Đố ai định nghĩa được từ hôn.
Có khó gì đâu, dạ bồn chồn
. Hai người một góc, đêm tối tối.
Tựa má, kề môi thế là hôn....
Đố ai định nghĩa đưọc nụ hôn.
Có khó gì đâu một tâm hồn.
Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại.
Môi kề mắt nhắm thế là hôn.
Thà hôn em 1 lần dzồi ăn tát.
Còn hơn nhìn thằng khác ...hôn em !!!
Vẽ hình em lên cát.
Rồi hôn em một phát.
Ôi cuộc đời chua chát.
Toàn là đất với cát.
Trước cổng nhà thờ anh với em.
Hôn nhau chíu chít Chúa đứng xem.
Chúa xem, Chúa bảo:"Đừng hai đứa, Hôn nhau như thế Chúa cũng thèm....... hớ hớ