mình muốn thêm 1 cái flash đuôi .swf vào trong xcode nhưng mình không biết làm thế nào cả! Các pro giúp mình với! Nếu có code thì cho mình xin cả code luôn nha!