Xin chào mọi người!. Hiện tại em đan tìm hiểu về neural network và em tìm được được một cái thư viện của nó trên java, nhưng không biết làm sao để cài đặt và sử dụng nó. Cụ thể là trên ecips, Mong ai biết có thể giúp em, em xin cám ơn.