Nếu bài toán tình anh em chưa hiểu,
đã vội vàng BIỆN LUẬN thế thôi sao???
anh yêu em chẳng bởi THAM SỐ nào,
GIẢ THIẾT đó muôn đời ko thay đổi!
Càng PHÂN TÍCH tim anh càng nhức nhối
em nỡ lòng nào TRỊ TUYỆT ĐỐI tình anh ?…
ANH yêu em bằng TRỊ TUYỆT ĐỐI chân thành,
và tình anh đã tiến về VÔ CỰC .
Nếu em xét tình anh trên SỐ THỰC ,
anh sẽ dùng SỐ PHỨC để CHỨNG MINH .
Tình yêu đó sẽ như BẤT PHƯƠNG TRÌNH .
Anh vững tin, xin em đừng GIỚI HẠN .
Hai con tim chúng mình KO ĐỒNG DẠNG.
Hay vi` em đã TỐI GIẢN tình anh