Trang 3 trên tổng số 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Từ 21 tới 28 trên tổng số 28 kết quả

Đề tài: một phương pháp mã hóa tiếng Việt

 1. #21
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,641

  Mặc định một phương pháp mã hóa tiếng Việt

  Tiếng Việt, chữ nhiều ký tự nhất là nghiêng (7 ký tự - 7 chữ cái)

 2. #22
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  557

  Một cải tiến dễ thấy, dùng ít bộ nhớ hơn, là dựa vào tự điển các chữ Việt không dấu thanh. Theo đó, một chữ Việt mã hóa bằng số thứ tự của nó (bỏ qua dấu thanh) trong tự điển mọi chữ Việt không dấu thanh, theo sau là mã thanh.

  Tự điển như thế hiển nhiên là nhỏ hơn tự điển mọi chữ Việt đủ dấu. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần để thu nhỏ mảng. Điều kiện đủ là chỉ số truy nhập mảng cũng phải ngắn gọn hơn trước. Vậy, hãy loại bỏ mã thanh ra khỏi chỉ số, giữ lại mã phụ âm đầu và mã âm vần.

  Nói hình thức hơn, gọi P, V, T lần lượt là phụ âm đầu, âm vần và thanh của một chữ Việt và p, v, t là 3 thành phần tương ứng trong mã của chữ ấy. Hiển nhiên PVT -> pvt là đơn ánh. Nhờ thế, trong cách cũ ta lấy pvt làm chỉ số để tra [số thứ tự của] PVT. Còn theo cách mới, để tra [số thứ tự của] PV, ta muốn dùng chỉ pv mà thôi.

  Muốn thế, PV -> pv phải là đơn ánh. Mã D không có tính chất này. Nhưng mã C thì có. Chẳng hạn, nhắc lại ví dụ trước đây, hai chữ bắnbắt trong mã D chỉ khác nhau ở mã thanh, nhưng trong mã C thì có mã âm vần khác nhau.

  Mặt khác, dịch mã từ D sang C rất dễ dàng, chỉ tốn vài phép tính. Thật ra, không cần dịch mã phụ âm đầu và thậm chí mã thanh, chỉ cần dịch mã âm vần. (Tức là thực hiện phép tính vD tD -> vC trong đó, chẳng hạn, vD là thành phần v của mã D.)

  Thế là ta đã lập được một mã tự điển mới, dựa trên C, gọi là C'.

  Như D', mã C' đạt mọi tiêu chí cho một mã M đã đặt ra ở bài trên:

  • Do mã C có 32 phụ âm đầu, 192 âm vần, tự điển có 32*192 = 6 * 2^10 từ mã và, do đó, số thứ tự của chúng có thể biểu diễn bằng 13 bit. Thêm 3 bit thanh, mã C' là một số nguyên 16 bit, không kể bit dấu (nếu có).
  • Do pv cũng có 13 bit, nhưng các phụ âm đầu được đánh số liên tục (từ 0 đến 31) và các âm vần cũng vậy (từ 0 đến 191), mảng không cần đến 2^13 phần tử, mà cũng chỉ cần 6 * 2^10 phần tử thôi. Và do 13 bit vẫn phải chứa bằng 2 byte, kích cỡ mảng là 12 KiB.


  Kích cỡ 12 KiB là tiến bộ so với 64 KiB trước đây, nhưng không có nhiều giá trị thực tiễn. Nó khá nhỏ so với L1 cache máy chủ, máy tính cá nhân và vài loại máy tính nhúng. Trong môi trường đó, và chỉ ở đó, cách này có thể nhanh hơn cách trước. Có thể thế.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 04-06-2019 lúc 10:36 AM.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 3. #23
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  557

  Muốn giảm bộ nhớ hơn, ta phải tra bảng mã phụ âm đầu và bảng mã âm vần một cách độc lập. Nhưng P -> p và V -> v trong mã C chỉ là đơn ánh nếu xem P, V như là các âm nói. Khi chúng là chữ viết, tính đơn ánh không còn. Nhìn vào mã g/gh, không thể biết nó biểu thị chữ g hay chữ gh. Nhìn vào mã iêu/yêu, không thể biết nó biểu thị chữ iêu hay chữ yêu.

  Vì thế, ta phải dùng đến một mã khác gần với chữ viết hơn. Mã B.

  Trong mã B, ggh được biểu thị bằng hai mã số khác nhau. Và tương tự, ng/ngh, gi/g, iêu/yêu, oa/ua, đều phân biệt.

  Việc dịch mã từ C sang B tuân theo luật chính tả Việt thông thường.

  • gi/g nói chung được hiểu là gi; chỉ hiểu là g nếu mã âm vần có dạng ix hay x/x.
  • g/gh, ng/ngh nói chung được hiểu là g, ng; chỉ hiểu là gh, ngh nếu mã âm vần có dạng ex, êx, ix hay x/x.
  • Mã có dạng x/x nói chung được hiểu là x; chỉ hiểu là x nếu phụ âm đầu là âm trống.
  • Mã có dạng ox/ux nói chung được hiểu là ox; chỉ hiểu là ux nếu phụ âm đầu là q.


  Mã C có thể dịch sang mã B chỉ bằng tính toán (không tra bảng). Cách tính được xác định một cách gián tiếp qua cách dựng sau đây.

  1. Trong bảng mã âm vần C, vốn có 192 mã số, ghép hai mã số liên tiếp (chẵn, lẻ, theo thứ tự đó) thành 1 cặp. Bảng mã trở thành một bảng có 96 cặp.
  2. Xem bảng này như một ma trận 4 hàng 24 cột, chuyển vị nó thành một ma trận 24 hàng 4 cột. Ma trận chuyển vị biểu diễn một bảng mã âm vần mới có cùng cỡ với C, gọi là C*.
  3. Trong bảng mã C*, ở mỗi vị trí k có giá trị "nước đôi", nghĩa là biểu thị hai chữ u/v khác nhau, gán giá trị u cho vị trí k ấy và gán giá trị v cho vị trí k+64 (vốn nằm ngoài bảng C*).


  Sau quy trình trên, ta thu được một bảng mã âm vần lớn hơn C*. Đó chính là bảng mã âm vần của mã B.

  Còn bảng mã phụ âm đầu thì đơn giản, xin miễn trình bày.

  Bảng 3c. Bảng mã âm vần của mã B. Trong đó, ua có hai mã số khác nhau.
  Code:
     0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_  C_  D_  E_ 
  ================================================================================
  _0  ai  âu  o  ơ  uê  ua  ư  ưu  a  oau i  e     uau   
  _1  ay  uâu ô  u  uya uơ  ưa  ươu  oa  oay iu  eo  ua  uay   
  _2  am  ăng ong ơm  uâm uênh uơng ương oam oăng im  em  uam uăng   
  _3  ap  ăc  oc  ơp  uâp uêch uơc ươc  oap oăc ip  ep  uap uăc   
  _4  an  âm  oong ơn  uân uôm ưm  uyên oan oem in  en  uan uem   
  _5  at  âp  ooc ơt  uât uôp ưp  uyêt oat oep it  et  uat uep   
  _6  ang ân  ôm  ơng uâng uôn ưn  uyêng oang oen inh eng uang uen   
  _7  ac  ât  ôp  ơc  uâc uôt ưt  uyêc oac oet ich ec  uac uet   
  _8  ao  ây  oi  ơi  uêu uôi ưi  y   oao oe  ia  ê  uao ue    
  _9  au  uây ôi  ui  uyu uơi ươi uy  oai oeo iêu êu  uai ueo yêu 
  _A  anh âng ôn  um  uêm uông ưng uym  oanh oeng iêm êm  uanh ueng yêm 
  _B  ach âc  ôt  up  uêp uôc ưc  uyp  oach oec iêp êp  uach uec yêp 
  _C  ăm  om  ông un  uên uơm ươm uyn  oăm êng iên ên  uăm    yên 
  _D  ăp  op  ôc  ut  uêt uơp ươp uyt  oăp êc  iêt êt  uăp    yêt 
  _E  ăn  on  ôông ung uêng uơn ươn uynh oăn ing iêng ênh uăn    yêng
  _F  ăt  ot  ôôc uc  uêc uơt ươt uych oăt ic  iêc êch uăt    yêc
  Dịch từ mã B sang mã A hết sức hữu hiệu: chỉ cần một mảng 240 phần tử, mỗi phần tử dịch 1 mã âm vần (nếu có) của mã B thành một âm vần, vốn là một xâu 5 chữ cái trên bảng mã A. Do đó, một âm vần có độ dài 5*6 = 30 bit và chiếm thực tế 4 byte bộ nhớ. Thêm ít bộ nhớ cho mảng dịch mã phụ âm đầu nữa (mỗi phụ âm đầu cũng chiếm 4 byte), cả thảy, ta chỉ tốn khoảng 1 KiB.

  Từ 12 KiB giảm xuống còn 1 KiB là một tiến bộ đáng kể. Song, như đã nói ngay từ đầu, mã A quá dài nên không phù hợp cho việc xác định thứ tự chính tả. Quy trình dịch D -> C -> B -> A chỉ là để giải mã mà thôi.

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 10-06-2019 lúc 11:11 AM - - -
  Mã B trong Bảng 3c trên được dựng từ mã C ở phiên bản mới, khác phiên bản nguyên thủy từ năm 2010 (Bảng 3, bài #4). Phiên bản mới giữ nguyên cấu trúc tổng thể, chỉ thay đổi chi tiết vị trí âm vần trong bảng:

  • Trong 192 mã số, một phần tư đầu tiên dành cho các âm vần [nửa] mở, ba phần tư còn lại dành cho các âm vần [nửa] khép.
  • Mỗi cặp âm vần nửa khép và khép tương ứng, như amap, hay enet, hay inhich, hay ưngưc, chiếm hai mã số chẵn, lẻ liên tiếp.


  Do thay đổi trên, mã D (Bảng 3b, bài #17) cũng được thay đổi một cách tương ứng.

  Để đầy đủ và tiện theo dõi, xin liệt kê cả bảng mã âm vần của mã C*, mã C (mới) và mã D (mới).

  Bảng 3a. Tập hợp 192 âm vần của mã C*
  Code:
    0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_  
  =================================================================
  _0 ai  âu  o  ơ  uê  ua  ư  ưu  a  oau i  e  
                           uau      
  
  _1 ay  uâu ô  u  uya uơ  ưa  ươu  oa  oay iu  eo  
                         ua  uay      
  
  _2 am  ăng ong ơm  uâm uênh uơng ương oam oăng im  em  
                         uam uăng      
  
  _3 ap  ăc  oc  ơp  uâp uêch uơc ươc  oap oăc ip  ep  
                         uap uăc      
  
  _4 an  âm  oong ơn  uân uôm ưm  uyên oan oem in  en  
                         uan uem      
  
  _5 at  âp  ooc ơt  uât uôp ưp  uyêt oat oep it  et  
                         uat uep      
  
  _6 ang ân  ôm  ơng uâng uôn ưn  uyêng oang oen inh eng 
                         uang uen      
  
  _7 ac  ât  ôp  ơc  uâc uôt ưt  uyêc oac oet ich ec  
                         uac uet      
  
  _8 ao  ây  oi  ơi  uêu uôi ưi  y   oao oe  ia  ê  
                         uao ue       
  
  _9 au  uây ôi  ui  uyu uơi ươi uy  oai oeo iêu êu  
                         uai ueo yêu    
  
  _A anh âng ôn  um  uêm uông ưng uym  oanh oeng iêm êm  
                         uanh ueng yêm    
  
  _B ach âc  ôt  up  uêp uôc ưc  uyp  oach oec iêp êp  
                         uach uec yêp    
  
  _C ăm  om  ông un  uên uơm ươm uyn  oăm êng iên ên  
                         uăm    yên    
  
  _D ăp  op  ôc  ut  uêt uơp ươp uyt  oăp êc  iêt êt  
                         uăp    yêt    
  
  _E ăn  on  ôông ung uêng uơn ươn uynh oăn ing iêng ênh 
                         uăn    yêng   
  
  _F ăt  ot  ôôc uc  uêc uơt ươt uych oăt ic  iêc êch 
                         uăt    yêc

  Bảng 3 (phiên bản 2019). Tập hợp 192 âm vần của mã C.
  Code:
    _0  _1  _2  _3  _4  _5  _6  _7  _8  _9  _A  _B  _C  _D  _E  _F 
  ====================================================================================
  0_ ai  ay  ao  au  âu  uâu ây  uây o  ô  oi  ôi  ơ   u  ơi  ui 
  
  
  1_ uê  uya uêu uyu ua  uơ  uôi uơi ư  ưa  ưi  ươi ưu  ươu y  uy 
  
  
  2_ a  oa  oao oai oau oay oe  oeo i  iu  ia  iêu e   eo  ê  êu 
       ua  uao uai uau uay ue  ueo         yêu           
  
  3_ am  ap  anh ach ăng ăc  âng âc  ong oc  ôn  ôt  ơm  ơp  um  up 
  
  
  4_ uâm uâp uêm uêp uênh uêch uông uôc uơng uơc ưng ưc  ương ươc uym uyp 
  
  
  5_ oam oap oanh oach oăng oăc oeng oec im  ip  iêm iêp em  ep  êm  êp 
    uam uap uanh uach uăng uăc ueng uec      yêm yêp           
  
  6_ an  at  ăm  ăp  âm  âp  om  op  oong ooc ông ôc  ơn  ơt  un  ut 
  
  
  7_ uân uât uên uêt uôm uôp uơm uơp ưm  ưp  ươm ươp uyên uyêt uyn uyt 
  
  
  8_ oan oat oăm oăp oem oep êng êc  in  it  iên iêt en  et  ên  êt 
    uan uat uăm uăp uem uep           yên yêt           
  
  9_ ang ac  ăn  ăt  ân  ât  on  ot  ôm  ôp  ôông ôôc ơng  ơc  ung uc 
  
  
  A_ uâng uâc uêng uêc uôn uôt uơn uơt ưn  ưt  ươn ươt uyêng uyêc uynh uych
  
  
  B_ oang oac oăn oăt oen oet ing ic  inh ich iêng iêc eng  ec  ênh êch 
    uang uac uăn uăt uen uet           yêng yêc

  Bảng 3b (phiên bản 2019). Tập hợp 120 âm vần của mã D. Cũng như phiên bản trước đây, nếu mã số biểu thị 4 giá trị (như iêm/yêm/iêp/yêp, hay oanh/uanh/oach/uach), thì chỉ liệt kê 2 giá trị tiêu biểu (iêm/iêp, oanh/oach).
  Code:
    _0  _1  _2  _3  _4  _5  _6  _7  _8  _9  _A  _B  _C  _D  _E  _F 
  =====================================================================================
  0_ ai  ay  ao  au  âu  uâu ây  uây o  ô  oi  ôi  ơ   u  ơi  ui 
  
  
  1_ uê  uya uêu uyu ua  uơ  uôi  uơi ư  ưa  ưi  ươi ưu  ươu y  uy 
  
  
  2_ a  oa  oao oai oau oay oe  oeo i  iu  ia  iêu e   eo  ê  êu 
       ua  uao uai uau uay ue  ueo         yêu           
  
  3_                      am  anh ăng âng ong  ôn  ơm  um 
                         ap  ach ăc  âc  oc  ôt  ơp  up 
  
  4_ uâm uêm uênh uông uơng ưng ương uym oam oanh oăng oeng im  iêm em  êm 
    uâp uêp uêch uôc uơc ưc  ươc  uyp oap oach oăc oec ip  iêp ep  êp 
  
  5_ an  ăm  âm  om  oong ông ơn  un  uân uên uôm uơm ưm  ươm uyên uyn 
    at  ăp  âp  op  ooc ôc  ơt  ut  uât uêt uôp uơp ưp  ươp uyêt uyt 
  
  6_ oan oăm oem êng in  iên en  ên  ang ăn  ân  on  ôm  ôông ơng ung 
    oat oăp oep êc  it  iêt et  êt  ac  ăt  ât  ot  ôp  ôôc ơc  uc 
  
  7_ uâng uêng uôn uơn ưn  ươn uyêng uynh oang oăn oen ing inh  iêng eng ênh 
    uâc uêc uôt uơt ưt  ươt uyêc uych oac oăt oet ic  ich  iêc ec  êch
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : Hôm qua lúc 11:12 AM. Lý do: Cập nhật bảng mã
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 4. #24
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  557

  Bảng mã phụ âm đầu từ năm 2010 đến nay chỉ có gi, không có gi/g. Vậy, giờ sao phải phức tạp hóa với "mã gi/g"? Có gì bất ổn nếu chỉ có một mã gi, luôn biểu thị chữ gi?

  Không có. Mà như vậy có lẽ còn tốt nữa là khác. Như ta sẽ thấy về sau, sẽ tiện lợi hơn khi mã gi/g này luôn giải thành g-i một cách nhất quán bất kể khi giải mã hay khi so sánh, bất chấp chữ cái tiếp theo là i hay không, và nếu thế, thì chính chữ i thứ hai này mới là chữ cái cần phải xóa đi trong quá trình xử lý.

  gi/g được giới thiệu vì lý do sư phạm. Để giải quyết một vấn đề, nên khởi nguồn từ bản chất. Phải đúng bản chất thì mới trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ. Bản chất là gi/g (bởi vì trong giêng, giết chủ âm là chứ không phải là ê.) Còn việc rút gọn gi/g thành gi là chi tiết thực thi, sẽ làm sau.

  Giới thiệu lại mã gi như gi/g cũng nhằm giới thiệu một hiện tượng tinh tế hơn nhưng cùng bản chất ở một mã phụ âm đầu khác. Đó là y.

  y không những dùng để mã hóa các chữ hiếm như yang, yeo, yoc, yung,... Nó còn dùng để mã hóa những chữ rất thông thường như yêu, yêm, yên. Bởi vì như mã gi, nó có thể hiểu theo 2 nghĩa. Hiểu như y. Hoặc hiểu như âm trống. Hiểu như y khi đi sau nó là ang, eo, oc, ung hay bất cứ âm vần nào trừ yêu, yêm,... gọi chung là x/x, khi nó được hiểu như âm trống. Và do thế, cũng như mã gi gọi tên đúng là mã gi/g, mã y nếu gọi tên đúng phải là y/--.

  Vậy, trong cách mã hóa này, mã x/x không bao giờ theo sau âm trống, mà luôn theo sau một mã phụ âm đầu thực sự nào đó, có thể là gi/g hoặc cùng lắm là y/--. Nói trắng ra, cũng như chữ giết được mã hóa là gi-iết, chữ yêu phải được mã hóa là y-yêu ngay từ ban đầu. Và cũng như gi-iết biến thành g-iết hay gi-ết trước khi trở về chữ giết, mã y-yêu biến thành --yêu hay y-êu trước khi trở về chữ yêu trong quá trình giải mã hay xác định thứ tự chính tả.

  Tóm lại, câu thứ ba trong thuật toán dịch sang mã B trên, viết lại cho đúng, là

  • Mã phụ âm đầu y/-- nói chung được hiểu là y; chỉ hiểu là -- nếu mã âm vần có dạng x/yêx.
  • Mã âm vần dạng x/x nói chung được hiểu là x; chỉ hiểu là x nếu mã phụ âm đầu là y/--.


  Mã hóa như thế có nhất thiết bắt buộc?

  Không cần. Nhưng nếu không làm thế, hiệu quả thấp. Khi có dịp mình sẽ quay trở lại vấn đề này.

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 11-06-2019 lúc 07:29 PM - - -

  Mã B là một mã hữu hiệu và hoàn toàn hữu dụng, ít ra cho việc giải mã (để hiển thị). Nhưng giới thiệu nó để mô tả đúng bản chất sự vật, để vào đề. Và khi nói thế, mình đã ngụ ý rằng cho việc khác, như xác định thứ tự chính tả mà không giải mã, ta phải đi xa hơn. Ta sẽ dùng đến mã khác, dù không đúng bản chất, nhưng hữu hiệu hơn và hữu dụng hơn.

  Đó là mã B+.

  Mã B+ là một dị bản của mã B, với mã gi/g biểu thị nhất quán chữ gi và mã y/-- biểu thị nhất quán chữ y. Vì thế, có thể gọi tên chúng đơn giản là mã gi, mã y.

  Dị biệt cơ bản trên sinh ra hai dị biệt nữa khi dịch mã C (và C*) sang mã B+
  • Khi theo sau mã phụ âm đầu y, mọi mã âm vần có dạng x/x được hiểu là êx.
  • Khi theo sau mã phụ âm đầu gi, mọi mã âm vần có dạng ix, kể cả i, và x/x, lần lượt được hiểu là x, êx. Nói riêng, i được hiểu là --.

  Nói một cách nôm na, chữ y thứ hai, chữ i thứ hai là chữ cái thừa và, do đó, đã bị xóa.

  Sau đây là vài ví dụ về dịch sang mã B+.

  -- Mã y-yêu hiểu là y-êu.

  -- Mã gi-iêm hiểu là gi-êm.

  -- Mã gi-in hiểu là gi-n.

  -- Mã gi-i hiểu là gi--.

  Hai dị biệt về dịch thuật nói trên cảm sinh ra 2 dị biệt nữa trong bản thân mã. Khác với mã B, mã B+

  • không còn 7 mã có dạng x, và
  • có thêm 9 mã âm vần, dành cho 8 phụ âm cuối và âm trống.

  Bảng 3d. Bảng mã âm vần của mã B+. Như B, trong B+ một âm vần có thể có vài mã số khác nhau. Chẳng hạn, B+(êc) = {0x9D, 0xEF}.
  Code:
     0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_  C_  D_  E_ 
  ================================================================================
  _0  ai  âu  o  ơ  uê  ua  ư  ưu  a  oau i  e     uau -- 
  _1  ay  uâu ô  u  uya uơ  ưa  ươu  oa  oay iu  eo  ua  uay u? 
  _2  am  ăng ong ơm  uâm uênh uơng ương oam oăng im  em  uam uăng m  
  _3  ap  ăc  oc  ơp  uâp uêch uơc ươc  oap oăc ip  ep  uap uăc p  
  _4  an  âm  oong ơn  uân uôm ưm  uyên oan oem in  en  uan uem n  
  _5  at  âp  ooc ơt  uât uôp ưp  uyêt oat oep it  et  uat uep t  
  _6  ang ân  ôm  ơng uâng uôn ưn  uyêng oang oen inh eng uang uen nh 
  _7  ac  ât  ôp  ơc  uâc uôt ưt  uyêc oac oet ich ec  uac uet ch 
  _8  ao  ây  oi  ơi  uêu uôi ưi  y   oao oe  ia  ê  uao ue  a? 
  _9  au  uây ôi  ui  uyu uơi ươi uy  oai oeo iêu êu  uai ueo êu 
  _A  anh âng ôn  um  uêm uông ưng uym  oanh oeng iêm êm  uanh ueng êm 
  _B  ach âc  ôt  up  uêp uôc ưc  uyp  oach oec iêp êp  uach uec êp 
  _C  ăm  om  ông un  uên uơm ươm uyn  oăm êng iên ên  uăm    ên 
  _D  ăp  op  ôc  ut  uêt uơp ươp uyt  oăp êc  iêt êt  uăp    êt 
  _E  ăn  on  ôông ung uêng uơn ươn uynh oăn ing iêng ênh uăn ng  êng 
  _F  ăt  ot  ôôc uc  uêc uơt ươt uych oăt ic  iêc êch uăt c  êc
  Giống như mã B, mã B+ hữu dụng trong việc giải mã để hiển thị. Nhưng hơn thế nữa, như đã giới thiệu, ta sẽ dùng nó để xác định thứ tự chính tả.

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 11-06-2019 lúc 10:28 PM - - -

  Ta đã biết rằng thứ tự chính tả (hay nói đúng hơn, mã tự điển) của một chữ có thể xác định bằng cách phân tách nó ra từng chữ cái. Đó là giải mã toàn phần, hay nói cách khác là "mã hóa" nó bằng mã A.

  Và với mã D', C', các đại biểu của kỹ thuật so sánh mà hoàn toàn không giải mã, ta cũng đã biết rằng có thể xác định mà chẳng cần phải phân tách gì cả (hoặc chỉ tách mã thanh, trong trường hợp của mã C'). Hai mã chữ hoàn toàn có thể so sánh được với nhau như là hai chữ, theo đúng thứ tự chính tả, kể cả khi hai chữ dài ngắn khác nhau, miễn là theo sau chúng không có thêm chữ cái nào.

  Kết hợp hai kỹ thuật trên, ngay lập tức ta có cách so sánh không giải mã, nói thật hơn, chỉ giải mã một phần: mã hóa một chữ bằng một xâu ký tự, với mỗi ký tự biểu diễn một chữ cái, riêng ký tự cuối có thể biểu diễn một xâu [nhiều] chữ cái. Nhờ thế, có thể giảm số ký tự trong mã chữ và, hy vọng, cả độ dài (tính bằng bit) của mã chữ.

  Ví dụ, bảng mã A có 34 ký tự, trong đó 33 ký tự thể hiện chữ cái Việt và 1 ký tự thể hiện dấu trắng. Thêm 3 ký tự lần lượt thể hiện chữ ch, nh, ng nữa, mà hiển nhiên chỉ chuyên dùng để mã hóa phụ âm cuối, ta được mã A1 với 37 ký tự. Giống mã A, độ dài ký tự vẫn chỉ là 6 bit. Nhưng khác mã A, độ dài mã âm vần đã giảm từ 5 còn 4 ký tự, mã chữ giảm từ 7 còn 6 ký tự.

  Phụ âm đầu có tối đa 3 ký tự, nhưng ta sẽ giảm 1 ký tự bằng cách loại bỏ chữ ngh: thay thế mọi ngh bằng ng, ta được một "tiếng Việt mới" đẳng cấu (tương đương) với tiếng Việt về mọi mặt, kể cả thứ tự chính tả. Thật vậy: (1) Với một âm vần v bất kỳ, nghv và ngv không đồng thời tồn tại trong tiếng Việt, nên phép thay thế này biến chữ Việt nghv thành một chữ mới toanh, không "đụng hàng" với bất cứ chữ Việt nào sẵn có, nói cách khác, phép thay thế là song ánh từ tiếng Việt đến "tiếng Việt mới"; (2) Nếu cả hai chữ Việt cần so sánh đều không thay đổi qua phép thay thế này, dĩ nhiên tương quan của chúng không đổi; (3) Nếu chỉ một chữ Việt x chịu tác động của sự thay thế còn chữ Việt thứ hai w thì không, nói cách khác x nằm trong khoảng từ nghe đến nghiu, tương quan giữa hai chữ cũng không đổi bởi vì thay thế ngh bằng ng chỉ nới rộng khoảng "tung hoành" cho x từ nge đến ngiu, trong khi chữ w vẫn "ung dung" yên vị ở ngoài khoảng này; và cuối cùng (4) Nếu cả hai chữ Việt cần so sánh đều bị thay đổi do sự thay thế, tương quan của chúng vẫn không đổi bởi vì với hai xâu (do đó, nói riêng, hai âm vần) u, v bất kỳ và với hai xâu p, q bất kỳ (do đó, nói riêng, hai phụ âm đầu ng, ngh) pu < pv khi và chỉ khi qu < qv.

  Dùng đến cả "quái chiêu" này, mã A1 vẫn còn đến 5 ký tự, với độ dài 5*6 + 3 = 33 bit. Nghĩa là vẫn còn quá dài cho một mã tự điển M hữu dụng.

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 11-06-2019 lúc 11:38 PM - - -

  Nhưng kỹ thuật trên hoàn toàn có thể cải tiến thêm. Với bảng ký tự sau đây, có thể lập được một mã mới trên cùng nguyên lý với A1, gọi là A2.

  Dễ thấy, bởi thế xin nói luôn, rằng bảng này có 2^2*3^3 = 108 ký tự và vì thế, một ký tự có thể mã hóa bằng 7 bit; mọi âm vần (Bảng 3c) đều có thể viết bằng 2 ký tự và mọi phụ âm đầu ngoại trừ ngh (vốn đã bị loại) cũng thế; vậy, một mã chữ trong mã A2 này chỉ còn có 4 ký tự, với độ dài 4*7 + 3 = 31 bit; hiển nhiên, mã B có thể dịch sang mã A2 bằng tự điển gồm bảng (mảng) phụ âm đầu và bảng (mảng) âm vần, với kích cỡ rất nhỏ là 34*2 + 240*2 = 548 byte; tóm lại, mã A2 đạt mọi tiêu chuẩn hữu dụng và hữu hiệu cần cho mã tự điển M.

  Bảng 6. Tập hợp 108 ký tự của mã A2.
  Code:
  --  au  âp  en  êp  m  ông p  ych 
  a  ay  ât  eng êt  n  ôp  q  yêc 
  ac  ăc  âu  eo  êu  ng  ôt  r  yên 
  ach ăm  ây  ep  f  nh  ơ  s  yêng 
  ai  ăn  b  et  g  o  ơc  t  yêt 
  am  ăng c  ê  h  oc  ơi  u  ym  
  an  ăp  ch  êc  i  ong ơm  ư  yn  
  ang ăt  d  êch ia  ô  ơn  v  ynh 
  anh âc  đ  êm  iu  ôc  ơng w  yp  
  ao  âm  e  ên  j  ôi  ơp  x  yt  
  ap  ân  ec  êng k  ôm  ơt  y  yu  
  at  âng em  ênh l  ôn  ơu  ya  z
  Điều khó thấy là lập tự điển như thế nào. Một âm vần có thể viết thành xâu tối đa 2 ký tự chọn từ bảng này (trong đó, chỉ ký tự cuối có thể hàm ý nhiều chữ cái) theo một hay nhiều cách viết khác nhau. Chẳng hạn, oong chỉ có đúng 1 cách viết là o-onguyêng chỉ có đúng 1 cách viết là u-yêng, nhưng ong có thể viết bằng o-ng hoặc ongyêng có thể viết bằng y-êng hoặc yêng. Cách nào là đúng?

  Giải đáp câu hỏi này không khó. Nhưng nếu có cách nào làm mà không cần hỏi/đáp gì cả thì vẫn hay hơn.

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 12-06-2019 lúc 05:05 PM - - -

  Và kết quả cuối cùng, cách "làm mà không cần hỏi/đáp gì". Chỉ giải mã phụ âm đầu, giữ nguyên mã âm vần. Mã này, tất nhiên, được gọi là mã A3. Và mã tự điển thu được bằng cách hoán vị bảng ký tự của A3 để lấy luôn số thứ tự chính tả làm mã số, như thường lệ, được gọi là A3'.

  Nói rõ hơn, bảng mã A3 là bảng mã âm vần của mã B+, vốn đã chứa sẵn 5 chữ cái có mặt trong các phụ âm cuối, bổ sung 16 chữ cái vốn chỉ có mặt trong các phụ âm đầu. Chú ý rằng 16 chữ cái thêm này được gán mã ký tự một cách hoàn toàn tùy ý: chúng không được dùng ở bất cứ đâu khi giải mã lẫn khi xác định thứ tự chính tả, bởi vì giải mã thật ra là dịch từ mã D, C, C*, B hoặc B+ ra mã A, còn xác định thứ tự chính tả là dịch thẳng ra mã A3', hơn là A3. Liệt kê chúng ra (xem Bảng 3e) chẳng qua để chứng tỏ rằng mã A3 có không quá 256 ký tự và mã A3', do đó, cũng thế. Thực ra, chúng chỉ có 3^5 = 243 ký tự phân biệt mà thôi (xem Bảng 7). Vậy, A3 và A3' là các mã ký tự 8 bit.

  Một chữ Việt được mã hóa bằng 3 ký tự (gồm 2 ký tự phụ âm đầu và 1 ký tự cho âm vần). Độ dài mã là 3*8 + 3 = 27 bit.

  Mảng phụ âm đầu và mảng âm vần dùng hết 33*2 + 240*1 = 306 byte.

  Bảng 3e. Bảng mã A3.

  Code:
     0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_  C_  D_  E_  F_
  ===================================================================================
  _0  ai  âu  o  ơ  uê  ua  ư  ưu  a  oau i  e     uau --  b 
  _1  ay  uâu ô  u  uya uơ  ưa  ươu  oa  oay iu  eo  ua  uay u?  d 
  _2  am  ăng ong ơm  uâm uênh uơng ương oam oăng im  em  uam uăng m  đ 
  _3  ap  ăc  oc  ơp  uâp uêch uơc ươc  oap oăc ip  ep  uap uăc p  f 
  _4  an  âm  oong ơn  uân uôm ưm  uyên oan oem in  en  uan uem n  g 
  _5  at  âp  ooc ơt  uât uôp ưp  uyêt oat oep it  et  uat uep t  h 
  _6  ang ân  ôm  ơng uâng uôn ưn  uyêng oang oen inh eng uang uen nh  j 
  _7  ac  ât  ôp  ơc  uâc uôt ưt  uyêc oac oet ich ec  uac uet ch  k 
  _8  ao  ây  oi  ơi  uêu uôi ưi  y   oao oe  ia  ê  uao ue  a?  l 
  _9  au  uây ôi  ui  uyu uơi ươi uy  oai oeo iêu êu  uai ueo êu  q 
  _A  anh âng ôn  um  uêm uông ưng uym  oanh oeng iêm êm  uanh ueng êm  r 
  _B  ach âc  ôt  up  uêp uôc ưc  uyp  oach oec iêp êp  uach uec êp  s 
  _C  ăm  om  ông un  uên uơm ươm uyn  oăm êng iên ên  uăm    ên  v 
  _D  ăp  op  ôc  ut  uêt uơp ươp uyt  oăp êc  iêt êt  uăp    êt  w 
  _E  ăn  on  ôông ung uêng uơn ươn uynh oăn ing iêng ênh uăn ng  êng x 
  _F  ăt  ot  ôôc uc  uêc uơt ươt uych oăt ic  iêc êch uăt c  êc  z

  Bảng 7. Tập hợp 243 ký tự của mã A3, A3'.
  Code:
  --  ây  i  oac oi  q  uâng ung  uynh
  a  b  ia  oach om  r  uâp uôc  uyp 
  ac  c  ic  oai on  s  uât uôi  uyt 
  ach ch  ich oam ong t  uâu uôm  uyu 
  ai  d  iêc oan ooc u  uây uôn  ư  
  am  đ  iêm oang oong ua  uc  uông ưa 
  an  e  iên oanh op  uac ue  uôp  ưc 
  ang ec  iêng oao ot  uach uec uôt  ưi 
  anh em  iêp oap ô  uai uem uơ  ưm 
  ao  en  iêt oat ôc  uam uen uơc  ưn 
  ap  eng iêu oau ôi  uan ueng uơi  ưng 
  at  eo  im  oay ôm  uang ueo uơm  ươc 
  au  ep  in  oăc ôn  uanh uep uơn  ươi 
  ay  et  ing oăm ông uao uet uơng ươm 
  ăc  ê  inh oăn ôôc uap uê  uơp  ươn 
  ăm  êc  ip  oăng ôông uat uêc uơt  ương
  ăn  êch it  oăp ôp  uau uêch up  ươp 
  ăng êm  iu  oăt ôt  uay uêm ut  ươt 
  ăp  ên  j  oc  ơ  uăc uên uy  ươu 
  ăt  êng k  oe  ơc  uăm uêng uya  ưp 
  âc  ênh l  oec ơi  uăn uênh uych ưt  
  âm  êp  m  oem ơm  uăng uêp uyêc ưu  
  ân  êt  n  oen ơn  uăp uêt uyên v  
  âng êu  ng  oeng ơng uăt uêu uyêng w  
  âp  f  nh  oeo ơp  uâc ui  uyêt x  
  ât  g  o  oep ơt  uâm um  uym  y  
  âu  h  oa  oet p  uân un  uyn  z
  Tóm lại, như A2, mã A3' đạt mọi tiêu chuẩn cần thiết cho một mã tự điển M hữu dụng và hữu hiệu. Khác A2, tự điển dịch sang mã A3' chính là bảng âm vần (của mã B+) có sẵn rồi. Ta cứ dùng nó thôi, chẳng cần phải băn khoăn gì nữa.

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 13-06-2019 lúc 12:25 AM - - -

  Có điều, ít ra cũng nên thắc mắc một chút. Vì sao để lập mã tự điển A3', mã B vô dụng còn mã B+ thì hữu dụng?

  Để trả lời câu hỏi thứ nhất, chỉ cần nêu một ví dụ. So sánh giếng với giường. Hình 8 chỉ rõ layout (định dạng) của hai chữ này trong mã A3 (và A3') giả định dựa trên mã B và, nhân tiện, chỉ rõ luôn layout trong mã A3, A3' "thật", vốn được định nghĩa trên mã B+.

  Trong mã A3, A3' giả định, hai mã chữ là g-i-ươngg-iêng, và do i < iêng, ta sẽ thu được kết quả giường < giếng (sai).

  Còn trong mã A3, A3' "thật" hai mã chữ là g-i-ươngg-i-êng, và do trong A3' êng < ương, mã A3' "thật" cho kết quả giếng < giường (đúng) trong ví dụ đơn lẻ này.

  Hình 8. Định dạng của hai chữ Việt trong mã A3 (và A3') vốn dựa trên mã B+ và biến thể giả định của nó dựa trên mã B. a) Chữ giường trong cả hai mã được mã hóa như nhau. b) Chữ giếng trong biến thể. c) Chữ giếng trong mã A3 (và A3').

  Code:
  a) "giường" trong A3[B/B+]
  +-----+-----+-----+-----+
  |g  |i  |ương |huyền|
  +-----+-----+-----+-----+
  
  b) "giếng" trong A3[B]
  +-----+-----+-----+-----+
  |g  |iêng |-  |sắc |
  +-----+-----+-----+-----+
  
  c) "giếng" trong A3[B+]
  +-----+-----+-----+-----+
  |g  |i  |êng |sắc |
  +-----+-----+-----+-----+
  Vậy, nếu dựa trên mã B, mã A3 có thể đặt 2 mã chữ vào tư thế so sánh khập khiễng. Hậu quả, mã A3' tương ứng không đảm bảo rằng A3'(x) < A3'(y) khi và chỉ khi x < y cho 2 chữ Việt x, y bất kỳ. Nói cách khác, nó không phải là một mã tự điển.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : Hôm qua lúc 11:17 AM. Lý do: Cập nhật bảng mã B+, A3
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 5. #25
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  557

  Để trả lời câu hỏi thứ hai, trước hết ta xác định trong điều kiện nào, kỹ thuật giải mã tiền tố (vốn tạo ra các mã kiểu như A3' từ các mã kiểu như B+) có thể cho một mã tự điển.

  Mã A không kể dấu thanh là một mã chữ cái (1), nghĩa là mỗi ký tự của từ mã biểu thị một chữ cái của ngôn ngữ nguồn (vốn là tập hợp các chữ Việt không dấu thanh, trong ngữ cảnh loạt bài này). Các mã A1, A2, A3, A3' cũng tương tự, chỉ khác là ký tự cuối biểu thị một xâu [gồm 0, 1 hoặc nhiều] chữ cái của ngôn ngữ nguồn. Các mã như thế là mã nén hậu tố. (Gọi thế gọn hơn, nhưng trong loạt bài này, mã giải nén tiền tố có lẽ dễ hiểu hơn.)

  Nhưng "ký tự cuối" là gì? Trong mã A, A1, A2, A3, A3' mọi từ mã không kể mã thanh đều dài như nhau, đúng n ký tự. Ở mã A, chẳng hạn, n = 7. "Ký tự cuối" phải chăng là ký tự thứ 7?

  Có 3 loại ký tự: dấu trắng, đơn tự (biểu thị một chữ cái) và hợp tự (biểu thị một chữ ghép từ nhiều chữ cái). Dấu trắng là ký tự vô nghĩa. Nó được viết thêm vào cuối, lặp đi lặp lại, để từ mã đủ n ký tự mà thôi. Nó chỉ là một chi tiết thực thi. Có thể làm như thế bởi vì về mặt tự điển, chữ được hiểu như xâu chữ cái (có nghĩa) với độ dài không quá n nhưng cũng có thể hiểu là xâu có độ dài đúng n, cho phép vài dấu trắng (vô nghĩa) ở cuối, miễn là để so sánh, dấu trắng đứng đầu bảng chữ cái.

  Do vậy, ở đây, ta sẽ xem xét mã nén hậu tố trong bản chất của nó, là xâu ký tự có nghĩa với độ dài không quá n, và chỉ có 2 loại ký tự là đơn tự và hợp tự. Trong cách nhìn đó, "ký tự cuối" là ký tự có nghĩa cuối, không nhất thiết ký tự thứ n.

  Trong một mã nén hậu tố, ký tự cuối có thể là hợp tự, ký tự ở các vị trí còn lại đều là đơn tự.

  Dễ thấy rằng, muốn một mã nén hậu tố là một mã tự điển, trước hết bảng ký tự (2) của nó phải là một mã tự điển. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần. [Phản] ví dụ ở bài trên là minh chứng.

  Hãy xem hai chữ Việt saotbu mã hóa trong một mã nén hậu tố M nào đó, với ab hai chữ cái, s, t, o, u là các xâu chữ cái, trong đó st có cùng độ dài và đã được mã hoá tách biệt khỏi ao, bu bằng hai xâu [đơn tự, cùng độ dài].

  Do hai tiền tố s, t cùng độ dài (có thể cùng là xâu trống), hai chữ cái a, b ở cùng vị trí (có thể cùng dẫn đầu chữ) để xem xét so sánh với nhau.

  Khi st, không có vấn đề so sánh a với b.

  Khi s = t (kể cả khi cả hai cùng trống), có 5 trường hợp.

  • a, b được mã hóa bằng đơn tự.
  • ao, bu được mã hóa bằng hợp tự.
  • ao được mã hóa bằng hợp tự, b được mã hóa bằng đơn tự, u trống.
  • ao được mã hóa bằng hợp tự, b được mã hóa bằng đơn tự (tách biệt với u), u không trống, ab.
  • ao được mã hóa bằng hợp tự, b được mã hóa bằng đơn tự (tách biệt với u), u không trống, a = b.


  Nếu bảng ký tự của M là một mã tự điển, dễ thấy rằng 4 trường hợp đầu được giải quyết.

  Chỉ còn trường hợp cuối, thực chất là so sánh tao với tau. Nếu bảng ký tự của M là một mã tự điển thì do a < ao, M(a) < M(ao), nên M(tau) < M(tao), tau < tao, vốn chỉ đúng nếu u < o, sai nếu o < u. Chả cần phải nói rằng kết quả sai trong trường hợp này đã được minh hoạ qua ví dụ bằng số, ở bài trên.

  Nhìn lại, trường hợp "may rủi" này xảy ra là do đối với hai chữ có dạng tao, tau, hai hậu tố ao, au, vốn có chung chữ cái đầu, đã được mã hóa bằng hai cách khác nhau, nghĩa là mã hóa một cách bất nhất.

  Vậy, có thể dựng mã tự điển bằng cách khử tính bất nhất ấy.

  ____________________
  NOTES

  (1) Thuật ngữ tiêu chuẩn là mã ký tự (character code). Trong bài này, chỉ ký tự của ngôn ngữ mã mới được gọi là "ký tự", còn ký tự của ngôn ngữ nguồn được gọi là "chữ cái". Nhất quán với đó, "mã ký tự" phải gọi trệch thành "mã chữ cái".

  (2) Thuật ngữ tiêu chuẩn là bảng chữ cái (alphabet). Gọi trệch thành "bảng ký tự" để nhất quán với quy ước trên.

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 15-06-2019 lúc 10:09 AM - - -

  Với phân tích trên, cách dựng, hiển nhiên, như sau. Phân hoạch tập chữ thành các lớp, mỗi lớp gồm mọi chữ trùng nhau ở chữ cái đầu. Ở từng lớp, chọn một trong 2 cách mã hoá chữ: cả chữ thành một ký tự hoặc riêng chữ cái đầu thành một ký tự (và đoạn hậu tố còn lại, đến lượt mình, lại được xem như là "chữ" để xét tiếp). Cách mã hoá, một khi đã chọn, được áp dụng nhất quán lên mọi chữ trong lớp. Một cách hình thức:

  • Một mã nén hậu tố được gọi là một mã chính quy nếu từng lớp chữ chung nhau chữ cái đầu đều được mã hóa nhất quán.
  • Theo sau một tiền tố t nhất định đã được mã hóa tách biệt [bằng một xâu đơn tự], một lớp các hậu tố chung chữ cái đầu a được mã hóa nhất quán nếu (a) mỗi phần tử đều được mã hóa bằng một ký tự, hoặc (b) chữ cái đầu a ở mọi phần tử được mã hóa tách biệt [bằng một đơn tự] và theo sau tiền tố ta, từng lớp các hậu tố có chung chữ cái đầu đều được mã hóa nhất quán.


  Trong đó, một chữ cũng được xem là một hậu tố (theo sau tiền tố trống). Chú ý rằng lớp hậu tố là phân biệt theo từng tiền tố. Hai lớp hậu tố dẫu bằng nhau nhưng theo sau hai tiền tố khác nhau vẫn là hai lớp "khác nhau" và như thế, có thể mã hoá nhất quán theo hai cách khác nhau. Lớp hậu tố no = {n, ng, nh} trong tiếng Việt, chẳng hạn, có thể được mã hóa nhất quán bằng n, n-g, n-h sau tiền tố ta, to, nhưng cũng nhất quán bằng n, ng, nh sau tiền tố tha, tro và, nếu thế, lớp mọi chữ tx chung chữ cái đầu t rất có thể cũng được mã hoá nhất quán.

  Có thể xem các mã chữ cái là trường hợp riêng, tầm thường, của mã nén hậu tố. (Tầm thường vì chúng không "nén" gì cả, hay nói theo ngữ cảnh của bài này, chúng giải nén toàn phần.) Theo nghĩa này, mọi mã chữ cái đều chính quy. Mã A, chẳng hạn, là một mã chính quy.

  Với cách dựng đó, có thể khẳng định.

  • Một mã chính quy là một mã tự điển nếu và chỉ nếu bảng ký tự của nó là một mã tự điển.


  Bây giờ, ta kiểm tra mã A3, vốn hiển nhiên là một mã nén hậu tố, xem nó có chính quy hay không. Hễ nó chính quy thì mã A3', vốn chính là A3 chỉ sai khác hoán vị bảng ký tự, đương nhiên cũng sẽ chính quy và hơn thế nữa, do bảng ký tự đã được sắp xếp theo thứ tự chính tả, sẽ là mã tự điển.

  Kiểm tra mã A3 dễ hơn mã A2. Các âm vần đều bắt đầu bằng một chữ cái nguyên âm. Ngược lại, hầu hết các phụ âm đầu đều chỉ gồm toàn chữ cái phụ âm. Nhờ thế, cho mỗi lớp các hậu tố chung chữ cái đầu, cách mã hoá về cơ bản đã được chọn một cách tự nhiên: nếu lớp ấy là một "lớp phụ âm", biết là đang "bóc, tách" nó ở phụ âm đầu, thì chọn cách (b) (đơn tự) và tiếp tục "bóc, tách" các hậu tố; còn nếu lớp ấy là một "lớp nguyên âm", biết là đã "chạm" đến âm vần, thì thôi "bóc, tách" mà "nhai, nuốt" nó luôn bằng cách (a) (hợp tự).

  Chỉ có 2 ngoại lệ. Hai chữ cái nguyên âm nhưng có thể tham gia phụ âm đầu. Chữ i và chữ y.

  Chữ cái y, khi dẫn đầu chữ, có thể là một chữ (trong y tế, sức ỳ, ỷ lại, ý đồ), có thể làm tiền tố cho 7 âm vần dạng u, chưa kể có thể đi trước nhiều âm vần khác nhau (trong các chữ hiếm yang, ye, yum, thậm chí yip). Vì thế, ở vị trí này y luôn được mã hóa bằng đơn tự và mọi lớp hậu tố có thể theo sau đều được mã hóa nhất quán. Nói riêng, trong 7 chữ thông dụng u, lớp hậu tố êu được mã hoá nhất quán bằng 1 ký tự. Vậy, lớp chữ [trọn vẹn] yo được mã hóa nhất quán.

  Chữ cái i phức tạp hơn. Nó có thể là một chữ (i tờ, ì ạch, âm ỉ, ầm ĩ, í ới, ậm ị). Nó có thể đi trước nhiều âm vần. Nó dẫn đầu 7 chữ ghép có dạng u và 10 chữ ghép có dạng iu. Nó lại có thể theo sau nhiều tiền tố khác nhau. Khi ở đầu chữ hoặc ở sau tiền tố thực sự bất kỳ khác g, nó đều được mã hóa trong một ký tự, thường là hợp tự. Ở sau tiền tố g nó được mã hóa bằng đơn tự, theo sau là mã của u, êu. (Ví dụ, trong im, nó được mã hóa trong hợp tự im, trong rin, riêng nó được mã hóa trong hợp tự in, iêng, còn trong gin, giêng, nó được mã hóa bằng đơn tự i.) Trong đó, cũng như sau tiền tố y, sau tiền tố gi lớp êu được mã hoá nhất quán bằng hợp tự. Khác với tiền tố y, sau tiền tố gi còn có 5 lớp hậu tố nữa dạng bx với b là một chữ cái phụ âm, là cx, mx, nx, px, tx.

  Ba lớp, mx, px, tx, mỗi lớp chỉ có một phần tử, hiển nhiên được mã hoá nhất quán. Lớp cx có 2 phần tử, cch, trong đó chỉ có 1 chữ ghép, ch, nên cũng hiển nhiên được mã hoá nhất quán. Lớp nx có 3 phần tử, n, ngnh, được mã hóa nhất quán do cả ng lẫn nh đều được mã hóa theo cùng một cách (hợp tự). Rút cục, sau tiền tố g, lớp hậu tố io được mã hoá nhất quán.

  Vậy, A3 là mã chính quy. Điều phải chứng minh.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 19-06-2019 lúc 02:11 PM.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 6. #26
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  557

  Mặc định một phương pháp mã hóa tiếng Việt

  Nhiều bộ xử lý có thể làm đồng thời vài phép tính, thậm chí mấy phép tính cùng một lúc. Bộ biên dịch tối ưu hóa có thể khai thác khả năng ấy của bộ xử lý. Nhưng bộ biên dịch không phải là thánh. Để việc tối ưu hóa cho code thật tối ưu, cần hỗ trợ từ coder.

  Cho bộ xử lý như thế, quy trình dịch mẫu mực

  Code:
  D -> C -> C* -> B+
  có thể tối ưu hóa thành

  Code:
  D -> C2 -> C2* -> B2+ -> B+
  C2 là một mã có 96 âm vần với cấu trúc giống mã C: đúng một phần tư đầu tiên là các âm vần [nửa] mở lưỡng tính và ba phần tư còn lại là âm vần [nửa] khép lưỡng tính. Có thể xem nó như một "bản thu nhỏ" của C. Cái tên "C2" thật ra ngụ ý "C/2". Mã C2*, B2+, tương tự, là "bản thu nhỏ" của C*, B+ và có thể gọi tên một cách gợi nhớ hơn là "C*/2", "B+/2".

  Bit cuối (bit thấp nhất) của mã âm vần trong mã C, gọi là o, không thay đổi qua chuỗi biến đổi mẫu mực C -> C* -> B+. Tách bỏ nó đi, thì được mã C2. Nói cách khác, mã C2 có thể định nghĩa là mã C thiếu 1 bit cuối ở âm vần. Đó cũng chính là quan hệ giữa C2* với C* và giữa B2+ với B+. Khi đem o nối vào [mã âm vần của] B2+, tất nhiên, ta khôi phục được [mã âm vần của] B+.

  Vậy, hệ thức giữa [mã âm vần của] C và C2, C* và C2*, B+ và B2+ là

  Code:
  vC = vC2 * 2 + o
  vC* = vC2* * 2 + o
  vB+ = vB2+ * 2 + o
  Trong đó o, bit cuối của vC (và vC*, vB+), có thể tính bởi

  Code:
  o = h1 & v8 | t1 & t2
  với các bit v8, t1, t2 lần lượt là bit cuối của vD (âm vần trong mã D), bit đầu và bit giữa của tD (thanh trong mã D), đã được định nghĩa trước đây. (t1 & t2 thật ra là giá trị của biểu thức tD >= 6.) Còn h1 là giá trị biểu thức vD < 48 hay, nói cách khác, bit đầu (bit dấu) của

  Code:
  h = vD - 48
  Hiển nhiên, công thức dịch D -> C2 là một hàm số có miền giá trị liên tục (nhưng miền xác định thì không) gồm 2 khúc tuyến tính:

  Code:
  vC2 = h1 ? vD / 2 : vD - 32
  Hiển nhiên, công thức dịch C2 -> C2* (phép chuyển vị ma trận 24 cột thành ma trận 24 hàng) là

  Code:
  vC2* = i + j * 24
    i = vC2 / 24
    j = vC2 % 24
  Hiển nhiên, công thức dịch C2* -> B2+ (phép tính hình thái, tương tự như các phép tính "to upper", "to lower" trên mã ASCII), là

  Code:
  switch (pC2*)
  {
  case '--':...
  case 'b':...
  case 'c':...
  ...
  case 'gi':
    pB2+ = pC2*
    vB2+ = 'ing' <= vC2* < 'e'  ? vC2* + 32 : vC2*
  case 'g/gh':
    pB2+ = 'êng' <= vC2* < 0xC0/2 ? pC2* + ... : pC2*
    vB2+ = vC2*
  ...
  case 'ng/ngh':
    pB2+ = 'êng' <= vC2* < 0xC0/2 ? pC2* + ... : pC2*
    vB2+ = vC2*
  ...
  case 'q':
    pB2+ = pC2*
    vB2+ = 'a' <= vC2* < 'êng'  ? vC2* + 32 : vC2*
  ...
  case 'y':
    pB2+ = pC2*
    vB2+ = 'ia' <= vC2* < 'e'   ? vC2* + 32 : vC2*
  ...
  }
  Quy trình tối ưu C2 -> C2* -> B2+ thực chất là giống hệt quy trình mẫu mực C -> C* -> B+. Bước C2 -> C2* (hay C -> C*) gồm 2 phép tính không thể làm đồng thời (phép chia lấy thương đồng thời lấy dư và phép nhân đồng thời cộng). Bước C2* -> B2+ (hay C* -> B+) cũng gồm 2 phép tính không thể làm đồng thời (phép thử khoảng và phép cộng). Nên mỗi bước không thể nhanh hơn 2 xung nhịp. Đầu ra của bước nọ là đầu vào của bước kia, nên 2 bước cũng phải đi nối tiếp nhau. Vậy, 2 bước đó mất ít nhất 4 xung nhịp. Code thực tế có thể chạy lâu hơn thế đáng kể.

  Bản chất của sự tối ưu hóa này là thay bước D -> C rắc rối ở trước chuỗi 2 bước rắc rối nói trên bằng bước D -> C2 ở đầu, bước B2+ -> B+ ở cuối, và chuỗi phép tính o song hành với chuỗi 3 bước D -> C2 -> C2* -> B2+.

  Công thức D -> C2 rất đơn giản. Tính thêm cả B2+ -> B+ vẫn đơn giản hơn D -> C đáng kể. Nhờ thế bảo mật dễ hơn. Viết code bảo mật nói chung là khó hơn code thường bởi vì phải đảm bảo code đích không phân nhánh (branchless), nghĩa là không chứa một lệnh nhảy có điều kiện nào. (Đó là chi tiết kỹ thuật viết code, không bàn trong chủ đề này.) Thêm nữa, chuỗi phép tính o dù rắc rối cũng chỉ mất 2 xung nhịp thôi, nghĩa là vẫn nhanh hơn chuỗi 3 bước nhiều, nên chuỗi sau mới là đoạn găng trong đồ thị tính toán, chứ chuỗi o song hành với nó thì không. Do đó, thời gian chạy của chuỗi o đã được che giấu đi, không cần phải lo bảo mật cho nó. Tóm lại, việc tối ưu hoá sẽ rút ngắn đoạn găng và thu nhỏ code mật. Nhất cử, lưỡng tiện.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : Hôm qua lúc 07:38 PM.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 7. #27
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  557

  Trên một số bộ xử lý, khi viết code theo một yêu cầu đặc thù, như bảo mật, phép thử khoảng a <= x < b với x biến và a, b hai hằng số đã biết từ khi biên dịch sẽ hữu hiệu hơn nếu hai cận là 2 bội nguyên liên tiếp của một luỹ thừa của 2, nghĩa là a = n * 2^kb = (n+1) * 2^k với n, k nguyên [và dương, trong loạt bài này].

  Mã D (và mọi mã khác dẫn xuất từ nó) đã được xếp đặt để có thể viết mọi phép thử khoảng ở dạng "đẹp" này, trong giả thiết rằng trong ngôn ngữ mã D không tồn tại một số từ mã nhất định. Như sẽ chỉ ra sau đây, giả thiết đó hợp lý, an toàn cho hầu hết mọi ứng dụng.

  Mọi hằng số nêu trong danh sách dưới đây đều của mã C*.
  • Sau phụ âm đầu q, để biết âm vần có dạng oa/ua hay không, có thể thử khoảng [a,b) = [0x80, 0xA0), giả thiết từ mã q-a, q-êng, q-êc, q-ing, q-ic không tồn tại.
  • Sau phụ âm đầu g/gh, ng/ngh, để biết âm vần có dạng ia, eo hay êu hay không, có thể thử khoảng [0xA0, 0xC0), giả thiết từ mã gh-êng, gh-êc, gh-ing, gh-ic, ngh-êng, ngh-êc, ngh-ing, ngh-ic không tồn tại.
  • Sau phụ âm đầu gi (hay gi/g), để biết âm vần có dạng iu hay u/u hay không, có thể thử khoảng [0xA0,0xB0), giả thiết từ mã gi-ing, gi-ic không tồn tại. Nói riêng, chữ lô-gíc được giả thiết là không tồn tại; chỉ có lô-gích mà thôi.
  • Sau phụ âm đầu -- (hay y/--), để biết âm vần có dạng u/u hay không, có thể thử khoảng [0xA8,0xB0). Không có giả thiết nào, nhưng trong dị bản mã hoá yêu thành --yêu (phụ âm đầu mã hoá bằng --), cần nhớ rằng khoảng này đã gộp cả mã số 0xA8 vốn biểu thị một âm vần không có dạng u/u. Nếu thay đổi hình thái, 0xA8 trở thành một mã số khác (0xE8, nếu dùng mã B). Vì vậy, bảng mã đích (mã B) phải định nghĩa cả mã số kia để đảm bảo rằng cả hai mã số đều biểu thị cùng một âm vần.


  Một số từ mã, như gh-êng, được giả thiết là không tồn tại trong thực tế, vì chúng biểu thị các chữ vô cùng hiếm.

  Một số từ mã không tồn tại ngay cả trên lý thuyết. Một số, như q-a, không tồn tại vì giải mã thành một chữ sai chính tả. (Tác giả chữ qa chắc sẽ muốn chữa nó thành ca, ka hay qua.) Một số khác, không có mặt trong các giả thiết trên, như q-ua, gi-êng, gi-êc, gi-ia, gi-iu, cũng không tồn tại bởi vì nếu mã hóa như thế thì sai, nghĩa là giải mã thành một chữ thực ra đã được mã hóa bằng một từ mã khác. (Chữ qua được mã hoá là q-oa, giênggi-iêng, giêcgi-iêc, giagi-a, và giugi-u.)

  Bốn ví dụ sau cũng là ví dụ về một số âm tiếng Việt nói được mà chữ Việt lại không viết được (nghĩa là có thể mã hoá được bởi mã D nhưng từ mã, đến bây giờ, vẫn bỏ không). Nếu âm ấy được viết ra thành chữ theo đúng quy tắc đánh vần, thì trớ trêu, cũng theo đúng quy tắc đánh vần, chữ ấy được hiểu thành âm khác.

  Chúng được hiểu như thế bất kể có dấu thanh hay không và, nếu có, đặt ở đâu. Phương pháp mã hoá của mình dựa trên giả thiết có thể di dời dấu thanh ra khỏi vị trí của nó mà vẫn bảo toàn thông tin, nghĩa là vị trí đặt dấu thanh được suy hoàn toàn từ chữ không dấu thanh. Đó là mô hình giản lược, nhưng mình không phải là người duy nhất theo mô hình này. Thứ tự sắp xếp chính tả, từ điển tiếng Việt từ mấy trăm năm nay dựa vào đó. Mã điện tín, có người gọi là "mã dây thép", "mã TELEX", ít nhất 100 năm nay, dựa vào đó. Các phần mềm gõ tiếng Việt, có từ 30 năm nay, cũng dựa vào đó.

  Trong mô hình này, giâu gia (ria), giầm gìa (dìa), giúc gỉa (rỉa), giặc gĩa (dĩa), giặt gịa (dịa), giu giu (riu), giập gìu (dìu), gian gíu (díu), giằng gịu (dịu),... không tồn tại; giêm giẩm (rêm rẩm), giên gỉ (rên rỉ), kỹ sư Giêm Oát (James Watt), tiểu thư Giên Grê (Jane Grey),... cũng không tồn tại.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : Hôm qua lúc 12:23 PM.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 8. #28
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  557

  Nếu muốn giải mã tiền tố (để tính thứ tự chính tả) một chữ yêu đã được mã hoá (trong mã D) bằng từ mã --yêu hơn là y-yêu, ta vẫn có thể dịch ra B+, rồi A3'. Nhưng xem xét một tý sẽ thấy cho mục đích này, B+ và A3' không tối ưu.

  Ta biết rằng chuỗi D -> C -> B+ -> A3' dịch --yêu thành y-êu. Mã B+, A3' chỉ dành cho mã âm vần 1 byte, nghĩa là chỉ đủ cho êu còn y bắt buộc phải đẩy vào phụ âm đầu. Phép tính hình thái này tính lại (biến đổi) cả âm vần lẫn phụ âm đầu. Nghĩa là 02 phép cộng. Nghĩa là ta đã vượt định mức. Một phép tính hình thái chỉ được phép dùng 01 phép cộng thôi. Không hơn và, nếu bảo mật, không kém.

  Thị trường khắc nghiệt. Nó không có chỗ cho những công nghệ hạng nhì.

  Nếu, bên cạnh định mức tiêu chuẩn về số phép tính đó, "ngân sách" về tiêu thụ bộ nhớ (ROM) cũng eo hẹp tương tự như mã B+, ta có thể dùng một phiên bản khác của B+ mà dịch --yêu thành --yêu. Mã B++.

  B++ là hợp của mã B và B+. Bảng mã âm vần của nó (Bảng 3f) có mọi mã của cả B lẫn B+. Tương tự như với B+, A3, A3' trước đây, giải mã tiền tố B++, thì được mã A4. Sắp xếp lại bảng ký tự của mã A4 theo thứ tự chính tả, thì được mã A4'. (Bảng 3g).

  Bảng 3f. Bảng mã âm vần của mã B++.
  Code:
     0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_  C_  D_  E_  F_ 
  =====================================================================================
  _0  ai  âu  o  ơ  uê  ua  ư  ưu  a  oau i  e     uau --    
  _1  ay  uâu ô  u  uya uơ  ưa  ươu  oa  oay iu  eo  ua  uay u?    
  _2  am  ăng ong ơm  uâm uênh uơng ương oam oăng im  em  uam uăng m    
  _3  ap  ăc  oc  ơp  uâp uêch uơc ươc  oap oăc ip  ep  uap uăc p    
  _4  an  âm  oong ơn  uân uôm ưm  uyên oan oem in  en  uan uem n    
  _5  at  âp  ooc ơt  uât uôp ưp  uyêt oat oep it  et  uat uep t    
  _6  ang ân  ôm  ơng uâng uôn ưn  uyêng oang oen inh eng uang uen nh    
  _7  ac  ât  ôp  ơc  uâc uôt ưt  uyêc oac oet ich ec  uac uet ch    
  _8  ao  ây  oi  ơi  uêu uôi ưi  y   oao oe  ia  ê  uao ue  a?  ia? 
  _9  au  uây ôi  ui  uyu uơi ươi uy  oai oeo iêu êu  uai ueo êu  yêu 
  _A  anh âng ôn  um  uêm uông ưng uym  oanh oeng iêm êm  uanh ueng êm  yêm 
  _B  ach âc  ôt  up  uêp uôc ưc  uyp  oach oec iêp êp  uach uec êp  yêp 
  _C  ăm  om  ông un  uên uơm ươm uyn  oăm êng iên ên  uăm    ên  yên 
  _D  ăp  op  ôc  ut  uêt uơp ươp uyt  oăp êc  iêt êt  uăp    êt  yêt 
  _E  ăn  on  ôông ung uêng uơn ươn uynh oăn ing iêng ênh uăn ng  êng yêng
  _F  ăt  ot  ôôc uc  uêc uơt ươt uych oăt ic  iêc êch uăt c  êc  yêc
  Bảng 3g. Tập hợp 250 ký tự của mã A4, A4'.
  Code:
  -- ât êu  m  oe  ôt  uat uet uơm  ưn 
  a  âu f  n  oec ơ  uau uê  uơn  ưng 
  ac ây g  ng  oem ơc  uay uêc uơng ươc 
  ach b  h  nh  oen ơi  uăc uêch uơp  ươi 
  ai c  i  o  oeng ơm  uăm uêm uơt  ươm 
  am ch ia  oa  oeo ơn  uăn uên up  ươn 
  an d  ic  oac oep ơng uăng uêng ut  ương
  ang đ  ich oach oet ơp  uăp uênh uy  ươp 
  anh e  iêc oai oi  ơt  uăt uêp uya  ươt 
  ao ec iêm oam om  p  uâc uêt uych ươu 
  ap em iên oan on  q  uâm uêu uyêc ưp 
  at en iêng oang ong r  uân ui  uyên ưt 
  au eng iêp oanh ooc s  uâng um  uyêng ưu 
  ay eo iêt oao oong t  uâp un  uyêt v  
  ăc ep iêu oap op  u  uât ung uym  w  
  ăm et im  oat ot  ua  uâu uôc uyn  x  
  ăn ê  in  oau ô  uac uây uôi uynh y  
  ăng êc ing oay ôc  uach uc  uôm uyp  yêc 
  ăp êch inh oăc ôi  uai ue  uôn uyt  yêm 
  ăt êm ip  oăm ôm  uam uec uông uyu  yên 
  âc ên it  oăn ôn  uan uem uôp ư   yêng
  âm êng iu  oăng ông uang uen uôt ưa  yêp 
  ân ênh j  oăp ôôc uanh ueng uơ  ưc  yêt 
  âng êp k  oăt ôông uao ueo uơc ưi  yêu 
  âp êt l  oc  ôp  uap uep uơi ưm  z
  So với B+, mã B++ có thêm 7 mã âm vần có dạng u. Cả 7 đều được bảo toàn trong mã A4, A4' dưới dạng 7 ký tự (hợp tự) để mã hoá hậu tố u tương ứng. Vậy, lớp hậu tố yo được mã hoá nhất quán và A4, A4' là mã chính quy.

  Mã A4 có nhiều hơn 256 ký tự, nhưng chả sao. Điều chính vẫn là (i) B++ có không quá 256 mã âm vần và, tương ứng, không quá 256 ký tự của A4 được dùng làm khoá (chỉ số) tra bảng (mảng) hậu tố, vốn là một bảng (mảng) có đúng 256 phần tử; còn bớt được 8 phần tử nếu ta chịu khó hoán vị trên bảng mã âm vần, đưa khoảng trống về cuối; và (ii) A4, A4' chỉ có 250 ký tự phân biệt (1) và, do thế, A4' vẫn là một mã 8 bit, mỗi phần tử vẫn chỉ chiếm 1 byte. Cả hai bảng (mảng) tiền tố và hậu tố chiếm 32*2 + 256*1 = 320 byte. Và với hoán vị trên, còn có thể tiết kiệm 8 byte nữa.

  Tất nhiên, khi làm cách này, ta đã giả thiết hoàn toàn không dùng mã y ở phụ âm đầu. Nói cách khác, ngôn ngữ nguồn chỉ có đúng 8 chữ y, yêc, yêm, yên, yêng, yêp, yêt, yêu bắt đầu bằng y mà thôi. Những chữ yang, , ,... nếu có mặt trong văn bản, đều là ngoại ngữ.

  ____________________
  (1) Nói "ký tự phân biệt" ở mã A3, A4 không ngụ ý phân biệt ở giá trị (nhị phân) của chúng. "Phân biệt" là phân biệt theo ngoại hàm, tức ý nghĩa "bề ngoài" mà chúng biểu thị bỏ qua ngữ cảnh. Hai ký tự bất kể theo sau tiền tố nào nếu cùng biểu thị một xâu chữ cái thì được xem là "không phân biệt". Nói chính xác hơn, A3 (A4) có 243 (250) lớp tương đương các ký tự đồng nghĩa (không phân biệt), mỗi lớp tương ứng một cách tự nhiên với một ký tự của A3' (A4').
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : Hôm qua lúc 07:35 PM.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

Các đề tài tương tự

 1. Dịch vụ gửi hàng hóa đi Australia, gửi hàng hóa đi France, gửi hàng hóa đi Germany, gửi hàng hóa đi Janpan giá rẻ.
  Gửi bởi sales5ttico trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-07-2014, 02:51 PM
 2. Tính thành tiền trong bảng hóa đơn từ bảng chi tiết hóa đơn
  Gửi bởi tuanvi261 trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-05-2013, 08:32 PM
 3. Hóa chất làm giảm điện trở đất, bột than tiếp địa, cọc tiếp địa, cọc thép mạ đồng, kim thu sét ese
  Gửi bởi chong set trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-04-2012, 12:33 PM
 4. Gọi hàm con.. tiến hóa khôn lường
  Gửi bởi luckyfor trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 06-10-2011, 03:58 PM

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn