Ai chỉ mình cách gán 1 link cho cái webview với! Cái video trên youtube mình xem rồi nhưng đấy là nó lấy địa chỉ từ ô text, bây giờ mình muốn gán trực tiếp link vào cho cái webview thì làm thế nào?