1/Cam sành lột vỏ còn chua
thương em còn nhỏ anh cua để dành
- - - - - -
2/Dây tơ hồng quấn quanh chuồn lợn
Tình chúng mình co tợn wá không em
3/Ăn tranh thủ ngủ khan trương
Học bình yêu đương là chính
Làm trai cho đáng nên trai
Một vợ chuyện nhỏ, vợ hai không thừa
Thêm ba, thêm bốn vẫn vừa
Năm sáu bảy tám vẫn chưa đã thèm
Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cùng gật gù

Bước chân dô qua’n đèn mờ
Ngồi gần con gái không sờ là ngu!!
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ..... ngu sao không sờ!!

Đường saigon vừa dài vừa hẹp
Gái saigon vừa đẹp vừa dê
Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trăng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.
Giám thị nhìn em giám thị cười
Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
Cỗng trường đại học cao vời vợi
Đồng ruộng mênh mông đón em về
Chán dời cắt tóc đi tu
Nghĩ đi nghĩ nghĩ lại ... đi tù sướng hơn
trong tù làm chhủ giang sơn
một căn phòng đá với dăm ba thằng
thằng nào cũng có khiếu năng
thằng thì giỏi hoạ thằng thì làm thơ
CÓ thằng lại đứng ngẩn ngơ
Vì sao ta lại trở vô nhà tù??
Con quỳ lạy chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu
Sau khi con lấy được rồi
Con không đi lễ chúa làm gì con
Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ!
Tổ cha mày con khổ mãi nghe con
Bỏ tiền trong túi làm chi
Mua liều thuốc chuột phòng khi thất tình