, gia tri la %d\n", i_max, max);
  33.     }
  34.     else
  35.     {
  36.         printf("So phan tu phai lon hon 0.\nKet thuc!\n");
  37.     }
  38.  
  39.     return 0;
  40. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi sim : 27-10-2015 lúc 09:56 PM. Lý do: Sửa code
  Rẹt rẹt..

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2015
  Bài viết
  6

  sao biết phần tử lớn nhất là 4 mà in ra như vậy bạn? chưa biết bao nhiêu phần tử mà?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Nơi ở
  localhost
  Bài viết
  140

  Nhầm! Lỗi copy paste, sửa rồi đó!
  Rẹt rẹt..

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2015
  Bài viết
  6

  cảm ơn bạn nhiều nhé bạn có thể giúp cho mình hai pài này nữa không, cảm ơn bạn rất nhiều tại 2 bài này là nâng cao nên mình không biết làm
  bài 1: Viết chương trình tính tích vô hướng của 2 vector n chiều. Số chiều n và giá trị của mỗi chiều được đọc vào từ bàn phím. Dùng #define để chỉ định số chiều lớn nhất.

  Gợi ý: Tích vô hướng của vector $ \textgt{x}=(x_1, x_2, ..., x_n)$ và vector $ \textgt{y}=(y_1, y_2,
  ..., y_n)$ là $ \textgt{x}\cdot\textgt{y}$ = $ x_1y_1+x_2y_2+...+x_ny_n$ .

  Kết quả thực hiện:

  ./nangcao55
  So chieu cua vector?(cuc dai 500): 3
  Vector x, chieu 1: 3
  Vector x, chieu 2: 4
  Vector x, chieu 3: 5
  Vector y, chieu 1: -4
  Vector y, chieu 2: 2
  Vector y, chieu 3: 6
  Tich vo huong cua x va y la 38.
  bài 2: Hãy viết chương trình đọc vào 1 dãy các số nguyên không âm và lưu vào mảng 1 chiều. Việc đọc kết thúc khi nhập vào số 0. Hiển thị mảng theo thứ tự tăng dần các giá trị của phần tử. Gọi ý: Mỗi khi nhập vào 1 số, xử lí số này như sau:

  1. So sánh số này với các số đã có trong mảng, theo thứ tự từ index 0

  2. Khi tìm được số lớn hơn số này, giả sử ở ô thứ i, thì di chuyển tất cả các phần tử, kể từ phần tử này về sau mảng 1 phần tử.

  3. Gán giá trị mới nhập vào vào vị trí i

  4. Nếu là 0 thì kết thúc, hiển thị mảng đã sắp xếp. Nếu khác 0 thì tiếp tục lại bước 1.

  Kết quả thực hiện:

  ./nangcao56
  Nhap so nguyen: 17
  Nhap so nguyen: 3
  Nhap so nguyen: 9
  Nhap so nguyen: 4
  Nhap so nguyen: 0
  Mang da sap xep: 3, 4, 9, 17

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  31

  Mặc định các bạn giải giúp mình bài mảng này với mình mới học lập trình c về mảng 1 chiều, cảm ơn trước ạ :)

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hongly Xem bài viết
  bài 1: Viết chương trình tính tích vô hướng của 2 vector n chiều. Số chiều n và giá trị của mỗi chiều được đọc vào từ bàn phím. Dùng #define để chỉ định số chiều lớn nhất.

  Gợi ý: Tích vô hướng của vector $ \textgt{x}=(x_1, x_2, ..., x_n)$ và vector $ \textgt{y}=(y_1, y_2,
  ..., y_n)$ là $ \textgt{x}\cdot\textgt{y}$ = $ x_1y_1+x_2y_2+...+x_ny_n$ .

  Kết quả thực hiện:

  ./nangcao55
  So chieu cua vector?(cuc dai 500): 3
  Vector x, chieu 1: 3
  Vector x, chieu 2: 4
  Vector x, chieu 3: 5
  Vector y, chieu 1: -4
  Vector y, chieu 2: 2
  Vector y, chieu 3: 6
  Tich vo huong cua x va y la 38.
  Vô lý, nếu theo như bạn thì tích vô hướng của 2 vecto x,y đó là 3x(-4) + 4x2 + 5x6 = -12 + 8 + 30 = 26
  Sao tính ra 38 vậy :v

  *** Cách làm thì #define MAX. Rồi khởi tạo 3 mảng có MAX phần tử tạm gọi mảng a,b,c. Nhập vào n. Cho i chay từ 0 đến n-1. Ở mỗi i nhập vào 1 phần tử của mảng a, 1 của b. Rồi gán phần tử của mảng c[i]=a[i]+b[i]. Kết thúc vòng lặp chỉ việc c.Sum();
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi LPS86 : 28-10-2015 lúc 05:30 PM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2015
  Bài viết
  6

  bạn có thể nói rõ ràng hơn được không?
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn