Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 30 kết quả

Đề tài: Trộn 2 dãy nguyên tăng dần thành 1 dãy tăng dần

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Mặc định Trộn 2 dãy nguyên tăng dần thành 1 dãy tăng dần

  Nhập 2 dãy nguyên (int) tăng dần a có n số và b có n số (0 < n, m ≤ 100). Trộn 2 dãy a, b thành dãy c có n+m số tăng dần (không sử dụng thao tác sắp xếp trên dãy c).

  yêu cầu :
  code chạy đúng : 7 điểm
  Kĩ năng cài đặt thuật toán 2 điểm
  Nếu thuật toán là đệ quy 1 điểm


  Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến bài viết này
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Nơi ở
  Hoa sơn tuyệt đỉnh
  Bài viết
  407

  bài của mình
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. using namespace std;
  3. int a[100],b[100],c[200];
  4. int n,m;
  5. void merge(int i,int j,int k)
  6. {
  7.      if (k<=n+m)
  8.      {
  9.         if (i==n)
  10.         {
  11.            c[k]=b[j];
  12.            merge(i,j+1,k+1);
  13.         }
  14.         else
  15.             if (j==m)
  16.             {
  17.                c[k]=a[i];
  18.                merge(i+1,j,k+1);
  19.             }
  20.             else
  21.             {
  22.                 if (a[i]<b[j])
  23.                 {
  24.                    c[k]=a[i];
  25.                    merge(i+1,j,k+1);
  26.                 }
  27.                 else
  28.                 {
  29.                     c[k]=b[j];
  30.                     merge(i,j+1,k+1);
  31.                 }
  32.             }
  33.      }
  34. }
  35. int main()
  36. {
  37.     srand(time(NULL));
  38.     cin>>n>>m;
  39.     for (int i=0;i<n;i++)
  40.         a[i]=rand()%50;
  41.     for (int i=0;i<m;i++)
  42.         b[i]=rand()%50;
  43.     sort(a,a+n);
  44.     sort(b,b+n);
  45.     for (int i=0;i<n;i++)cout<<a[i]<<" ";
  46.     cout<<endl;
  47.     for (int j=0;j<m;j++)cout<<b[j]<<" ";
  48.     cout<<endl;
  49.     merge(0,0,0);
  50.     for (int i=0;i<n+m;i++)
  51.     cout<<c[i]<<" ";
  52.     cout<<endl;
  53.     system("pause");
  54.     return 0;
  55. }

  my houses
  my school
  tỐnG lÊ cHâN mAnG kỶ nIệM bUồN cHo AnH...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  hunterphu có thể cho thêm tớ code về chưa đệ quy ko
  code này nếu là bt thì cho 10
  nhưng cậu ở đội nên tớ chỉ cho 8 điểm thôi, để cậu còn update tiếp
  7 điểm chạy đúng và 1 điểm đệ quy

  (đừng giận tớ nhé, tớ chỉ muốn adv cho cậu thôi)
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Nơi ở
  Hoa sơn tuyệt đỉnh
  Bài viết
  407

  hì hì, mình thấy ko đệ qui thì gọn hơn á.
  Mình chỉ giận ... con gái thôi , hehe
  C++ Code:
  1. while (k<=n+m)
  2. {
  3.       if (i==n)
  4.          c[k++]=b[j++];
  5.       else
  6.           if (j==m)
  7.              c[k++]=a[i++];
  8.           else
  9.               if (a[i]<b[j])
  10.                  c[k++]=a[i++];
  11.               else
  12.                   c[k++]=b[j++];
  13. }

  my houses
  my school
  tỐnG lÊ cHâN mAnG kỶ nIệM bUồN cHo AnH...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Tớ chấm điểm kĩ thuật code cho cậu nhé : (cũng là adv cho cậu)


  + dùng biến toàn cục thường ko được điểm cao, tớ có đứa em học khoa học tự nhiên hà nội- toán tin, cũng hay code như thế. Biến toàn cục cậu chỉ nên dùng đối với ý nghĩa mang tính chương trình thôi
  ví dụ : các biến toàn cục thông dụng
  stdin
  stderr
  cerror
  cin
  cout
  ........
  ok?

  + Cách cài đặt hàm chưa ổn, hàm cậu làm ko sai, nhưng hàm là 1 đơn vị xử lý cơ bản, cậu nên chuyên biệt hóa các hàm, mỗi làm là 1 module cụ thể, tách biệt độc lập, có thể sử dụng lại qua nhiều bài toán khác nhau.

  void merge(int i,int j,int k)
  hàm này chưa được ở các yếu tố sau
  Không có tính độc lập, gắn kết với global variable. Như thế khi mang sang bài khác lại lôi theo global variable ??????

  Tham số+ định danh tham số chưa được. đầu vào của hàm này rất ko đạt, thường thì tham số của hàm thể hiện các dữ liệu đầu vào của hàm. vậy đầu vào ở đây là gì , trừu tượng quá.  đề xuất
  ví dụ tớ có hàm như này
  PHP Code:
  void tron(int *a,int na,int *b,int nb,int *c,int &nc
  sẽ nhìn ra ngay
  2 tham số đầu là mảng a
  2 tham số tiếp theo là mảng b
  và theo logic tớ sẽ xếp 2 tham số tiếp theo là mảng c
  tuy dài hơn nhưng lại trong sáng , ok?????


  + Giải thuật hơi dài
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Nơi ở
  Hoa sơn tuyệt đỉnh
  Bài viết
  407

  Mặc định Trộn 2 dãy nguyên tăng dần thành 1 dãy tăng dần

  Thans bạn nhiều hén :d
  Đúng là mình làm các bài tập chỉ nhìn vào... đáp số.
  Mình học OPP cũng gần 1 năm rồi, nhưng mà vẫn... lười. Trước giờ khi làm một bài tập liên quan đến nhiều thuật toán nhỏ mình toàn coppy rồi paste, và phải sửa lại rất nhiều... :(
  => Cho nên đến giờ mình vẫn... không làm việc nhóm được :(

  my houses
  my school
  tỐnG lÊ cHâN mAnG kỶ nIệM bUồN cHo AnH...

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Thật ra code của hunter hay, có kĩ năng lắm, để code luôn 1 đoạn code đệ quy như thế ko đơn giản chút nào cả. langman hiểu rõ mà
  nhưng còn thiếu chút kinh nghiệm nên langman mới tập trung nhấn mạnh vô những điểm chưa được để cậu hoàn thiện thôi


  Cho nên đến giờ mình vẫn... không làm việc nhóm được << muốn làm việc theo team thì cần có kinh nghiệm thực tế, chứ ko thể nào mà tự mình đọc sách vở đâu , nên cậu cứ bình tĩnh

  up up up : Mong chờ thêm 1 lời giải đệ quy từ các bạn

  cám ơn các bạn đã quan tâm đến topic này
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 21-03-2011 lúc 09:27 PM. Lý do: làm liền các bài viết spam
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  190

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. void merge( int arr1[], int nArr1, int arr2[], int nArr2, int *& arr3, int &nArr3 )
  5. {
  6.     int n1, n2, n3;
  7.    
  8.     n1 = n2 = n3 = 0;
  9.  
  10.     nArr3 = nArr1 + nArr2;
  11.     arr3  = new int [ nArr3 ];
  12.  
  13.     while( n1 < nArr1 && n2 < nArr2 )
  14.     {
  15.         if ( arr1[ n1 ] < arr2[ n2 ] )
  16.             arr3[ n3++ ] = arr1[ n1++ ];
  17.         else
  18.             arr3[ n3++ ] = arr2[ n2++ ];
  19.     }
  20.  
  21.     while( n1 < nArr1 )
  22.         arr3[ n3++ ] = arr1[ n1++ ];
  23.  
  24.     while( n2 < nArr2 )
  25.         arr3[ n3++ ] = arr2[ n2++ ];
  26. }
  27.  
  28. int main()
  29. {
  30.     int arr1[] = { 2, 4, 6, 6, 10 };
  31.     int nArr1  = sizeof( arr1 ) / sizeof( int );
  32.  
  33.     int arr2[] = { 1, 3, 7, 13, 21, 25, 91 };
  34.     int nArr2  = sizeof( arr2 ) / sizeof( int );
  35.    
  36.     int *arr3;
  37.     int nArr3;
  38.  
  39.     merge( arr1, nArr1, arr2, nArr2, arr3, nArr3 );
  40.  
  41.     for( int i = 0; i < nArr3; i++ )
  42.         cout << arr3[ i ] << "\t";
  43.  
  44.     cout << endl;
  45.  
  46.     delete [] arr3;
  47.  
  48.     return 0;
  49. }
  PS : Bài này là hồi trước tớ đọc bây giờ nhớ lại code thôi.

  Ui sorry langman tớ không nhìn thấy reply của bạn.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  @pannaruto : tốt lắm
  theo đúng bảng điểm 9 điểm,
  nhưng tạm thời trừ 0.01 điểm vì title của hàm có đoạn
  PHP Code:
  int arr1[], int arr2[] 
  nên sửa thành int *arr1 cho gọn

  total : 8.99 điểm

  P/S : @all : cách của pannaruto là tư tưởng trộn 2 run tự nhiên, đây là 1 trong những kĩ thuật cũng hay được áp dụng, panaruto cài đặt khá tốt đó, các bạn nào chưa biết ý tưởng này thì nên theo dõi
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 12-08-2010 lúc 01:45 AM. Lý do: Thêm p/s
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 10. #10
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  ThăngLong.delay(1000);
  Bài viết
  313

  cái bài trước ấy có 3 while, anh code có 1 while thế em bắt chước anh
  PHP Code:
  #include<iostream>
  using namespace std;
  void langman(int *a,int *b,int *c)
  {
      while (*
  a>=|| *b>=0)
      {
          if (*
  a<*&& *a>0) *c++=*a++;   
          else if(*
  b>0)  *c++=*b++; 
          else *
  c++=*a++;

      }
  }
  int main()
  {
      
  cout <<"Nhap vao hai day nguyen duong tang\n";
      
  int mni, *a, *b, *c;
      
  cin>>m>>n;
      
  a=new int[m+1];
      
  b=new int[n+1];
      
  c=new int[n+m];
      for (
  i=0i<mi++)
          
  cin >> a[i];
      for (
  i=0i<mi++)
          
  cin >> b[i];
      
  a[m]=-1;
      
  b[n]=-1;
      
  langman(a,b,c);
      for (
  i=0i<m+ni++)
          
  cout << c[i]<<" ";
      return 
  0;


Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C cho 1 số nguyên-> xuất số có thứ tự tăng dần
  Gửi bởi killervip0 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 17-01-2012, 11:03 AM
 2. Sử dụng 4 hàng đợi để sắp xếp dãy số nguyên dương tăng dần
  Gửi bởi forever1992cm trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 21-06-2011, 09:59 AM
 3. Lập trình C Sắp xếp 3 số nguyên theo thứ tự tăng dần
  Gửi bởi kendinh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-09-2010, 03:12 AM
 4. sắp xếp mảng số nguyên chẵn tăng dần, lẻ tăng dần, không dùng mảng tạm
  Gửi bởi hailoc12 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-08-2006, 11:44 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn