Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi MHoang Xem bài viết
Một điều con lầm to rồi Monre, con tưởng bố sống chết vì diễn đàn này sao. Bố rất tôn trọng người biết phải trái, kiểu như con nhà bố nuôi đầy nha con, học sống đi con trai. !!!
Mày năm nay mấy tuổi, mày xưng bố với ai vậy Hoang?