Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Tính tổng các số nguyên tố

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  14

  Mặc định Tính tổng các số nguyên tố

  C Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. //#define MAX 100
  4.  
  5. void NhapMang(int a[],int &n)
  6. {
  7.     printf("Nhap so phan tu :");
  8.     scanf("%d",&n);
  9.     for(int i=0;i<n;i++)
  10.     {
  11.         printf("a[%d]=",i);
  12.                 scanf("%d",&a[i]);
  13.     }
  14. }
  15.  
  16. void XuatMang(int a[],int n)
  17. {
  18.     printf("Noi Dung Mang: ");
  19.     for (int i=0;i<n;i++)
  20.             printf("%d\t",a[i]);
  21. }
  22. int PhantuCuoi(int a[],int n)
  23. {
  24.     int flag;
  25.     for(int i=n-1;i<=0;i--)
  26.    
  27.         if(a[i]%2==0 && a[i]>10) //gap phan tu thoa
  28.         {
  29.             flag=a[i];
  30.                         break;
  31.         }
  32.         return flag;
  33.    
  34.    
  35.        
  36. }
  37. int NguyenTo(int a[],int n)
  38. {       int tong;
  39.     for(int i=0;i<n;i++)
  40.     {
  41.         for(int j=2;j<=a[i];j++)
  42.         {
  43.             if(a[i]%j==0)
  44.             {
  45.                             break;
  46.             }
  47.             else
  48.                               tong=tong+a[i];
  49.                 }
  50.     }
  51.         return tong;
  52. }
  53.  
  54. void main()
  55. {
  56.  
  57.     int a[10],n,pt;
  58.     NhapMang(a,n);
  59.     XuatMang(a,n);
  60.     //PhantuCuoi(a,n);
  61.         printf("%d",PhantuCuoi(a,n));
  62.     printf("Kaka %d",NguyenTo(a,n));
  63.         getch();
  64. }

  Mọi người xem qua đoạn code ,thử không biết mình viết sai chỗ nào.Khi xuất mảng thì in ra,nhưng khi đến số nguyên tố thì không in ra,mà ăn ra địa chỉ.
  cảm ơn
  .....oooo0.............
  .....(.....)....0oooo..
  ......\...(......(.....)....
  .......\._).......).../.....
  ..................(_./......
  Bước chậm mà chắc.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  HCMUNS
  Bài viết
  459

  Bạn code như thế này thì đúng là chết thật. Mình sẽ đưa ra một vài nhận xét và hướng dẫn chỗ bạn phải xem lại.

  1. Tên hàm bạn đặt không đúng. Tên hàm phải bắt đầu là một động từ và ý nghĩa phải rõ ràng. Hai hàm PhanTuCuoi và NguyenTo của bạn chẳng hề mang ý nghĩa gì cả.

  2. Hàm NguyenTo (giả sử đổi tên thành TinhTongCacSoNguyenTo) thì bạn nên tách ra làm 2 hàm. Một là KiemTraSoNguyenTo và TinhTongCacSoNguyenTo để tận dụng tính tái sử dụng sau này.

  3.Lỗi nặng nhất (gây crash chương trình) đó là khai báo biến mà không khởi tạo :(.
  Code:
  int PhantuCuoi(int a[],int n)
  {
  	int flag;
  	for(int i=n-1;i<=0;i--)
  	
  		if(a[i]%2==0 && a[i]>10) //gap phan tu thoa
  		{
  			flag=a[i]; // crash
              break;
  		}
      return flag; // crash
  }
  Code:
  int NguyenTo(int a[],int n)
  {   
      int tong;
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	{
  		for(int j=2;j<=a[i];j++)
  		{
  			if(a[i]%j==0)
  			{
              	break;
  			}
  			else
                 tong=tong+a[i]; // crash !!!
          }
  	}
      return tong; // crash !!!
  }
  Hi vọng bạn hiểu ý mình muốn nói và tự tìm ra phong cách coding cho mình.

  Thân.
  Keep moving forward!

  ... Retired ...

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C giải thuật nhập vào số nguyên n in ra n số nguyên tố đầu tiên?
  Gửi bởi LTC trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 48
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 07:40 PM
 2. Viết chương trình nhập số nguyên dương n, liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.
  Gửi bởi maiit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 19-06-2011, 01:05 PM
 3. Game Viết chương trình nhập số nguyên dương n, liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trên C#?
  Gửi bởi maiit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 08-06-2011, 11:12 PM
 4. Bài tập C++ chương trình đổi 1 số nguyên trong hệ thập phân sang hệ fibo và cộng 2 số nguyên được
  Gửi bởi nghiapro512 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-01-2011, 02:14 PM
 5. Lập trình C xin code cài đặt thuật toán sàng nguyên tố để liệt kê các số nguyên tố 2->480000
  Gửi bởi ngocdung_088 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 23
  Bài viết cuối: 06-12-2010, 11:53 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn