Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Lý thuyết cơ sở dữ liệu

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Mặc định Lý thuyết cơ sở dữ liệu

  Chương 1 – Dẫn nhập về các hệ cơ sở dữ liệu
  1.Tại sao cần có cơ sở dữ liệu?
  1.1.Các hệ thống tập tin (file systems):
  Mỗi bài toán sẽ có 1 hệ thống tập tin tương ứng →trùng lắp thông tin →không nhất quán thông tin.
  1.2.Cơ sở dữ liệu (database):
  Tập hợp dữ liệu có cấu trúc chặt chẽ nhằm phục vụ cho nhiều mục tiêu khác nhau một cách có chọn lọc.
  Giảm trùng lắp thông tin, bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu.
  Chia sẻ dữ liệu.
  2.Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS Database Management System):
  2.1.Định nghĩa:
  Hệ phần mềm cung cấp công cụ để xây dựng cơ sở dữ liệu và thao tác trên dữ liệu của cơ sở dữ liệu.
  2.2.Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại:
  Access
  SQL Server
  Oracle
  DB2
  3.Mô hình dữ liệu:
  3.1.Các mức của cơ sở dữ liệu:
  Mức khung nhìn (view level): là các khung nhìn khác nhau của các ứng dụng về cơ sở dữ liệu (mỗi khung nhìn chỉ thấy được 1 phần của cơ sở dữ liệu).
  Mức quan niệm (concept level): là mức nhìn toàn bộ cơ sở dữ liệu (logic), độc lập với thiết bị phần cứng.
  Mức vật lý (physic level): là cấu trúc cài đặt lên thiết bị vật lý.
  3.2.Mô hình dữ liệu (data model):
  Mô hình dữ liệu là một công cụ cho phép mô tả mức quan niệm cơ sở dữ liệu.
  Mô hình dữ liệu gồm 2 phần: bộ ký hiệu (symbol set) và bộ cú pháp (syntax).
  Các loại mô hình dữ liệu:
  üMô hình phân cấp (hierachy model)
  üMô hình mạng (network model)
  üMô hình quan hệ (relational model)
  üMô hình hướng đối tượng (object oriented model)
  üMô hình quan hệ mở rộng (extended relational model)
  4.Kiến trúc chung của 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu:
  Giao diện lập trình (programming interface): là một giao diện hay một nhóm công cụ cho phép người dùng làm việc với cơ sở dữ liệu.
  An toàn và bảo mật (security): có nhiệm vụ bảo đảm một yêu cầu truy cập dữ liệu là hợp lệ và phù hợp với quyền hạn cho phép.
  Xử lý truy xuất đồng thời (concurence control): xử lý các yêu cầu truy cập cùng một lúc lên cơ sở dữ liệu.
  Khôi phục sau sự cố (recovery): khôi phục dữ liệu sau sự cố để đảm bảo việc mất dữ liệu là ít nhất.
  Tối ưu hoá câu truy vấn (optimizer): nhằm chọn giải pháp tối ưu để thực hiện câu truy vấn.
  Quản lý lưu trữ (storage manager): quản lý việc tổ chức lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên thiết bị vật lý.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Chương 2 – Mô hình thực thể kết hợp (Entity Relationship Data Model _ ERD)
  1. Mục tiêu:
  Đây là mô hình cho phép mô tả các đối tượng dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng bằng 1 số ký hiệu không quá thiên về kỹ thuật để có thể trao đổi giữa nhóm tin học và nhóm người dùng.
  2. Thực thể (entity): là đối tượng cụ thể hay trừu tượng được nhận diện bởi một số tính chất và tồn tại độc lập nhau.
  Lớp thực thể: tập các thực thể được nhận diện bởi cùng một tính chất (property).
  Thuộc tính định danh (Identification property): là thuộc tính mà dựa vào vị trí của nó ta có thể phân biệt các thực thể khác nhau trong lớp thực thể.
  3. Mối kết hợp (relationship): diễn tả liên hệ giữa các lớp thực thể
  Số ngôi của mối kết hợp: là số lớp thực thể tham gia vào mối kết hợp đó.
  Bản số của lớp thực thể trong mối kết hợp: là cặp chỉ số (min, max) diễn đạt tần suất tối thiểu và tối đa mà 1 thực thể có thể tham gia vào mối kết hợp.
  Bản số của mối kết hợp: diễn tả sự tương quan giữa các lớp thực thể của các lớp thực thể tham gia vào mối kết hợp. Ký hiệu: [n:m]

  Một số ký hiệu mở rộng:
  Chuyên biệt hoá:
  Mối kết hợp mở rộng:
  Phụ thuộc hàm (Functional Dependency _ FD): nếu 1 thực thể x của lớp thực thể A xác định duy nhất 1 thực thể y của lớp B thì ta gọi giữa A và B có 1 phụ thuộc hàm. Ký hiệu: A => B.

  Lưu ý: Vì bài học này có một số hình vẽ nên tôi up file pdf lên cho các bạn down về đọc sẽ hiểu rõ hơn.
  Tuy nhiên, hình như server CV có vấn đề nên tôi ko up được file lên cho các bạn, sẽ up lại sau, mong các bạn thông cảm.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi huynguyen Xem bài viết
  Chương 2 – Mô hình thực thể kết hợp (Entity Relationship Data Model _ ERD)
  1. Mục tiêu:
  Đây là mô hình cho phép mô tả các đối tượng dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng bằng 1 số ký hiệu không quá thiên về kỹ thuật để có thể trao đổi giữa nhóm tin học và nhóm người dùng.
  2. Thực thể (entity): là đối tượng cụ thể hay trừu tượng được nhận diện bởi một số tính chất và tồn tại độc lập nhau.
  Lớp thực thể: tập các thực thể được nhận diện bởi cùng một tính chất (property).
  Thuộc tính định danh (Identification property): là thuộc tính mà dựa vào vị trí của nó ta có thể phân biệt các thực thể khác nhau trong lớp thực thể.
  3. Mối kết hợp (relationship): diễn tả liên hệ giữa các lớp thực thể
  Số ngôi của mối kết hợp: là số lớp thực thể tham gia vào mối kết hợp đó.
  Bản số của lớp thực thể trong mối kết hợp: là cặp chỉ số (min, max) diễn đạt tần suất tối thiểu và tối đa mà 1 thực thể có thể tham gia vào mối kết hợp.
  Bản số của mối kết hợp: diễn tả sự tương quan giữa các lớp thực thể của các lớp thực thể tham gia vào mối kết hợp. Ký hiệu: [n:m]

  Một số ký hiệu mở rộng:
  Chuyên biệt hoá:
  Mối kết hợp mở rộng:
  Phụ thuộc hàm (Functional Dependency _ FD): nếu 1 thực thể x của lớp thực thể A xác định duy nhất 1 thực thể y của lớp B thì ta gọi giữa A và B có 1 phụ thuộc hàm. Ký hiệu: A => B.

  Lưu ý: Vì bài học này có một số hình vẽ nên tôi up file pdf lên cho các bạn down về đọc sẽ hiểu rõ hơn.
  Tuy nhiên, hình như server CV có vấn đề nên tôi ko up được file lên cho các bạn, sẽ up lại sau, mong các bạn thông cảm.
  Sao mình không thấy chỗ down vậy ?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  1

  Kiểu này khó học lắm anh ơi!!!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  1

  Mặc định Buồn

  Em năm nay mới được tiếp xúc với môn cơ sở dữ liệu.Cũng chỉ mới học thôi mà sao thấy nó khó hiểu quá đi mất.Vẫn biết là môn học này rất quan trọng nhưng không tài nào học được.Tưởng trên lớp là không hiểu thôi mà tham gia diễn đàn xem có gì để có thể thay đổi được thực tại không nhưng vẫn vậy.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  UIT
  Bài viết
  44

  Mặc định Lý thuyết cơ sở dữ liệu

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi cuki00 Xem bài viết
  Tưởng trên lớp là không hiểu thôi mà tham gia diễn đàn xem có gì để có thể thay đổi được thực tại không nhưng vẫn vậy.
  Đây mới là mấy phần giới thiệu cơ bản mà !

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  5

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi huynguyen Xem bài viết
  Chương 2 – Mô hình thực thể kết hợp (Entity Relationship Data Model _ ERD)
  1. Mục tiêu:
  Đây là mô hình cho phép mô tả các đối tượng dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng bằng 1 số ký hiệu không quá thiên về kỹ thuật để có thể trao đổi giữa nhóm tin học và nhóm người dùng.
  2. Thực thể (entity): là đối tượng cụ thể hay trừu tượng được nhận diện bởi một số tính chất và tồn tại độc lập nhau.
  Lớp thực thể: tập các thực thể được nhận diện bởi cùng một tính chất (property).
  Thuộc tính định danh (Identification property): là thuộc tính mà dựa vào vị trí của nó ta có thể phân biệt các thực thể khác nhau trong lớp thực thể.
  3. Mối kết hợp (relationship): diễn tả liên hệ giữa các lớp thực thể
  Số ngôi của mối kết hợp: là số lớp thực thể tham gia vào mối kết hợp đó.
  Bản số của lớp thực thể trong mối kết hợp: là cặp chỉ số (min, max) diễn đạt tần suất tối thiểu và tối đa mà 1 thực thể có thể tham gia vào mối kết hợp.
  Bản số của mối kết hợp: diễn tả sự tương quan giữa các lớp thực thể của các lớp thực thể tham gia vào mối kết hợp. Ký hiệu: [n:m]

  Một số ký hiệu mở rộng:
  Chuyên biệt hoá:
  Mối kết hợp mở rộng:
  Phụ thuộc hàm (Functional Dependency _ FD): nếu 1 thực thể x của lớp thực thể A xác định duy nhất 1 thực thể y của lớp B thì ta gọi giữa A và B có 1 phụ thuộc hàm. Ký hiệu: A => B.

  Lưu ý: Vì bài học này có một số hình vẽ nên tôi up file pdf lên cho các bạn down về đọc sẽ hiểu rõ hơn.
  Tuy nhiên, hình như server CV có vấn đề nên tôi ko up được file lên cho các bạn, sẽ up lại sau, mong các bạn thông cảm.
  pó tay giờ này mà vẫn còn những người như zậy. Tai sao mod ko xóa mấy bài vớ vẩn như zầy cho rộng box
  Kiến thức là những gì còn lại sau khi quên hết những gì đã học

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  12

  mấy bác ơi ko có giáo trình về môn này à,em đang học mà chẳn biêt kiếm đâu ra đây.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi phamtlsoft Xem bài viết
  pó tay giờ này mà vẫn còn những người như zậy. Tai sao mod ko xóa mấy bài vớ vẩn như zầy cho rộng box
  Thế chú đã viết được bao nhiêu bài có ích cho forum rồi mà to còi thế, ngồi đọc của người khác rồi phán như thầy, ngon thì viết cho người ta coi đi rồi hãy phán.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Cái topic này zkday xin close lại ...

  còn vấn đề các bạn đang tranh luận nên dừng lại ở đây.

  -0 Thân 0-

Các đề tài tương tự

 1. Mất dữ liệu khi cúp điện
  Gửi bởi ngusaomanoi trong diễn đàn Thắc mắc MySQL và SQLite
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 02-07-2014, 11:15 AM
 2. Du thuyền Hạ Long tết giá rẻ: Elizabeth Sails 2 ngày 1 đêm
  Gửi bởi etv_hopnguyen trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-12-2013, 11:32 AM
 3. Xin tài liệu hướng dẫn về lập trình Winform với dữ liệu Unicode của Oracle
  Gửi bởi phongtieutu trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-04-2013, 02:59 PM
 4. Bài tập C Giải bài tập lý thuyết đồ thị trong C
  Gửi bởi hoanganhdn2002 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-03-2013, 08:24 AM
 5. Liệt kê tất cả các tập con của 1 tập hữu hạn
  Gửi bởi bknight092 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-01-2011, 04:27 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn