1. Mục tiêu
- Cung cấp cho học viên các kỹ năng toàn diện về lý thuyết lẫn các kỹ thuật thực hành cần thiết cho việc thực hiện đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo cách nhìn của bên thứ ba, đồng thời kiểm soát hệ thống chất lượng toàn diện.
- Cung cấp những kinh nghiệm cho sinh viên năm ba, năm cuối vững bước tự tin khi phỏng vấn xin việc ở vị trí đánh giá và kiểm soát chất lượng thành công.

2. Đối tượng
- Tất cả những người làm việc trong sản xuất, bảo dưỡng, lập kế hoạch, nhân viên dịch vụ kỹ thuật cũng như những người tham gia trong quá trình cải tiến.
- Mỗi đối tượng trong khu vực nhà máy sản xuất: Giám đốc,Tổ trưởng, Quản đốc,...
- Những cá nhân mong muốn trở thành chuyên gia đánh giá và kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp.
- Sinh viên năm 3 và năm cuối thuộc khối ngành kỹ thuật, công nghệ,...

3. Nội dung chương trình

Module 1: Nhận thức về quản lý chất lượng
- Chất lượng là gì?
- Những tác động ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và chất lượng cung cấp dịch vụ.
- Quản lý chất lượng là gì và bốn thành phần của quản lý chất lượng?
- Văn hóa chất lượng là gì?
- Giải thưởng chất lượng quốc gia là gì? Liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ?
Module 2: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- ISO 9000 là gì? Các nguyên tắc trong quản lý chất lượng.
- ISO 9001 là gì? Các yêu cầu để thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
- Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 như thế nào?
- Những vấn đề gặp phải của các doanh nghiệp VN trong quá trình thực hiện ISO 9001:2015.
Module 3: Tích hợp hệ thống quản lý (IMS): ISO 14001:2015; OHSAS 18001; ISO 22000 & HACCP
- Hệ thống quản lý môi trường (EMS ISO14001) là gì?
- Thực hiện ISO 14001:2015 trong tổ chức như thế nào để phù hợp với môi trường và liên quan đến yêu cầu của luật pháp.
- ISO 14001:2015 giúp cho doanh nghiệp Việt Nam gia tăng chấp nhận sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu như thế nào?
- Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OHSAS18001) là gì?
- Làm thế nào để thực hiện kiểm soát rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp của người lao động theo yêu cầu của OHSAS 18001 và luật pháp?
- Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn.
- Thiết lập HACCP.
- Khái quát toàn bộ bộ tiêu chuẩn ISO 22000.
- Kỹ thuật soạn thảo tài liệu.
Module 4: Phương pháp, công cụ để thực hiện hệ thống quản lý chất lượng
- Kỹ thuật soạn thảo hệ thống tài liệu quản lý chất lượng.
- Chu trình quản lý của Deming (Plan - Do - Check - Action).
- 5 S của Nhật Bản và lợi ích của nó?
- 7 công cụ kiểm soát giải quyết các vấn đề về chất lượng.
Module 5: Đánh giá chất lượng
- Nguyên tắc đánh giá.
- Xây dựng và quản lý chương trình đánh giá.
- Thực hành đánh giá.
- Viết báo cáo.

4. Ban giảng huấn và phương pháp giảng dạy

- Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo chất lượng với hơn 10 năm kinh nghiệm thực tiễn, lĩnh hội kiến thức chuyên môn sâu rộng và hiện đang làm việc trong các công ty/tổ chức uy tín tại Việt Nam và quốc tế.

- Khóa đào tạo tại Viện UCI sẽ tiến hành theo hình thức thảo luận, chú trọng đến sự tham gia của học viên. Giảng viên sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức và đóng vai trò là người tư vấn, trợ giúp các học viên trong quá trình thảo luận, làm các bài tập nhóm ứng dụng vào thực tiễn nhằm phát huy khả năng tư duy sáng tạo (phát ý tưởng đúng hướng) và cách thức vận hành đạt hiệu quả cao nhất.

5. Chứng chỉ
Sau khi kết thúc chương trình (gồm 12 buổi học) học viên sẽ được nhận 5 chứng chỉ do Viện nghiên cứu Quản trị Kinh doanh cấp có giá trị toàn quốc, chứng nhận đủ năng lực làm việc.
- Chuyên gia đánh giá và kiểm soát chất lượng QA – QC.
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.
- Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001.
- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 & HACCP.

6. Ngày khai giảng


- Cấp tốc 1 từ T2 đến T7 (2 Tuần): 18/01/2016 (18h00 - 21h00).

- Cấp tốc 2 từ T2 đến CN (1 Tuần): 25/01/2016 (8h30 - 11h30 + 13h00 - 16h00).


7. Học phí

- Thời gian học: 12 buổi.

- Chương trình khuyến học ưu đãi nhất cùng với lịch khai giảng cuối cùng của năm Ất Mùi:
- Giảm 30% học phí chỉ còn 1.300.000 đồng/họcviên.
- Đặc biệt khi đăng ký nhóm 10 học viên học phí chỉ còn 1.200.000 đồng/họcviên.


Học viên vui lòng đăng ký online hoặc trực tiếp tại Viện UCI.