Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		8.png
Lần xem:	0
Size:		35.6 KB
ID:		40858
Mình muốn tình điểm trung bình theo công thức điểm trung bình từng môn * hệ số từng môn / tổng hệ số.
Mình muốn lưu hệ số và điểm trung vào một mảng rồi tính mà không được. Bạn nào có cách khác không hoặc chỉ mình lưu điểm trung bình trong mảng vs. Mình mò 2 ngày rồi mà không ra.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.