Trang 6 trên tổng số 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 Cuối cùngCuối cùng
Từ 51 tới 60 trên tổng số 70 kết quả

Đề tài: một phương pháp mã hóa tiếng Việt

 1. #51
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  742

  Mặc định một phương pháp mã hóa tiếng Việt

  Ở [bài #22] mình viết rằng để dịch từ mã D sang mã C không cần dịch mã âm đầu, thậm chí mã thanh. Điều này có thể gây thắc mắc cho vài người. Hai mã C, D có cùng bảng mã phụ âm đầu nhưng có bảng mã thanh khác nhau.

  Trọng tâm của bài ấy là mã C', vốn chỉ có hai thành phần là số thứ tự (n) của chữ không dấu thanh, theo sau là mã thanh (t). Và câu trên ngụ ý rằng việc dùng mã thanh từ mã D hay C trong mã C' là tương đương. Nói cách khác, với hai chữ Việt x, y bất kỳ, n(x) tC(x) < n(y) tC(y) nếu và chỉ nếu n(x) tD(x) < n(y) tD(y).

  Vài người có thể nghi ngờ điều đó. Trong mã D, thứ tự 8 thanh là ngang, huyền, hỏi, ngã, "sắng", nặng, sắc, "nặc" [bảng 2b]. So với thứ tự 6 thanh trong mã C, là ngang, huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng [bảng 2], nó dường như không tương đồng: sắc đứng trước nặng trong mã này mà lại đứng sau nặng trong mã kia.

  Để lý giải điều này, chỉ cần nhớ rằng khi so sánh hai chữ, thanh chỉ được so sánh khi hai chữ ấy đã trùng nhau ở dạng không dấu thanh. Và chỉ cần xem một ví dụ về 8 chữ, như manh, mành, mảnh, mãnh, mánh, mạnh, mách, mạch, vốn chỉ khác nhau ở thanh trong mã D. Nhắc lại rằng trong mã này, manhmach là một.

  Nhưng khi phần chữ được dịch sang mã C (và rồi C'), nơi manh khác mach, theo phần chữ chung, tự nhiên chúng tách thành hai lớp: (i) lớp manh, gồm manh, mành, mảnh, mãnh, mánh, mạnh và (ii) lớp mach, gồm mách, mạch. Thanh chỉ được xem xét để so sánh 2 chữ khi chúng thuộc về cùng một lớp. Nếu so sánh mạnh với mách, ta không nhìn vào thanh.

  Vậy, khác với trật tự 6 thanh ngang < huyền < hỏi < ngã < sắc < nặng của mã C vốn là một quan hệ thứ tự toàn phần (đầy đủ), trật tự 8 thanh của mã D là một quan hệ thứ tự bộ phận (không đầy đủ), gồm hai dãy (i) ngang < huyền < hỏi < ngã < "sắng" < nặng và (ii) sắc < "nặc"; giữa hai dãy này không có liên hệ nào cả. Bất đẳng thức nặng < sắc trong mã D không bao giờ được dùng. Nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên do cách đánh số thanh.

  Bất kỳ cách đánh số 8 thanh nào mà bảo toàn 6 bất đẳng thức sau (như mã D) đều tương đồng với bất cứ cách đánh số 6 thanh nào mà bảo toàn 5 bất đẳng thức đầu (như mã C) vốn chính là tiêu chuẩn từ điển VN. Nếu gán cho 8 mã số liên tiếp 6 thanh của mã C, lần lượt, 0=ngang, 1=huyền, 2=hỏi, 3=ngã, 4=--, 5=--, 6=sắc, 7=nặng thì kết quả vẫn cứ đúng như thường. Tương tự, kết quả vẫn đúng như thường nếu đánh số 8 thanh của mã D theo thứ tự chẳng hạn, ngang, huyền, hỏi, ngã, sắc, "nặc", "sắng", nặng. (Còn thứ tự mới này có cho những công thức dịch mã tốt hay không lại là chuyện khác.)

  Như mã C', các mã trung gian khác được trình bày sau đó (C2, C*, C2*, B, B+, B++, B2+, A, A1, A2, A3, A3', A4, A4') đều có mã thanh. Trên lý thuyết, nó là tC. Trên thực tế, có gì dùng nấy: tC hay tD đều được cả.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 30-03-2021 lúc 08:31 AM.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 2. #52
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  742

  Nhân dịp vài âm vần thêm bớt, đã nói trên, mình xếp đặt lại bảng mã C*. Sự thay đổi này không có ý nghĩa thực tiễn trước mắt nào, chỉ để tăng tính trật tự, giảm tính bất quy tắc, tóm lại, chỉ để làm đẹp.

  Bảng 3a (phiên bản 2021). 192 mã âm vần của mã C*
  Code:
    0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_ 
  ==========================================================================
  _0 ao  âu  o   ô   ơ   ưu  ươu  uy  oao  oe  i   e  
                            uao  ue       
                                       
  _1 ai  ây  oi  ôi  ơi  ưi  ươi  uyu  oai  oeo  iu  eo 
                            uai  ueo       
                                       
  _2 am  âm  om  ôm  ơm  ưm  ươm  uym  oam  oem  im  em 
                            uam  uem       
                                       
  _3 ap  âp  op  ôp  ơp  ưp  ươp  uyp  oap  oep  ip  ep 
                            uap  uep       
                                       
  _4 an  ân  on  ôn  ơn  ưn  ươn  uyn  oan  oen  in  en 
                            uan  uen       
                                       
  _5 at  ât  ot  ôt  ơt  ưt  ươt  uyt  oat  oet  it  et 
                            uat  uet       
                                       
  _6 ang  âng  ong  ông  ơng  ưng  ương uynh oang oeng inh  eng 
                            uang ueng      
                                       
  _7 ac  âc  oc  ôc  ơc  ưc  ươc  uych oac  oec  ich  ec 
                            uac  uec       
                                       
  _8 au  uâu  u   ua  uơ  ư   y   uê  oau  a   ia  ê  
                            uau          
                                       
  _9 ay  uây  ui  uôi  uơi  ưa  uya  uêu  oay  oa  iêu  êu 
                            uay  ua  yêu    
                                       
  _A ăm  oong um  uôm  ôông --  anh  uênh oăm  oanh iêm  êm 
                            uăm  uanh yêm    
                                       
  _B ăp  ooc  up  uôp  ôôc  --  ach  uêch oăp  oach iêp  êp 
                            uăp  uach yêp    
                                       
  _C ăn  uân  un  uôn  uơn  uưn  uyên uên  oăn  êng  iên  ên 
                            uăn     yên    
                                       
  _D ăt  uât  ut  uôt  uơt  uưt  uyêt uêt  oăt  êc  iêt  êt 
                            uăt     yêt    
                                       
  _E ăng  uâng ung  uông uơng uưng uyêng uêng oăng ing  iêng ênh 
                            uăng    yêng   
                                       
  _F ăc  uâc  uc  uôc  uơc  uưc  uyêc uêc  oăc  ic  iêc  êch 
                            uăc     yêc
  Do sự thay đổi này, mọi mã khác liên quan, như B, C, C2, C2*, D,... vốn đều liên hệ với mã C* bằng những công thức (hơn là bằng bảng số) cũng được thay đổi một cách tương ứng. Mình không in lại các bảng mã đó nữa.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 04-04-2021 lúc 09:16 PM. Lý do: Cập nhật bảng mã
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 3. #53
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  742

  Khác với hai sửa đổi vừa nêu, vốn nằm ở dạng chuẩn (mã D), sửa đổi thứ ba trong revision 2021 này nằm ở dạng mã (mã V), là dạng cuối cùng, dạng lưu trữ lâu bền trong bộ nhớ máy tính. Mục đích là để tương thích với định dạng C-xâu (C-string).

  Ở [bài #12] viết về revision 2017, mình viết rằng định dạng mã của mình tương thích với UTF-8 do các xâu mã bao hàm cả các xâu UTF-8 và, do các xâu UTF-8 bao hàm cả các xâu ASCII, tính tương thích này cũng đương nhiên bao hàm cả tương thích với ASCII. Tuy nhiên, tính "tương thích với định dạng X" còn được hiểu theo một nghĩa khác, là "tương thích với ứng dụng hiểu định dạng X". Và sự bao hàm khi ấy tồn tại theo chiều ngược lại. Ứng dụng hiểu được xâu mã của mình nằm trong số các ứng dụng hiểu được UTF-8 và số sau, đến lượt mình, nằm trong số các ứng dụng hiểu được xâu ASCII.

  Vâng, tính tương thích với C-xâu mình đang nói ở đây chính là theo định nghĩa thứ hai này. Định dạng xâu tương thích với C-xâu nghĩa là nó có thể được xử lý đúng bởi thư viện xâu của ngôn ngữ C. Nghĩa là, chẳng hạn, có thể xác định độ dài của nó nhờ strlen, có thể sao chép nó nhờ strcpy, có thể so sánh nó với một xâu khác nhờ strcmp, ít ra cũng để biết hai xâu có bằng nhau hay không. Vâng, các xâu định dạng hỗn hợp mã ASCII + U + V của mình tương thích với định dạng C-xâu nếu chúng được bao hàm trong tập hợp các C-xâu.

  Nói đơn giản, nó tương thích với C-xâu nếu về hình thức, nó là C-xâu. Nói trắng ra, nếu nó không có byte nào bằng 0.

  Yêu cầu này xung khắc với tính trực giao, một nguyên tắc nền tảng, đã viết ở [bài #35]. Tính trực giao bảo rằng mọi xâu byte đều là xâu mã, đều có nghĩa. Kể cả các xâu có một hay nhiều byte bằng 0. Một sự xung đột sâu sắc, mang tính nguyên tắc, khó hóa giải.

  Trong một ký tự UTF-8+, mọi byte đều khác 0. Nhưng trong một chữ Việt trong mã V, chỉ byte đầu khác 0, byte còn lại được phép nhận giá trị bất kỳ.

  Nhắc lại, dạng chuẩn (mã D) là
  Code:
  v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8  t1 t2 t3 p1 p2 p3 p4 p5
  trong đó, v1...v8 là mã âm vần, t1...t3 là mã thanh, p1...p5 là mã phụ âm đầu. Các mã âm vần chiếm 120 trong 128 giá trị của khoảng [0,0x80), nghĩa là chúng có v1 = 0.

  Trong revision 2018 [bài #17], dạng chuẩn được dịch sang dạng mã (mã V) bằng cách lật 3 bit:

  • Lật v1, nghĩa là đưa chữ Việt từ nửa trên xuống nửa dưới của bản đồ quy hoạch không gian mã [Hình 4b, 5b], nhờ đó tránh né khỏi vùng bị chiếm bởi các ký tự ASCII. (Nói riêng, nhờ đó, byte đầu của một chữ Việt luôn khác 0.)
  • Lật v2, nghĩa là hoán đổi hàng trên với hàng dưới của [nửa dưới] bản đồ, hoán đổi dãy 64 âm vần [nửa] khép với dãy 48 âm vần [nửa] mở, 8 mã số bỏ trống và 8 âm vần [nửa] khép. Và lật t2, nghĩa là hoán đổi 2 cột ở nửa trái [của nửa dưới] cho nhau và 2 cột ở nửa phải [của nửa dưới] cho nhau, nói riêng, hoán đổi 2 thanh khứ ("sắng", nặng) với 2 thanh nhập (sắc, "nặc") [Bảng 2b]. Chữ Việt nhờ thế đã né tránh khỏi 7/8 đầu ô vuông hàng dưới cột thứ ba, nơi đã bị chiếm bởi các ký tự UTF-8+ [Hình 5b, 5c].  Sửa đổi lần này, mình lật thêm 5 bit nữa:

  • Lật t3, nghĩa là hoán đổi 4 thanh phù (ngang, hỏi, "sắng", sắc) với 4 thanh trầm (huyền, ngã, nặng, "nặc") [Bảng 2b]. Cùng với phép lật t2 ở trên, vốn dĩ cũng hoán đổi 2 thanh bằng (ngang, huyền) với 2 thanh gãy (hỏi, ngã) [Bảng 2b], thanh t bất kỳ được hoán đổi với thanh t XOR ngã. Rút cuộc, nói riêng, ngang hoán đổi với ngã.
  • Lật p1...p4, nghĩa là phụ âm đầu bất kỳ p hoán đổi với phụ âm đầu p XOR y [Bảng 1]. Nói riêng, phụ âm đầu trống hoán đổi với phụ âm đầu y.


  Vậy, dạng mã (mã V) bây giờ là
  Code:
  u1 u2 v3 v4 v5 v6 v7 v8  t1 s2 s3 q1 q2 q3 q4 p5
  Trong đó
  Code:
  u1 u2 s2 s3 q1 q2 q3 q4 = ~v1 ~v2 ~t2 ~t3 ~p1 ~p2 ~p3 ~p4
  Nói cách khác, gọi xD, yV là các số 16 bit biểu diễn một chữ Việt lần lượt trong mã D và mã V, có thể mã hoá (xD -> yV) và giải mã (yV -> xD) nhờ hệ thức
  Code:
  xD ^ yV == 0xC07E
  Tóm lại, trong mã D byte 0 thuộc về một chữ có phụ âm đầu trống và thanh ngang, nhưng trong mã V, byte 0 thuộc về một chữ có phụ âm đầu y và thanh ngã.

  Đó là phần dễ. Phần khó là phải chứng tỏ byte như thế, dù được phép trên lý thuyết, trên thực tế không bao giờ xuất hiện. Nói cách khác, phải chứng tỏ tổ hợp y + ngã không tồn tại trong bất cứ văn bản Việt nào đã, đang hay sẽ được viết ra.

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 25-03-2021 lúc 11:51 AM - - -

  Ý tưởng mã hoá y + ngã bằng 0 dựa trên một thực tế hiển nhiên. Chính âm VN không có chữ y với tư cách là một phụ âm. Nghĩa là chữ y chỉ dùng làm phụ âm đầu khi ký âm ngoại ngữ. Còn thanh ngã thì dường như không bao giờ dùng để ký âm ngoại ngữ. Vì nó xem ra chỉ có trong tiếng Việt mà thôi.

  Ý tưởng đơn giản thế, nhưng trước khi quyết định dùng nó, phải xem xét thấu đáo mọi trường hợp. Để "xem xét thấu đáo", mình đã phải dùng hết cả sở học bình sinh.

  Thanh ngã là thanh rất hiếm có. Trừ tiếng Việt ra, nó không có trong bất cứ ngôn ngữ nào, kể cả tiếng Mường, là tiếng gần với tiếng Việt nhất. Kể cả tiếng Mèo, tiếng Thái, là những tiếng giàu thanh hơn cả tiếng Việt. Ngay cả người Kinh, trừ đồng bằng Bắc Bộ, không ai nói thanh này. Qua đèo Hải Vân, nghễu nghện (kiêu ngạo, hiên ngang, oai vệ) đã trở thành nghểu nghến (kiêu kỳ, chảnh choẹ, uể oải). Ngay cả khi viết sai chính tả, ngã bị biến thành hỏi chứ không bao giờ ngược lại. Nếu miền Bắc không có nơi nào nói hỏi thành ngã thì "em chã" (Vũ Trọng Phụng) đã chả có trên đời.

  Nó hiếm, vì khó phát âm. Thanh ngã, nói rõ hơn, dấu thanh ngã, theo mọi mô hình đều thể hiện một thanh vị duy nhất, là ngã. Thanh vị phức tạp nhất. Theo mô hình [4] chẳng hạn, giải thích ở [bài #45], thanh điệu của nó có những 3 "nốt nhạc" là số lớn nhất có thể có ở một thanh, và thanh giọng của nó có giọng "ạt", giọng đặc biệt nhất, với chức năng khu biệt đặc thù (không thể thay thế bằng bất cứ giọng nào khác khi đối chiếu ngã với một thanh khác có cùng thanh điệu, là hỏi).

  Trái với đó, phụ âm đầu y, nói rõ hơn, âm vị j ở đầu âm tiết, phổ biến trong hầu hết mọi ngôn ngữ (1). Từ jatôi (Nga) và vâng (Đức), jeanh (Catalonia) và vâng (Anh), joanh (Tây Ban Nha), vâng (Tiệp Khắc) và rồi (Phần Lan), mắt trong tiếng Pháp và , giơ, trong tiếng... Việt. Trung, Nam Bộ đều nói d, gi, vài nơi thậm chí cả v, thành j. Chẳng hạn, dỗ, giỗ và thậm chí cả vỗ đều thành jỗ. (2)

  Tương tự như y trong yeah (je) của tiếng Anh, trong tiếng Việt, phụ âm đầu y được dùng để ký âm từ ngoại nhập hay ký âm ngoại ngữ, như yàng (trời), yo yỉng (phụ nữ), thành phố Niu Yoóc, bác sỹ Yéc-xanh, tổng thống Yen-xin, đức cố giáo hoàng I--han-ne Pao-lút hay đức cố đạo sỹ Yìn Trư Pỉng (3). Xin nhấn mạnh rằng lối ký âm cho ví dụ cuối, gọi là bính âm (4), không bao giờ dùng đến dấu ngã bởi vì tiếng Hán hiện đại không có thanh nào giống thanh ngã.

  Nó phổ biến, vì dễ phát âm. Thế nhưng chính vì dễ phát âm, từ lâu phụ âm đầu j trong tiếng Việt đã phát triển theo một cách riêng và được thể hiện cũng theo một cách riêng.

  Trong chính âm, phụ âm đầu j, vốn là nửa nguyên âm, đã hoàn toàn phụ âm hoá (trở thành d hay gi) hoặc nguyên âm hoá (trở thành i/y). Ví dụ, "yang goá" (Hán) đã trở thành "dương quá" (Việt) và "yao goái" (Hán) đã trở thành "yêu quái" (Việt).

  Trong chính tả, do thế, ý niệm chữ y là một phụ âm đã biến mất khỏi tiềm thức của người Việt, nhường chỗ cho ý niệm nguyên âm. Theo xu hướng đó, khi muốn nhấn mạnh bản sắc phương ngữ Nam Bộ, Trung Bộ, phụ âm đầu j không viết bằng chữ y, mà bằng chữ dz (5). Chẳng hạn, dỗ, giỗ, vỗ không viết là yỗ, mà viết là dzỗ. Cũng theo xu hướng đó, chữ yàng dần dần biến ra giàng, đức cố giáo hoàng I--han-ne Pao-lút quen thuộc hơn dưới tên Gio-an Phao-lô hay Giăng Pôn và đức cố đạo sỹ Yìn Trư Pỉng quen hơn dưới tên Doãn Chí Bình.

  Lối ký âm cho ví dụ cuối, gọi là phiên thiết (4), cũng là trường hợp duy nhất một ngoại ngữ [đã từng] có thanh giống ngã. Tuy nhiên, nó thuộc chính tả, vốn biểu thị chính âm, nghĩa là đã hội nhập với tiếng Việt từ lâu, nên chẳng gây sự cố bất ngờ nào. Phụ âm đầu j của tiếng Hán chỉ có thể phiên thành d, gi hay y và, nếu y, thì cũng là nguyên âm chứ không bao giờ phụ âm. Nhắc lại, "yêu quái" là ví dụ.

  Cuối cùng, phụ âm đầu y còn có thể tham gia ký âm e đã được mềm hoá ở vài nơi trên miền Bắc, như yeo (eo), yem (em), yép (ép), yén (én), [chữ] Yét (Ét, tức S), yeng yéc (eng éc), theo một cách tương đồng với [cá] chiẽm (chẽm), kiẽm (kẽm), [áo] chiẽn (chẽn), tiẽn (tẽn) [tò], biẽn liẽn (bẽn lẽn), [người/tiếng] Miẽo (Mẽo), liẽo điẽo (lẽo đẽo), kiẽo kiẹt (kẽo kẹt). Nhưng do từ vựng không có ẽm, ẽn, ẽng, nên yẽm, yẽn, yẽng cũng không có lý do tồn tại. Chữ yẽo có thể tồn tại, vì ẽo tồn tại (trong ẽo ợt).

  Nhưng khả năng đó chung quy chỉ là tiềm năng. Nó có lý, nhưng không có thực. Mình đã nghe thấy những âm yem, yén, yẽo,... chứ chưa nhìn thấy chúng viết ra thành chữ (để ký âm tiếng miền Bắc) bao giờ. Có lẽ cũng bởi vì âm e chỉ mềm đi, nghĩa là cùng lắm giống je, chứ chưa "mềm" đến mức trở thành ie/ye (trong con mắt của người Việt, vốn xem i/y là nguyên âm). Chữ điếu, chữ duy nhất mình đã thấy mà có thể dùng làm chứng về việc ký âm e mềm trong đời thực, vốn được tác giả tế nhị sáng tạo ra có lẽ chỉ vì nó tục tĩu nếu không nhẹ tay viết ếu thay cho éo, vẫn còn cách y + ngã rất xa.

  Các trường hợp vừa duyệt qua được tóm tắt bởi Bảng 11. Phương ngữ miền Nam và miền Bắc được tách ra khỏi chính âm, trong đó đã kể cả e mềm, vốn có thể xem như je và có thể viết gần đúng bằng ie/ye. Các âm Hán-Việt được tách ra khỏi chính âm thành một nhóm riêng, gọi là "Hán, phiên thiết" (6), trong đó đã kể cả nguyên âm đôi phát sinh từ ja, je, trong tiếng gốc. Các âm Hán viết theo lối bính âm được tách khỏi các ngoại ngữ khác thành một nhóm riêng, "Hán, bính âm" (7), trong đó, đã kể cả chữ j vốn được dùng để chỉ phụ âm gi (hơn là y) trong hệ thống bính âm "xịn" của Trung Quốc, Đài Loan. Việc này nhằm liên tưởng đến một hiện tượng khác: tiếng Việt có một lượng từ ngoại nhập nói gi hay y mà viết bằng j; một tác giả có thể viết ja-va để chỉ gia-va hoặc ya-va vì đó là 2 giá trị khả dĩ cho chữ j trong mọi tiếng dùng bảng chữ cái Latin.

  Bảng 11. Biểu thị phụ âm đầu j của các âm [tiết] ngoại nhập và sự xuất hiện của dấu thanh ngã. Kể cả e mềm, xem như je. Kể cả nguyên âm đôi phát sinh từ ja, je, của tiếng gốc. Kể cả phụ âm đầu gi. Các âm Hán - Việt thuộc nhóm "Hán, phiên thiết". Các âm Hán viết lối hiện đại thuộc nhóm "Hán, bính âm". Phương ngữ hai miền Nam, Bắc được xem như hai ngoại ngữ riêng. Các tiếng dân tộc ít người thuộc về "ngoại ngữ khác". Ký hiệu "*" nghĩa là có, "-" nghĩa là không.
  Code:
  Nguồn        d dz gi j v y ~ 
  ==================== == == == == == == ==
  Chính âm       - - - - - - * 
  Phương ngữ miền Nam * * * - * - * 
  Phương ngữ miền Bắc - - - - - * * 
  Hán - phiên thiết  * - * - - * * 
  Hán - bính âm    - - - * - * - 
  Ngoại ngữ khác    - - * * - * -
  Mình vừa chứng tỏ rằng trong 256 tổ hợp của 32 phụ âm đầu với 8 thanh, y + ngã là ngoại lệ có một không hai: nó không tồn tại.

  Như đã nêu ở cuối bài trước, tính chất này đảm bảo một ngoại lệ cho nguyên tắc về tính trực giao: byte 0 vắng mặt trong mọi từ mã thực tế của mã V và, do đó, trong mọi xâu mã thực tế trong định dạng hỗn hợp mã ASCII + U + V của mình (nhắc lại, ASCII + U = UTF-8), miễn là nó vắng mặt ngay từ đầu trong phần ASCII của nguyên bản (UTF-8). Nói cách khác, hễ nguyên bản là C-xâu thì bản mã cũng thế. (8)

  EDIT 2021-9-12. Trong một phiên bản cũ của bài này, mình đã viết

  Tuy nhiên, chú ý rằng chữ (trong ầm ỹ, khi không muốn viết là ầm ĩ, hay trong òn ỹ, khi không bị viết sai thành òn ỷ) có thể được mã hoá là y-ỹ theo công thức chung yx mã hoá thành y-yx, tương tự như các chữ có dạng u thành y-u, gix thành gi-ix, giêu thành gi-u, để tiện giải mã tiền tố sang B+ (và A3). Phương án mã hoá này dựa trên mô hình giản, vốn bỏ qua sự khác biệt tinh tế giữa yêu với yao, nghĩa là xem mọi chữ y dẫn đầu đều là phụ âm j. Nó không đảm bảo tính C-xâu và chữ là ví dụ minh chứng.
  Mình nhầm. Ngay cả trong phương án này, chữ y không mã hóa bằng y-y, mà chỉ đơn giản bằng --y. Không có "công thức chung" nào cho chữ có dạng yx (mà không phải là dạng u), đơn giản vì y là chữ duy nhất có dạng ấy. Tóm lại, phương án này đảm bảo tính C-xâu.

  Tính C-xâu được đảm bảo, dĩ nhiên, bởi phương án cấm hẳn phụ âm đầu y (chỉ chấp nhận yêu, từ chối yao) để tiện giải mã tiền tố sang B++ (và A4).

  Và chủ yếu, tính C-xâu được đảm bảo bởi phương án mã hoá chữ y thành phụ âm đầu chỉ khi nó thật sự là phụ âm đầu, nghĩa là khi nó dẫn trước một nguyên âm, ngoại trừ khi u/uyêu/uya. Đó cũng là phương án mạnh nhất, phải thực thi bằng cách "mẫu mực" nhất, trả giá cao nhất, là giải mã tiền tố sang B (và A2).


  ____________________
  (1) Phụ âm đầu j không có trong tiếng Mường, phù hợp với việc nó không có trong chính âm [tiếng Việt].

  (2) Cá nhân mình cho rằng [chữ] dz, cũng như d, gi, v trong tiếng miền Nam không phải là [âm] j mà là đ mềm. Tựa như sự khác biệt giữa yeux () (mắt) và dieu (dzơ) (trời) trong tiếng Pháp, giữa yevochka (cô bé) và devochka (cô gái) trong tiếng Nga, hay giữa jez (đập chặn dòng) và děs (nỗi kinh hoàng) trong tiếng Tiệp Khắc. Bằng chứng ủng hộ quan điểm này là việc làm nổi bật bản sắc Nam Bộ ở phụ âm này bằng chữ dz, vốn trông giống như chữ d, hơn là chữ y. Thí dụ để ủng hộ quan điểm này, trong một vở cải lương mà mình rất tiếc đã quên tên tác giả, một khách hàng người Pháp thất vọng đã mỉa mai chào "adieu" (vĩnh biệt); và tay chủ tiệm người Sài Gòn, tiếng Pháp tuy thiếu nhưng mồm mép có thừa, đã đáo để đáp "ai dơ thì biết." Nhưng thôi, dẹp cải lương qua bên, j là quan điểm của đa số [Wikipedia, "Vietnamese Phonology"]. Vả lại, điều đó không có bất cứ tác động nào đến chủ đề đang bàn. Không giống như tiếng Pháp, Nga hay Tiệp Khắc, khác biệt giữa hai âm này trong tiếng miền Nam không phải là khác biệt âm vị học. Nghĩa là không có tác dụng xác định từ nghĩa. Nói cách khác, bất chấp người nói phát âm đ mềm hay j (hay cả hai), người nghe dù sinh trưởng ở miền Nam như người nói cũng không thể phân biệt (chẳng hạn) dzơ, , giơ, và đôi khi, cả . Vậy, dù định âm sao đi nữa, trong tiếng miền Nam phụ âm đầu yd, gi, dz và cả v ở vài nơi vẫn đồng âm, vẫn phải đem ra xem xét, bàn luận cùng lúc với nhau. Tương phản với đó, trong tiếng miền Bắc, tuy phụ âm đầu zd, đôi nơi cả gi và/hay r, cũng đồng âm, nhưng z khác y, nên không cần xem xét.

  (3) Thí dụ khác về dùng chữ y để ký âm ngoại ngữ, một nhân viên tình báo Mỹ mang quân hàm thiếu tá hải quân đáp lời sếp mang quân hàm đại tá lục quân, "xơ yét xơ" (sir, yes, sir) (Đặng Thanh). Chúng ta còn có thể hạ giọng từ yes để nhấn mạnh hai từ sir, cho nó đúng kiểu quân nhân, nghĩa là viết "xơ yẹt xơ".

  (4) Cả hai thuật ngữ "bính âm", "phiên thiết" ở đây chỉ là mượn tạm để chỉ 2 lối ký âm chữ Hán thành chữ Việt. Thật ra, bính âm là phép ký âm đương đại thành chữ Latin, để dạy chữ Hán cho người đọc phương Tây, phiên thiết là phép ký âm cổ truyền thành chữ Hán, giống như đánh vần, để dạy chữ Hán cho người đọc Trung Hoa.

  (5) Cá nhân mình không nghĩ rằng dz, hay f, j, w, z, là "công dân hạng nhì" của tiếng Việt. Ngoài ví dụ về "nói dzóc" đã nêu [bài #33], có thể kể thêm "dzọc" (nghịch, chọc, ngoáy, quậy) và "mắng dzốn" (nhiếc, móc, quở, trách). Những từ đó không thuộc về tiếng Việt phổ thông, nên chẳng ai có quyền phán viết sao cho đúng. (Mặt khác, từ cách nói , , vỗ, vỡ, , da, di, , , du của người Sài Gòn chính gốc, những người phát âm v hoàn hảo, phân biệt rành rọt với d, có thể đoán vọc, mắng vốn là cách viết sai.) Cách nhìn không định kiến, không thiên vị đó đã dẫn đến quyết định chọn tổ hợp của thanh ngã với phụ âm đầu y, hơn là dz, f,... để giải quyết vấn đề này.

  (6) Các từ Hán-Việt, vốn là thành phần cốt lõi của tiếng Việt, lẽ ra phải thuộc về nhóm "chính âm"; nhưng ở đây chúng được xem như một phương tiện biểu thị âm nên tách thành một nhóm riêng, "Hán, phiên thiết", để xem xét tỉ mỉ. Đặt tên như thế để lưu ý rằng nhóm gồm các âm hơn là các từ, và nó không những ký âm từ ngoại nhập (Hán-Việt) mà còn ký âm ngoại ngữ (Hán), nghĩa là gồm cả những chữ tuy dễ đọc, nhưng không dễ hiểu cho một người Việt bình thường. Những cụm từ thường nghe như "tối tân nhất", "tối ưu nhất", "siêu việt hơn", "ưu việt hơn", "thấu hiểu sâu sắc", "quán triệt đầy đủ", "người giáo viên", "người chiến sỹ", "người quân tử", thậm chí cả "người doanh nhân" đã chứng tỏ người nói chẳng hiểu tối, việt, thấu, quán, viên, tử, sỹ, nhân nghĩa là gì. Mình không có ý chê trách. Đến cả Nguyễn Du cũng viết "người tướng sỹ" đấy thôi!

  (7) Các âm Hán bính không có gì đặc biệt hơn ngoại ngữ khác. Tách thành nhóm riêng chỉ để tiện thấy sự khác nhau với các âm Hán-Việt (đặc biệt, về chữ y) và làm ví dụ về một nguồn khả dĩ của các chữ Việt có chữ cái j.

  (8) Ngược lại, nếu nguyên bản không phải là C-xâu, nghĩa là nếu chứa byte 0 vốn là ký tự NUL, thì bản mã cũng thế bởi vì chỉ các chữ cái và dấu thanh mới có thể được mã hoá, còn NUL cũng như mọi ký tự khác đều giữ nguyên.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 12-10-2021 lúc 09:41 AM. Lý do: Sửa "phiên âm" thành "ký âm". Bài này phân biệt 2 lối ký âm ngoại ngữ: phiên và bính.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 4. #54
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  742

  Để tiện theo dõi, mình liệt kê tất cả 16 âm vần mà mình thấy khá hợp lý, nhưng đã loại bỏ sau khi cân nhắc lợi ích và chi phí. Chúng có thể dùng để phiên âm ngoại ngữ. Nhưng đó chỉ là tiềm năng. Chúng có lý, nhưng xem ra không có thực. Bảng mã của mình không có chỗ cho chúng, nhưng những ứng dụng khác, như bộ gõ, có thể xem xét chấp nhận chúng.

  Bảng 12. Các âm vần đã từng được cân nhắc và từ chối.
  Code:
  uâm  uơu  uưi  ơu 
  uâp  uơm  uưu  uyêu
  uêm  uơp  uưm  uyêm
  uêp  uư  uưp  uyêp
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 02-04-2021 lúc 11:21 PM.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 5. #55
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  742

  Mình vừa mới cập nhật Bảng 3a (phiên bản 2021) -- bảng mã âm vần của mã C* [bài #52].
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 6. #56
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  742

  Mặc định một phương pháp mã hóa tiếng Việt

  Bảng mã của mình không chỉ định thuật toán mã hóa. Nhưng thuật toán giải mã cần thí dụ minh họa bằng số. Nghĩa là cũng phải cài đặt một thuật toán mã hóa nào đó. (Chứ nếu không thì lấy đâu ra dữ liệu để giải mã.)

  Để tránh gây quá nhiều bất ngờ cho người dùng, mình chọn thuật toán không cứng nhắc theo một luật nào, mà theo tiền lệ trong văn chương, báo chí Việt. Chữ nào không có tiền lệ thì mình phán đoán (mình đoán). Chữ nào có hai tiền lệ xung khắc thì mình cũng phán đoán (mình phán) (1). Cụ thể như sau.

  Bảng 13. Một cách diễn giải chữ Việt (mã hóa tiếng Việt) khả dĩ, theo tiền lệ văn chương - báo chí và kỹ thuật - công nghệ.
  Code:
  Chữ   Mã
  ======= ========
  giạ   gi-ạ
  gịa   N/A
  giú   gi-ú
  gíu   N/A
  giễu  gi-iễu
  giêng  gi-iêng
  giếc  gi-iếc
  giên  gi-ên
  giết  gi-iết
  giêm  gi-êm
  giếp  gi-iếp
  giênh  gi-ênh
  giếch  gi-ếch
  yeo   y-eo
  yêu   --yêu
  Trong đó, chữ yeo không có tiền lệ, nhưng cũng không cần phán đoán vì mã hóa như thế là hiển nhiên. Tương phản với nó, chữ yêu cần phán đoán do mã hóa như thế không phải là lựa chọn hiển nhiên vì còn một cách mã hóa khác, y-yêu, được ủng hộ bởi lý do kỹ thuật [#24, #28, #29], mà rút cuộc mình không chọn vì cơ sở khoa học có thể tranh cãi [#30]. Quyết định này được áp dụng tương tự cho mọi chữ khác có dạng u, như yên, yết, yểm,... Hai chữ giếpgiênh không có tiền lệ, mình phán đoán.

  Chữ gịa (trong giặt gịa), tuy có thể mã hóa thành gi-ịa, nhưng mình quyết định không mã hóa vì nó xung khắc với mô hình chính tả làm cơ sở cho các thuật toán đặt dấu thanh; theo đó, vị trí đặt dấu thanh được suy từ âm và, đến lượt mình, âm được suy từ chữ, dĩ nhiên, không dấu thanh [#27, #35]. Cho nên nếu một chữ không dấu thanh có thể suy ra 2 âm thì phải từ chối 1, chỉ chấp nhận 1. Cụ thể, với chữ gia, giữa 2 cách phát âm khả dĩ (đều có tiền lệ), gi-a được chấp nhận vì thông dụng hơn gi-ia và, hệ quả, giạ được chấp nhận còn gịa bị từ chối. Chữ gíu (trong gian gíu) cũng được quyết định một cách tương tự (2).

  Trường hợp này hơi khác với chữ giếm (trong giấu giếm) vốn không hề bị từ chối nhưng bị mã hóa sai thành gi-ếm (đúng ra phải là gi-iếm), cũng do mô hình nọ. Nó cũng khác với trường hợp một số chữ đã được xác định ngay từ đầu là thừa và vì thế, không có mã, như lynh, qui, quịt, quíu,... [#2, #31]. (Những chữ này đều có tiền lệ cả. Có ai biết lynh-sơ nghĩa là gì không nhỉ?) Nó cũng khác với trường hợp 2 chữ có chung một mã (do đồng nghĩa, đồng âm, cùng chữ cái và chỉ khác nhau ở vị trí dấu thanh) như góagoá.

  Vậy, quyết định cho gịa, gíu cũng là phán đoán và cũng dựa trên tiền lệ. Một thứ tiền lệ khác, không phải là văn chương, báo chí, mà là kỹ thuật, công nghệ.

  Vấn đề ở đây cũng tương tự như bảng mã tiếng Việt chuẩn tương thích với Unicode [TCVN 6909:2001]. Chữ chẳng hạn, có 5 cách mã hóa khác nhau (, ư huyền, ù móc, u móc huyền, u huyền móc) và chuẩn không chỉ định cách nào. Hai cách đầu, mà ta thấy trong các bộ gõ ngày nay dưới tên gọi dựng sẵntổ hợp, là lựa chọn của những người cài đặt. Chúng phản ánh tiền lệ của thị trường phần mềm thời ấy.
  __________________
  (1) Cả phán lẫn đoán đều hàm ý quyết định. Khác nhau chỉ là một đàng nhằm quá khứ, đàng kia nhắm tương lai. Trong câu Kiều "có người tướng sỹ đoán ngay một lời", đoán là dự báo (xem tướng). Và trong câu Kiều "quyết tình Hồ mới đoán ngay một bài", đoán là xét xử ("đền bù" cho người đàn bà vừa mất chồng bằng một người chồng mới). Bởi đoán cũng có ý quyết định, nên mới có từ quyết đoán.

  (2) Nhiều ví dụ, phản ví dụ khác minh họa hệ quả (hay hậu quả?) của mô hình trên đã được nêu rải rác trong các bài trước, chẳng hạn [#27, #32, #35]. Chú ý rằng dù có sai thực tế chút ít, mô hình ấy vẫn là cơ sở hữu hiệu duy nhất để tìm chỗ đặt dấu thanh, một bài toán thiết yếu không chỉ cho ngành thông tin liên lạc (nghe/đọc hiểu điện tín, điện báo, TELEX) hay cho các bộ gõ, mà còn cho cả chủ đề này. Nói rõ hơn, cho việc giải mã toàn phần để hiển thị. Hơn thế nữa, mô hình ấy còn là cơ sở cho việc giải mã tiền tố để xác định thứ tự [tự điển] của hai chữ Việt. Dễ thấy rằng nếu chấp nhận cả giạ lẫn gịa thì phép so sánh sẽ cho một kết quả không thể chấp nhận được, là giạ = gịa.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 12-10-2021 lúc 09:57 AM.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 7. #57
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  742

  Còn một vấn đề mình muốn giải quyết luôn trong năm 2021 này. Mã hóa các chữ qui, quịt, quíu,...

  Ngay từ đầu và đến tận hôm qua, chúng vẫn được xem là thừa, thậm chí là sai [#2]. Nhưng thật ra thì từ lâu mình đã cảm thấy nhận định đó không ổn.

  Một, khi cho phép đồng thời tồn tại cả "kỹ sư" và " nữ", không có cớ gì để chấp nhận quy mà lại từ chối qui. Nếu chấp nhận quy, quỵt, quýu và cả qui, thì phải chấp nhận cả quịt, quíu mới đúng.

  Hai, nếu bảo ai đó viết chữ quỵt (trốn, chạy, né, giựt, xù (nợ)), một người Hà Nội chắc sẽ viết quịt; nếu bảo ai đó viết chữ quýu (bối rối, lúng túng, bấn loạn, líu ríu chân tay, như gà mắc tóc), một người Sài Gòn chắc sẽ viết quíu (1). Tính chắc chắn trong những trường hợp này có lẽ cao hơn cả khi ai đó phải quyết định giữa 2 từ "bác " và "bác sỹ" (2).

  Ba, điều trên vẫn đúng kể cả khi người viết không đến từ Hà Nội mà cũng chẳng Sài Gòn. Bất cứ bộ gõ thông dụng nào, phần mềm ngoài hay tích hợp sẵn trong hệ điều hành, cũng cho phép viết các chữ trên, dù tác giả của nó thậm chí có thể là người... Mỹ.

  Cái tồn tại là cái có lý. Nếu trông thấy một thứ tồn tại vô lý, thì cái vô lý không phải là thứ ấy, mà là cái "lý". Lý thuyết ấy.

  Trong mô hình âm tiết được dùng, (âm_đầu) (âm_đệm chủ_âm âm_cuối), gọi một cách nôm na là xờ-oai-xoai-huyền-xoài, những chữ này sai (không tồn tại). Nhưng chúng lại đúng (tồn tại) trong một mô hình khác, là (âm_đầu âm_đệm)(chủ_âm âm_cuối) [2], gọi nôm na là xoà-ai-xoai-huyền-xoài, từng được viện dẫn [#37] như một sự phê phán mang tính xây dựng đối với mô hình trước. Hãy xem chữ qui trong sự so sánh với chữ đồng âm là quy: chúng được tách thành qu-iqu-y trong mô hình sau, nhưng được tách thành q-uiq-uy theo mô hình đầu. Mô hình sau chấp nhận cả hai chữ vì vần i và vần y đồng âm. Mô hình đầu từ chối chữ qui bởi vì nó chấp nhận chữ quy (do quy = q-uy là đúng) và vì ui (uj) và uy không đồng âm (nên qui = q-ui là sai) (3). Một lần nữa, mô hình sau đã chứng tỏ là tinh vi hơn, nghĩa là phản ánh tiếng Việt và chữ Việt chính xác hơn. Mặc dù, như đã phân tích [#35], phức tạp hơn và mình đã quyết định không dùng nó sau khi cân nhắc lợi ích từ tính chính xác với chi phí cho tính phức tạp ấy.

  Các nhà Việt ngữ sẽ không cười hay cáu khi mình nghiễm nhiên bê "nguyên xi" mô hình âm tiết từ ngữ âm áp dụng sang chính tả. Sự bất tương đồng giữa âm tiết ngữ âm và âm tiết chính tả là cội nguồn của một chủ đề tranh luận giữa các nhà tâm lý trên nhiều thứ tiếng từ phương Tây sang phương Đông: con người đọc, viết bằng tư duy âm thanh (tiếng nói) hay tư duy hình ảnh (chữ viết)? May thay, tiếng Việt có cấu tạo từ giống như tiếng Hán (mỗi chữ là một hình vị) và lại có chữ viết là chữ La-tinh (mỗi chữ cái là một âm vị), một sự kết hợp hay, đẹp đến hoàn hảo, nên có lẽ không có sự bất tương đồng và do đó, bất đồng nào.

  Không lý sự dông dài nữa. Thêm 1 chữ được chấp nhận là bớt 1 chữ bị từ chối. Mã hoá được thêm 1 chữ là giảm bớt được 1 điều bất ngờ khó chịu cho người dùng. Sau đây là lựa chọn của mình.

  Bảng 13 (bổ sung.) Phương thức mã hoá các chữ có dạng quix.
  Code:
  Chữ   Mã
  ======= ========
  qui   q-i
  Nói cách khác, chữ qi phải nhường chỗ cho qui. Nếu gọi tên đúng, mã q phải được gọi là mã q/qu, hoặc nếu khôngi phải được gọi là mã i/ui.

  Các chữ quịt, quíu,... cũng được mã hoá một cách tương tự.

  Chi tiết hơn, trong mã B, C*, C, D, V, có mã q (luôn biểu thị chữ q) và 10 mã có dạng ix được mở rộng thành ix/uix, để mã hóa cả chữ quing, quic (nhưng không mã hóa chữ quia và các chữ dạng quiêu; chả có ai viết quiên, chỉ có quyên.) Thuật toán giải mã C -> B [#23] được bổ sung thêm 1 quy tắc: mã ix/uix nói chung được hiểu là ix; chỉ hiểu là uix nếu mã phụ âm đầu là q. Sự cập nhật này chỉ làm phát sinh thêm 9 âm vần cho mã B (là uix, x không trống) và tương ứng, thêm 9 ký tự cho mã A2 (là ix, x không trống). Vậy, mã B có 224 + 9 = 233 âm vần phân biệt (Bảng 9). Mã A2 có thể điều chỉnh để không vượt ngưỡng 128 ký tự: 108 ký tự ban đầu [#24], cộng với 4 ký tự ở [#50 chú thích (1)] và 9 ký tự mới này, cả thảy là 121 ký tự (Bảng 6). Nên việc giải mã vẫn giữ được tính hữu hiệu trong "ngân sách" eo hẹp của bộ nhớ ROM.

  Bảng 6 (phiên bản 2021 Sep.) Tập hợp 121 ký tự của mã A2
  Code:
  --  at  ân  e  êm  ic  l  ôm  ơn  ư  yêc 
  a  au  âng ec  ên  ich m  ôn  ơng ưc  yên 
  ac  ay  âp  em  êng im  n  ông ơp  ưn  yêng 
  ach ăc  ât  en  ênh in  ng  ôôc ơt  ưng yêt 
  ai  ăm  âu  eng êp  ing nh  ôông ơu  ưt  ym  
  am  ăn  ây  eo  êt  inh o  ôp  p  v  yn  
  an  ăng b  ep  êu  ip  oc  ôt  q  w  ynh 
  ang ăp  c  et  f  it  ong ơ  r  x  yp  
  anh ăt  ch  ê  g  iu  ô  ơc  s  y  yt  
  ao  âc  d  êc  h  j  ôc  ơi  t  ya  yu  
  ap  âm  đ  êch i  k  ôi  ơm  u  ych z

  Bảng 9 (phiên bản 2021 Sep.) Tập hợp 233 âm vần của mã B đã được giải ra mã A2. Âm vần trống được mã hóa bằng xâu trống. Mọi âm vần còn lại được mã hóa bằng một xâu không trống. Chẳng hạn, âm vần anh được mã hóa bằng anh (xâu 1 ký tự) và âm vần yêu được mã hóa bằng y-êu (xâu 2 ký tự). Một hay nhiều dấu trắng viết thêm vào cuối xâu không làm thay đổi ý nghĩa của xâu.
  Code:
  --  ăp  ê   i-êp o-anh o-eo ôông u-ang u-ây u-i  u-ôp u-yên ư-ơm 
  a  ăt  êc  i-êt o-ao o-ep ôp  u-anh u-c  u-ic u-ôt u-yêng ư-ơn 
  ac  âc  êch  i-êu o-ap o-et ôt  u-ao u-e  u-ich u-ơ  u-yêt ư-ơng 
  ach âm  êm  i-m  o-at o-i  ơ   u-ap u-ec u-im u-ơc u-ym  ư-ơp 
  ai  ân  ên  i-n  o-au o-m  ơc  u-at u-em u-in u-ơi u-yn  ư-ơt 
  am  âng êng  i-ng o-ay o-n  ơi  u-au u-en u-ing u-ơn u-ynh ư-ơu 
  an  âp  ênh  i-nh o-ăc o-ng ơm  u-ay u-eng u-inh u-ơng u-yp  ư-p  
  ang ât  êp  i-p  o-ăm o-oc ơn  u-ăc u-eo u-ip u-ơt u-yt  ư-t  
  anh âu  êt  i-t  o-ăn o-ong ơng  u-ăm u-ep u-it u-p  u-yu  ư-u  
  ao  ây  êu  i-u  o-ăng o-p  ơp  u-ăn u-et u-iu u-t  ư   y   
  ap  e  i   o   o-ăp o-t  ơt  u-ăng u-ê  u-m  u-ưc ư-a  y-êc 
  at  ec  i-a  o-a  o-ăt ô   u   u-ăp u-êc u-n  u-ưn ư-c  y-êm 
  au  em  i-c  o-ac o-c  ôc  u-a  u-ăt u-êch u-ng u-ưng ư-i  y-ên 
  ay  en  i-ch o-ach o-e  ôi  u-ac u-âc u-ên u-ôc u-ưt ư-m  y-êng 
  ăc  eng i-êc o-ai o-ec ôm  u-ach u-ân u-êng u-ôi u-y  ư-n  y-êp 
  ăm  eo  i-êm o-am o-em ôn  u-ai u-âng u-ênh u-ôm u-ya ư-ng  y-êt 
  ăn  ep  i-ên o-an o-en ông  u-am u-ât u-êt u-ôn u-ych ư-ơc  y-êu 
  ăng et  i-êng o-ang o-eng ôôc  u-an u-âu u-êu u-ông u-yêc ư-ơi


  Dù không cảm thấy loại bỏ chữ qi, qịt, qíu,... là tổn thất gì lớn lao cho tiếng Việt (4), mình đã phải mất 12 năm đắn đo để quyết định lựa chọn này.

  Nó vi phạm nguyên tắc "trọng âm khinh tự" mà tinh thần là mỗi mã một âm, mỗi âm một mã. Phụ âm đầu q và cụm âm đầu qu (qw) không đồng âm. Âm vần iui (wi) không đồng âm. Dùng mã q để biểu thị phụ âm qw, hay dùng mã i để biểu thị vần wi là vô lối. Nếu cứ khư khư ôm chặt nguyên tắc này, thì chữ qui phải mã hoá bằng c-uy hoặc k-uy. Nghĩa là mã uy phải biểu thị uy/ui và đồng thờic phải biểu thị c/q hoặc mã k phải biểu thị k/q.

  Song, c-uyk-uy là những phương án không an toàn. Đối với người Việt, những chữ cuy, kuy trông rất thân thuộc, rất dễ phát âm nên rất có thể ai đó đã/sẽ thực sự dùng đến chúng. Ấn Độ đã từng có thành phố Calcutta, cho nên văn chương, báo chí Việt rất có thể cũng đã từng có Can-cuýt-ta. Và cứ xem những típ (mẫu) người đã bị biến thành tuýp (ống) người tự bao giờ, có thể dự đoán rất sớm thôi, "bí kíp" cũng sẽ trở thành "bí kuýp" (5).

  Mình đã xem xét phương án mã hóa chữ qui bằng w-uy. Dẹp nguyên tắc sang bên, phương án này thoạt nhìn rất an toàn: vì chữ uy được phát âm là wy, nên chữ wuy chắc hẳn là không tồn tại trong tiếng Việt. Không may, chữ w, mà người Anh gọi là u đúp còn người Pháp gọi là v đúp, không chỉ có 1, mà những 2 cách đọc (phát âm): đọc như u và đọc như v. Chữ kiwi, chẳng hạn, có thể đọc là ki-uy hoặc ki-vi (6).

  Từ Wien, thủ đô nước Áo, đọc là Viên; và từ Warszawa, thủ đô Ba Lan, đọc là Vác-sa-va. Một cách đọc trong tiếng nước ngoài, nếu chưa du nhập thì sớm muộn gì cũng sẽ du nhập vào tiếng Việt thôi. Như chữ c chẳng hạn, xưa chỉ có 1 cách đọc là c nhưng nay đã có thêm 1 cách đọc mới là x: các từ xăng-ti-mét, xen-ti-mét của một thời, ngày nay đã trở thành cen-ti-mét và, tương tự, từ vắc-xin ngày nay đã trở thành vắc-cin (chữ đã đổi, dù âm không đổi.) Chữ wuy rất có thể đọc là vuy và hễ đã đọc được thì có thể tồn tại được (7). Vậy, phương án w-uy thật ra cũng chẳng an toàn (8).

  Mình chỉ quyết định sau khi thấy rõ rằng (i) có thể giải mã C* thành mã A2 (hay A, hay trực tiếp hơn, Unicode) thông qua mã B, (ii) tính năng này vẫn được duy trì nếu thay đổi mã, cho phép chữ qui mã hoá bằng q-i, và (iii) tính năng này không thể duy trì nếu mã hoá chữ qui bằng mã âm vần uy theo sau bất cứ mã phụ âm đầu nào khác q (, như c-uy, k-uy, chẳng hạn.) Tính năng ấy có được nhờ một tính chất độc nhất vô nhị của chữ q: trong tiếng Việt, nó luôn dẫn trước chữ u.

  Ở đây, "giải mã C* thành A2, A,... thông qua B" ngụ ý có thể tính được phụ âm đầu mà không mất thêm một phép tính nào. Nhắc lại [#26, #28], mỗi mã có tính "nước đôi" như g/gh, c/q, q/qu, oan/uan, uy/ui hay i/ui đòi hỏi 01 phép cộng, tức là 01 xung nhịp, để tính được hình thái đúng giữa hai hình thái khả dĩ. Khử được xung nhịp thừa này là then chốt cho tính hữu hiệu của việc giải mã [tiền tố hay toàn phần], vốn chủ yếu dùng cho việc so sánh thứ tự các chữ Việt nói riêng và các xâu nói chung, một phép toán cơ bản để tìm kiếm dữ liệu trong các hệ thống thông tin.


  ________________________
  (1) Hơi tiếc là mình đã không nghĩ ra ngay một từ phổ thông để làm ví dụ. Đó là quíu quít (vội vàng, hấp tẩp, rối rít, quýnh quáng).

  (2) Có thể mình chủ quan. Nhận định của mình trái ngược với Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê). Trong từ điển, quỵt được giải nghĩa, còn quịt trỏ đến quỵt. Nghĩa là theo quan điểm chính thống, quỵt mới là cách viết chính, thông dụng hơn.

  (3) Ai cho rằng chữ ui có thể đọc như uy (là wi hơn là uj), hãy xem chữ đui. Cặp đôi qờ-ui-qui, đờ-ui-đui rất giống một ví dụ đã từng được phân tích, là qờ-ua-qua, đờ-ua-đua [#37].

  (4) Qi, Qin, Qing là tên tiếng Anh của 3 nước trong sử Tàu, là Tề, Tần, Thanh.

  (5) Điều mình nói, thật ra không phải là dự báo mà là hiện thực. (Ai không tin, hãy thử search kuýp trên Google.) Hiện thực, bất chấp mọi bộ gõ đều không cho phép viết chữ này. Dễ đoán ra, nếu cho phép thì điều gì sẽ đến.

  (6) Ngay cả cùng một thứ tiếng, cùng một từ, cũng đã phát âm có lúc thế này, có khi thế nọ. Trong tiếng Nga, từ (quý vị) có khi nói là vy và có khi khác là uy.

  (7) Âm vuy không phải là một âm thuần Việt. Nhắc lại [#32], phụ âm v, cũng như ph và nhiều phụ âm khác, không dẫn trước âm đệm w nhưng, bất chấp quy luật ấy, [khăn] voan và [thùng] phuy vẫn tồn tại.

  (8) Vả lại, nó làm liên tưởng đến một đề xuất cải cách chữ quốc ngữ, trong đó chữ w được gán một giá trị âm vị mới toanh, chẳng phải u, cũng chẳng phải v. Khi xem đề xuất ấy, mình đã bật cười.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 16-10-2021 lúc 12:08 AM. Lý do: lỗi bảng ký tự
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 8. #58
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  742

  Nhân dịp điều chỉnh mã, mình xếp đặt lại bảng mã âm vần (mã C*). Vẫn đi theo hướng khởi xướng từ bài #30, các âm vần gần nhau được gán mã gần nhau. Trọng tâm điều chỉnh lần này là sai biệt có/không âm đệm w và sai biệt giữa nguyên âm đôi với nguyên âm đơn cấu thành. (Cụ thể, 2 nguyên âm u, ô gần /ua, 2 nguyên âm ư, ơ gần ươ/ưa và 2 nguyên âm i, ê gần /ia.) Ví dụ về 2 âm vần gần nhau là cặp a-oa chỉ sai khác nhau âm đệm w, cặp ơi-uơi cũng thế, cặp ơi-ươi chỉ sai khác nhau nguyên âm ư và cặp ưng-ương chỉ sai khác nhau nguyên âm ơ. Ngoài ra, ong-oong gần nhau và ông-ôông cũng thế.

  Bảng mã đã được xếp đặt để trừ vài ngoại lệ nhỏ, 2 mã của 2 âm vần gần nhau chỉ sai khác nhau 1 bit.  Bảng 3a (phiên bản 2021 Sep). 192 mã âm vần của mã C*.
  Code:
    0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_ 
  ==========================================================================
  _0 au  uâu  uyu  ư   ưu  âu  u   o   oau  oeo  iu  eo 
                            uau  ueo  uiu    
                                       
  _1 ay  uây  uy  ưa  ưi  ây  ui  oi  oay  oe  i   e  
                            uay  ue  ui    
                                       
  _2 ăm  oong uym  --  ưm  âm  um  om  oăm  oem  im  em 
                            uăm  uem  uim    
                                       
  _3 ăp  ooc  uyp  --  ưp  âp  up  op  oăp  oep  ip  ep 
                            uăp  uep  uip    
                                       
  _4 ăn  uân  uyn  uưn  ưn  ân  un  on  oăn  oen  in  en 
                            uăn  uen  uin    
                                       
  _5 ăt  uât  uyt  uưt  ưt  ât  ut  ot  oăt  oet  it  et 
                            uăt  uet  uit    
                                       
  _6 ăng  uâng uynh uưng ưng  âng  ung  ong  oăng oeng inh  eng 
                            uăng ueng uinh   
                                       
  _7 ăc  uâc  uych uưc  ưc  âc  uc  oc  oăc  oec  ich  ec 
                            uăc  uec  uich   
                                       
  _8 ao  uơ  y   uêu  ươu  ơ   ua  ô   oao  a   iêu  êu 
                            uao     yêu    
                                       
  _9 ai  uơi  uya  uê  ươi  ơi  uôi  ôi  oai  oa  ia  ê  
                            uai  ua       
                                       
  _A am  ôông anh  uêng ươm  ơm  uôm  ôm  oam  oanh iêm  êm 
                            uam  uanh yêm    
                                       
  _B ap  ôôc  ach  uêc  ươp  ơp  uôp  ôp  oap  oach iêp  êp 
                            uap  uach yêp    
                                       
  _C an  uơn  uyên uên  ươn  ơn  uôn  ôn  oan  êng  iên  ên 
                            uan     yên    
                                       
  _D at  uơt  uyêt uêt  ươt  ơt  uôt  ôt  oat  êc  iêt  êt 
                            uat     yêt    
                                       
  _E ang  uơng uyêng uênh ương ơng  uông ông  oang ing  iêng ênh 
                            uang uing yêng   
                                       
  _F ac  uơc  uyêc uêch ươc  ơc  uôc  ôc  oac  ic  iêc  êch 
                            uac  uic  yêc


  Với tính chất đó, nỗ lực xếp đặt bảng mã của mình đã bắt đầu sinh lợi ích thực tiễn. Nó cho phép cài đặt thuật toán giải mã bằng phần cứng. Trong đó, phép tính phức tạp nhất, phép chuyển vị ma trận (C -> C*) có thể cài đặt bằng 1 vi mạch tính được hàm số

  Code:
  x   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
  ===================================================
  f(x) 0  3  6  9  1  4  7 10  2  5  8 11
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 14-09-2021 lúc 09:21 AM.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 9. #59
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  742

  Tuy nhiên, tính khả thi của mã B++, hơn là B+ hay B, mới là nhân tố quyết định. Bởi vì trong 3 mã này, B++ có nhiều ký tự nhất và nó, cũng như B+, mất tính ưu việt so với mã B khi số ký tự vượt ngưỡng 256. Phiên bản cuối cùng của bảng mã C* chưa thể xác định khi chưa giải đáp được câu hỏi dựng được hay không một phiên bản hiệu quả của mã B++ và trong phiên bản ấy, chữ q được mã hóa bằng gì (q, qu, hay là q/qu).

  EDIT 2021-9-26. Xin lỗi các bạn, câu trên không hình thức. Chỉ mã A, A1, A2, A3 (A3'), A4 (A4') mới có ký tự còn mã B, B+, B++ thì không. Khi nói về "ký tự" của B, B+, B++, mình nghĩ đến biến thể ký tự hóa của chúng: giữ nguyên âm vần, giải mã phụ âm đầu; nói cách khác, mỗi chữ cái của phụ âm đầu và mỗi [xâu chữ cái] âm vần trở thành một ký tự. Biến thể ký tự hóa của B+, B++ lần lượt là A3, A4. Biến thể ký tự hóa của B không có tên.

  Nhắc lại [#24], hai chữ giếnggiường được biểu diễn lần lượt bằng gi-iếnggi-ường trong mã V và cũng thế khi giải lần lượt ra mã D, C và C*. Khi giải ra mã B, chúng trở thành g-iếnggi-ường. Điều này không phải là trở ngại (cho bài toán so sánh 2 chữ Việt theo thứ tự từ điển) với mã A2 bởi vì iếng sẽ được tiếp tục giải thành i-ếng, bên cạnh gi tiếp tục giải thành g-i. Nhưng điều này là trở ngại đối với mã A3 và A4, vốn chỉ dành cho mã âm vần 1 ký tự và, trong thí dụ này, ký tự ấy là êng. Vậy, trong việc giải mã thành A3' và A4', mã B không dùng được và phải bị thay thế, lần lượt, bằng mã B+ và B++. Mã gi-iếng trong C* trở thành gi-ếng trong B+ và B++ rồi g-i-ếng trong A3, A3' và A4, A4', để so sánh được với g-i-ường trong cùng một mã.

  Mã A4 ban đầu (revision 2019) [#28] có 250 ký tự, tháng 3/2021 [#50] đã bỏ bớt 6 ký tự (uêm, uêp, uâm, uâp, uơm, uơp) và thêm 4 ký tự (uưn, uưt, uưng, uưc), đến nay [#57] lại thêm 9 ký tự (uiu, uim, uip, uin, uit, uinh, uich, uing, uic), nghĩa là đã có 250 - 6 + 4 + 9 = 257 ký tự. Đã vượt ngưỡng 256 ký tự (1).

  Một giải pháp "chữa cháy" là bỏ các chữ quing, quic ra khỏi tiếng Việt và, nhờ thế, bỏ 2 ký tự uing, uic. Nhìn vào bảng mã B++ hiện hữu [#28] vốn có cỡ 16 * 16, dễ thấy rằng với giới hạn đó, mọi âm vần của mã B++ [mới] vẫn lọt gọn vào bảng, nghĩa là mã B++ [mới] thực sự chỉ chiếm 256 byte cho các âm vần.

  Nhưng hôm nay, mình phác họa một giải pháp khác, căn cơ hơn, không bỏ đi chữ nào cả. Cần nói ngay, tuy chỉ giải quyết 1 vấn đề nhỏ, là 1 byte vượt định mức, nhưng nó đã đòi hỏi thay đổi lớn, có tính căn bản, trong bảng mã và thuật toán giải mã. Thay đổi ấy là mã q nói chung được hiểu là qu. Thí dụ, mã q-inh trở thành qu-inh và mã q-uynh trở thành qu-ynh khi dịch từ C* sang B++.

  EDIT 2021-9-29. Xin lỗi các bạn, câu trên không chính xác. Trong mã D, C, C* mã số q được hiểu là q (đương nhiên). Trong mã B++, A4, A4' mã số q luôn luôn được hiểu là qu. Nếu được viết lại, chắc mình sẽ nói rõ hơn, rằng (i) B++ thừa kế giá trị nhị phân của mã số q của C* nhưng, khác với lệ thường, mã số ấy được diễn giải lại thành qu, (ii) do đó, luật giải mã q -> qu là phép biến đổi đồng nhất, hoàn toàn miễn phí.

  Bài vừa rồi, mình đã giới thiệu một bảng mã âm vần cho mã C* mà với vài ngoại lệ, hai âm vần gần nhau chỉ sai khác nhau 1 bit ở mã số.

  Bài này, vẫn ý tưởng ấy, nhưng được phát triển theo một hướng khác. Hai âm vần chỉ được xem là gần nhau nếu sai khác ở chỗ có hay không một âm nhất định, là âm đệm w (tức o/u) (2). (Ví dụ, a-oa/ua gần nhau, ia-uya gần nhau, yên-uyên gần nhau, ây-uây gần nhau, ôi-uôi gần nhau, ơng-uơng gần nhau, nhưng ua ()-uôi, ung-uông, ên-iên, ưa (ươ) - ương, ơng-ương, ưng-ương hay ong-oong thì không.) Cũng như trước, hai mã của âm gần nhau chỉ sai khác nhau 1 bit. Song, bao nhiêu bit chỉ là điều thứ yếu. Điều chính yếu là [các] bit ấy nay được chỉ rõ là bit nào, nghĩa là từ giờ [chúng] nó đã có một vị trí nhất định. Và hơn nữa, sự xếp đặt đó là một luật không có ngoại lệ. Nói cách khác, có một hằng số Δ sao cho hai âm vần xwx bất kỳ tự nhiên ghép thành đôi với nhau theo hệ thức x XOR wx = Δ giữa 2 mã số tương ứng.

  Ở đây, mình chọn bit sai biệt [duy nhất] là bit 4, tức bit hàng thấp nhất của chỉ số cột khi xếp các mã số vào ma trận chủ cột 16 hàng, vốn là định dạng quen thuộc của bảng mã ASCII, Unicode, cũng như bảng mã âm vần C*, B, B+, B++ (3). Nói cách khác, Δ = 0x10 (4).

  Nhờ xếp đặt thế, như ta sẽ thấy sau này, mã A4 bớt đi nhiều ký tự có dạng ux. Thí dụ, tuy vẫn cần ký tự oai để giải mã chữ xoài, nhưng để giải mã chữ quai thì không cần ký tự uai. Ký tự ai là đủ.

  Một cách chi tiết, mã C* được dựng, với các tiêu chuẩn (điều kiện ràng buộc) nhất định, như sau. Một số ràng buộc chỉ trở thành hiển nhiên khi đọc đến cách dựng mã B++ ở phần sau của bài này.


  1. Bố trí 2 nhóm âm vần có dạng ix, kể cả u vào 1 cột chẵn, cùng với âm cùng cặp đôi của chúng (là uyx, kể cả uyêu) vào cột [lẻ] kế tiếp (5). Riêng ingic sẽ phải bố trí vào một cột [chẵn] kế cận mà (do tập quán) mình chọn đứng trước cột i, iu, (do đó) theo sau là 1 cột [lẻ] trống. Cả khối 4 cột liên tiếp này phải là 4-column aligned (, nghĩa là số hiệu của 4 cột này phải là 4k + [0,4), k là số tự nhiên.)
  Code:
    0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_ 
  ==========================================================================
  _0                   iu  uyu  
                      uiu     
                            
  _1                   i   uy  
                      ui     
                            
  _2                   im  uym  
                      uim     
                            
  _3                   ip  uyp  
                      uip     
                            
  _4                   in  uyn  
                      uin     
                            
  _5                   it  uyt  
                      uit     
                            
  _6                   inh  uynh 
                      uinh    
                            
  _7                   ich  uych 
                      uich    
                            
  _8                         
                            
                            
  _9                   ia  uya  
                            
                            
  _A                         
                            
                            
  _B                         
                            
                            
  _C                   iên  uyên 
                      yên     
                            
  _D                   iêt  uyêt 
                      yêt     
                            
   _E                   iêng uyêng 
                      yêng    
                            
  _F                   iêc  uyêc 
                      yêc

  2. Bố trí các âm vần có dạng ex, êx vào một cột chẵn có số hiệu chỉ sai khác 1 bit so với cột ix, x vừa dựng. Riêng êngêc phải bố trí vào một cột [chẵn] khác. Bố trí các âm vần cặp đôi của chúng, là oex, x, vào cột [lẻ] kế tiếp.
  Code:
    0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_ 
  ==========================================================================
  _0       eo  oeo        iu  uyu  
             ueo        uiu     
                            
  _1       e   oe        i   uy  
             ue        ui     
                            
  _2       em  oem        im  uym  
             uem        uim     
                            
  _3       ep  oep        ip  uyp  
             uep        uip     
                            
  _4       en  oen        in  uyn  
             uen        uin     
                            
  _5       et  oet        it  uyt  
             uet        uit     
                            
  _6       eng  oeng       inh  uynh 
             ueng       uinh    
                            
  _7       ec  oec        ich  uych 
             uec        uich    
                            
  _8       êu  uêu              
                            
                            
  _9       ê   uê        ia  uya  
                            
                            
  _A                         
                            
                            
  _B                         
                            
                            
  _C       ên  uên  êng  uêng iên  uyên 
                      yên     
                            
  _D       êt  uêt  êc  uêc  iêt  uyêt 
                      yêt     
                            
  _E       ênh  uênh       iêng uyêng 
                      yêng    
                            
  _F       êch  uêch       iêc  uyêc 
                      yêc

  3. Bố trí từng đôi (x, wx) còn lại vào cùng hàng và 2 cột chẵn, lẻ liên tiếp.
  Code:
    0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_ 
  ==========================================================================
  _0 ao  oao  eo  oeo        iu  uyu  ơ   uơ  
       uao     ueo        uiu           
                                  
  _1 ai  oai  e   oe        i   uy  ơi  uơi  
       uai     ue        ui           
                                  
  _2 am  oam  em  oem        im  uym        
       uam     uem        uim           
                                  
  _3 ap  oap  ep  oep        ip  uyp        
       uap     uep        uip           
                                  
  _4 an  oan  en  oen  ưn  uưn  in  uyn  ơn  uơn  
       uan     uen        uin           
                                  
  _5 at  oat  et  oet  ưt  uưt  it  uyt  ơt  uơt  
       uat     uet        uit           
                                  
  _6 ang  oang eng  oeng ưng  uưng inh  uynh ơng  uơng 
       uang    ueng       uinh          
                                  
  _7 ac  oac  ec  oec  ưc  uưc  ich  uych ơc  uơc  
       uac     uec        uich          
                                  
  _8 au  oau  êu  uêu              âu  uâu  
       uau                          
                                  
  _9 ay  oay  ê   uê  a   oa  ia  uya  ây  uây  
       uay           ua              
                                  
  _A ăm  oăm        anh  oanh             
       uăm           uanh             
                                  
  _B ăp  oăp        ach  oach             
       uăp           uach             
                                  
  _C ăn  oăn  ên  uên  êng  uêng iên  uyên ân  uân  
       uăn              yên           
                                  
  _D ăt  oăt  êt  uêt  êc  uêc  iêt  uyêt ât  uât  
       uăt              yêt           
                                  
  _E ăng  oăng ênh  uênh       iêng uyêng âng  uâng 
       uăng             yêng          
                                  
  _F ăc  oăc  êch  uêch       iêc  uyêc âc  uâc  
       uăc              yêc

  4. Bố trí cả các đôi (ôx,x), kể cả (ô,ua), như thể nguyên âm u trong đó cũng là âm đệm.
  Code:
    0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_ 
  ==========================================================================
  _0 ao  oao  eo  oeo        iu  uyu  ơ   uơ       
       uao     ueo        uiu                
                                       
  _1 ai  oai  e   oe        i   uy  ơi  uơi       
       uai     ue        ui                
                                       
  _2 am  oam  em  oem        im  uym             
       uam     uem        uim                
                                       
  _3 ap  oap  ep  oep        ip  uyp             
       uap     uep        uip                
                                       
  _4 an  oan  en  oen  ưn  uưn  in  uyn  ơn  uơn       
       uan     uen        uin                
                                       
  _5 at  oat  et  oet  ưt  uưt  it  uyt  ơt  uơt       
       uat     uet        uit                
                                       
  _6 ang  oang eng  oeng ưng  uưng inh  uynh ơng  uơng      
       uang    ueng       uinh               
                                       
  _7 ac  oac  ec  oec  ưc  uưc  ich  uych ơc  uơc       
       uac     uec        uich               
                                       
  _8 au  oau  êu  uêu              âu  uâu  ô   ua 
       uau                               
                                       
  _9 ay  oay  ê   uê  a   oa  ia  uya  ây  uây  ôi  uôi 
       uay           ua                   
                                       
  _A ăm  oăm        anh  oanh             ôm  uôm 
       uăm           uanh                  
                                       
  _B ăp  oăp        ach  oach             ôp  uôp 
       uăp           uach                  
                                       
  _C ăn  oăn  ên  uên  êng  uêng iên  uyên ân  uân  ôn  uôn 
       uăn              yên                
                                       
  _D ăt  oăt  êt  uêt  êc  uêc  iêt  uyêt ât  uât  ôt  uôt 
       uăt              yêt                
                                       
  _E ăng  oăng ênh  uênh       iêng uyêng âng  uâng ông  uông
       uăng             yêng               
                                       
  _F ăc  oăc  êch  uêch       iêc  uyêc âc  uâc  ôc  uôc 
       uăc              yêc
  5. Bố trí nốt các âm vần còn lại vào các ô còn trống một cách tùy ý. Vẫn như 4 bước trên và cũng như cách dựng mã C* ở các phiên bản trước đây, để cho bảng mã dễ coi, mình cố gắng xếp các âm vần cùng chủ âm vào cùng 1 cột và cùng âm cuối vào cùng 1 hàng. Riêng {êng, êc} so với {ing, ic} phải sai khác đúng 1 bit, không kể bit 0.


  Bảng 3a (phiên bản 2021 Sep bis.) 192 âm vần của mã C*.
  Code:
    0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_ 
  ==========================================================================
  _0 ao  oao  eo  oeo  ưu  ươu  iu  uyu  ơ   uơ  o   u  
       uao     ueo        uiu                
                                       
  _1 ai  oai  e   oe  ưi  ươi  i   uy  ơi  uơi  oi  ui 
       uai     ue        ui                
                                       
  _2 am  oam  em  oem  ưm  ươm  im  uym  ơm  oong om  um 
       uam     uem        uim                
                                       
  _3 ap  oap  ep  oep  ưp  ươp  ip  uyp  ơp  ooc  op  up 
       uap     uep        uip                
                                       
  _4 an  oan  en  oen  ưn  uưn  in  uyn  ơn  uơn  on  un 
       uan     uen        uin                
                                       
  _5 at  oat  et  oet  ưt  uưt  it  uyt  ơt  uơt  ot  ut 
       uat     uet        uit                
                                       
  _6 ang  oang eng  oeng ưng  uưng inh  uynh ơng  uơng ong  ung 
       uang    ueng       uinh               
                                       
  _7 ac  oac  ec  oec  ưc  uưc  ich  uych ơc  uơc  oc  uc 
       uac     uec        uich               
                                       
  _8 au  oau  êu  uêu  ư   ưa  iêu  y   âu  uâu  ô   ua 
       uau              yêu                
                                       
  _9 ay  oay  ê   uê  a   oa  ia  uya  ây  uây  ôi  uôi 
       uay           ua                   
                                       
  _A ăm  oăm  êm  --  anh  oanh iêm  ươn  âm  ôông ôm  uôm 
       uăm           uanh yêm                
                                       
  _B ăp  oăp  êp  --  ach  oach iêp  ươt  âp  ôôc  ôp  uôp 
       uăp           uach yêp                
                                       
  _C ăn  oăn  ên  uên  êng  uêng iên  uyên ân  uân  ôn  uôn 
       uăn              yên                
                                       
  _D ăt  oăt  êt  uêt  êc  uêc  iêt  uyêt ât  uât  ôt  uôt 
       uăt              yêt                
                                       
  _E ăng  oăng ênh  uênh ing  ương iêng uyêng âng  uâng ông  uông
       uăng       uing    yêng               
                                       
  _F ăc  oăc  êch  uêch ic  ươc  iêc  uyêc âc  uâc  ôc  uôc 
       uăc        uic     yêc


  Bảng mã B++ được dựng từ bảng mã C* như sau. Thêm 4 cột để xoá u khỏi uixuyx, xoá i khỏi ix và chọn giá trị x từ x/x. Các cột mới được gán trị sao cho từng phép trong các phép dịch (giải) mã này đều thực hiện được bằng cách lật các bit nhất định nào đó, nghĩa là XOR với một hằng số nhất định nào đó. Kết quả được trình bày trong Bảng 3g.


  Bảng 3g (phiên bản 2021 Sep bis.) Bảng mã âm vần của mã B++.
  Code:
     0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_  C_  D_  E_  F_ 
  =====================================================================================
  _0  ao  oao eo  oeo ưu  ươu iu  uyu  ơ  uơ  o  u  yêu    iu  yu 
  _1  ai  oai e  oe  ưi  ươi i  uy  ơi  uơi oi  ui  ia  --  i  y  
  _2  am  oam em  oem ưm  ươm im  uym  ơm  oong om  um  yêm m  im  ym 
  _3  ap  oap ep  oep ưp  ươp ip  uyp  ơp  ooc op  up  yêp p  ip  yp 
  _4  an  oan en  oen ưn  uưng in  uyn  ơn  uơn on  un  yên n  in  yn 
  _5  at  oat et  oet ưt  uưt it  uyt  ơt  uơt ot  ut  yêt t  it  yt 
  _6  ang oang eng oeng ưng uưng inh uynh ơng uơng ơng ung yêng nh  inh ynh 
  _7  ac  oac ec  oec ưc  uưc ich uych ơc  uơc ơc  uc  yêc ch  ich ych 
  _8  au  oau êu  uêu ư  ưa  iêu y   âu  uâu ô  ua    êu      
  _9  ay  oay ê  uê  a  oa  ia  uya  ây  uây ôi  uôi         ya 
  _A  ăm  oăm êm  --  anh oanh iêm ươn  âm  ôông ôm  uôm           
  _B  ăp  oăp êp  --  ach oach iêp ươt  âp  ôôc ôp  uôp    êp      
  _C  ăn  oăn ên  uên êng uêng iên uyên ân  uân ôn  uôn         yên 
  _D  ăt  oăt êt  uêt êc  uêc iêt uyêt ât  uât ôt  uôt    êt    yêt 
  _E  ăng oăng ênh uêng ing ương iêng uyêng âng uâng ông uông ing êng ng  yêng
  _F  ăc  oăc êch uêc ic  ươc iêc uyêc âc  uâc ôc  uôc ic  êc  c  yêc

  Để tiện theo dõi, mình liệt kê bộ luật giải mã C* ra B++ (kể cả các luật cũ). Nhắc lại ký hiệu, M(x) là mã số (giá trị bằng số) của một hậu tố x trong một mã M. Khi ấy x được gọi là một giá trị của mã số M(x). Một mã có thể có những mã số có tính "nước đôi", tức có hai giá trị x, y, viết dưới dạng x/y. Khi giải mã từ mã M ra mã N, nếu không có luật nào tường minh, thì mặc định là (i) luật x -> x áp dụng, với N(x) = M(x) (N được bảo là thừa kế các mã số của M), (ii) hai luật x/y -> x, x/y -> y áp dụng, với M(x/y) = N(x) != N(y) (N được bảo là phân định các mã số của M, ưu tiên x hơn y).

  • Trước ex, êx, ix: g/gh -> ghng/ngh -> ngh.
  • Sau q: ix/uix -> ixuyx -> yx. (Chú ý, uyx bao hàm cả uya, uyêu.) Thí dụ, q-it/uit -> qu-it, q-uynh -> qu-ynhq-uyên -> qu-yên.
  • Sau q: ux -> xox/ux -> x. Thí dụ, q-uê -> qu-ê, q-uốc -> qu-ốc, q-oai/uai -> qu-ai.
  • Sau gi: ix/uix -> xx/x -> êx. Thí dụ, gi-in -> gi-ngi-iêu/yêu -> gi-êu.
  • Sau --: x/x -> x. Thí dụ, --iên/yên -> --yên.

  Mỗi mục trong danh sách trên là 1 phép dịch mã đơn nhất, không thể chia nhỏ được. Thí dụ, ix/uix -> ixuyx -> yx là 1 phép dịch mã đơn nhất, thực hiện bằng 1 phép tính số học - luận lý duy nhất (cụ thể, phép XOR 0x80.) Lý do là hiệu năng: ta chỉ muốn tiêu dùng 1 phép tính để xét nghiệm mã âm vần và trong "ngân sách" ấy, chỉ nhận biết được nó có dạng ix/uix hoặc uyx hay không, chứ không biết được nó có dạng nào (nếu có) trong hai dạng ấy. Với một cái cân đòn và chỉ 1 lần cân, ta không muốn biết chiếc nhẫn nào nặng nhất trong 3 chiếc.

  Các hằng số "nhất định nào đó" trong các phép XOR nói trên có thể suy từ bảng mã đã dựng [Bảng 3g]. Hằng số 0x80 trong thí dụ vừa rồi, chẳng hạn, có thể tính bằng uyu XOR yu = 0x70 XOR 0xF0.

  Nhắc lại "ngân sách". Thuật toán giải mã [#26] từ C* đến A2 (A3', A4') là một lệnh switch với 32 case tương ứng với 32 giá trị khả dĩ của mã phụ âm đầu. Mỗi case chỉ có nhiều nhất 1 phép tính xét nghiệm mã âm vần và nhiều nhất 1 phép tính biến đổi mã âm vần hoặc mã phụ âm đầu, theo sau là 2 phép tra bảng (đọc mảng), bảng mã phụ âm đầu và bảng mã âm vần. "Ngân sách" này là tiêu chuẩn tiên quyết cho việc dựng mã, trước hết là mã B hay biến thể của nó (B+, B++).

  Để 01 phép tính có thể xét nghiệm một mã âm vần có thuộc về một tập mã số nào đó hay không, điều kiện cần là kích cỡ tập ấy là một lũy thừa của 2, nghĩa là tập ấy có 2^k mã số (k là một số tự nhiên) và điều kiện đủ là tập ấy vét cạn 2^k giá trị khả dĩ của một tập con k bit của mã, cố định 8 - k bit còn lại. Tập {ing, ic} có giá trị [hex] 4E4F, tức [nhị phân] 0100111_, nghĩa là vét cạn mọi giá trị của bit 0 (cố định 7 bit còn lại). Tập {êng, êc, ing, ic} có giá trị [hex] 4C, 4D, 4E4F, tức [nhị phân] 010011__, vét cạn 2 bit {0, 1}. Không kể ing, ic, 16 mã số ix có giá trị [hex] 6_, tức [nhị phân] 0110____, vét cạn 4 bit {0, 1, 2, 3}. Không kể êng, êc, ing, ic, 32 mã số ex, êx, ix có giá trị [hex] 2_ hoặc 6_, tức [nhị phân] 0_10____, vét cạn 5 bit {0, 1, 2, 3, 6}. Mỗi xét nghiệm cho 4 tập kể trên đều cần đúng 01 phép tính.

  Tốc độ của B++ vẫn tương tự như các phiên bản trước. Nếu bỏ qua êng, êc, ing/uing, ic/uic (nói riêng, không chấp nhận chữ lô-gíc), chỉ mất 01 phép tính là xác định được một mã âm vần có dạng nào để phân giải, chẳng hạn, mã phụ âm đầu g/gh, ng/ngh hay gi/g. Và tính chất này vẫn được duy trì với cách dịch mã phụ âm đầu q, mới được đưa ra ở phiên bản này. Cũng chỉ mất 01 phép tính để tính được giá trị đúng của x cho mọi mã có dạng q-x nếu bỏ qua âm vần trống (nói riêng, không chấp nhận chữ q'ran, qu'ran).

  Mã A4 mới, so với phiên bản ban đầu với 250 ký tự, như nói trên, đã (i) bớt đi 6 ký tự và (ii) có thêm 4 ký tự, và bây giờ lại (iii) bớt đi 26 ký tự, là mọi ký tự có dạng uax, x, uex, ngoài ua, và (iv) có thêm 8 ký tự, là mọi ký tự có dạng yx ngoài yu, xem Bảng 3g. Vậy, nó có 250 - 6 + 4 - 26 + 8 = 230 ký tự. Đủ ít để khả thi (Bảng 8).


  Bảng 8 (phiên bản 2021 Sep bis.) Tập hợp 230 ký tự của mã A4, A4'
  Code:
  --  âng êng ip  oay ot  t  uôi uyêng ưp  
  a  âp  ênh it  oăc ô  u  uôm uyêt ưt  
  ac  ât  êp  iu  oăm ôc  ua  uôn uym  ưu  
  ach âu  êt  j  oăn ôi  uâc uông uyn  v  
  ai  ây  êu  k  oăng ôm  uân uôp uynh w  
  am  b  f  l  oăp ôn  uâng uôt uyp  x  
  an  c  g  m  oăt ông uât uơ  uyt  y  
  ang ch  h  n  oc  ôôc uâu uơc uyu  ya  
  anh d  i  ng  oe  ôông uây uơi ư   ych 
  ao  đ  ia  nh  oec ôp  uc  uơn ưa  yêc 
  ap  e  ic  o  oem ôt  uê  uơng ưc  yêm 
  at  ec  ich oa  oen ơ  uêc uơt ưi  yên 
  au  em  iêc oac oeng ơc  uêch up  ưm  yêng 
  ay  en  iêm oach oeo ơi  uên ut  ưn  yêp 
  ăc  eng iên oai oep ơm  uêng uưc ưng  yêt 
  ăm  eo  iêng oam oet ơn  uênh uưn ươc  yêu 
  ăn  ep  iêp oan oi  ơng uêt uưng ươi  ym  
  ăng et  iêt oang om  ơp  uêu uưt ươm  yn  
  ăp  ê  iêu oanh on  ơt  ui  uy  ươn  ynh 
  ăt  êc  im  oao ong p  um  uya ương yp  
  âc  êch in  oap ooc q  un  uych ươp  yt  
  âm  êm  ing oat oong r  ung uyêc ươt  yu  
  ân  ên  inh oau op  s  uôc uyên ươu  z


  Ở revision này, một lần nữa chúng ta chứng kiến phép dịch mã như một phép biến đổi không chỉ có mục đích kỹ thuật, đơn thuần hình thức giữa 2 văn phạm, mà có cơ sở khoa học, có nội dung hẳn hoi, giữa 2 mô hình âm vị học. Lần đầu tiên, ở revision 2018, mô hình 8 thanh được biến thành mô hình 6 thanh qua phép giải mã D -> C. Còn lần này, ở đây, với phép giải mã C* -> B++, mô hình truyền thống "quờ-ai-quai" [2] thay thế mô hình chính thống "qờ-uai-quai". Dẫu chỉ áp dụng một cách khiêm tốn lên các chữ dẫn đầu bằng q (để "đỡ đòn", "chữa cháy" mô hình chính thống, cứu nó thoát một bàn thua trông thấy ngay trên sân nhà là định dạng mã của nó), mô hình truyền thống đã xếp đặt lại hầu hết bảng mã.

  Bảng mã C* mới, tuy trông hơi "xấu" (lộn xộn) hơn phiên bản cũ, nhưng thật ra là có quy tắc, có trật tự, dễ coi hơn nhiều. Nó vẫn nhằm tiêu chí mỗi bit đều phải có một nội hàm, lý tưởng xuyên suốt các nguyên tắc thiết kế mã [#31-#37]. Lý tưởng tiên phong bởi những người đặt ra thi pháp cổ truyền 14 thế kỷ trước, những nhà khai sáng đích thực của âm vị học VN. Nó đã ghi dấu thành công cho việc mình làm từ 2018 đến nay.


  _________________
  (1) Nói thật chính xác, vẫn có thể làm cho mã A4 chỉ có 256 ký tự bằng cách bỏ bớt dấu trắng. Nhưng vì kém hữu hiệu và không tổng quát, chúng ta không đầu tư thời gian theo hướng này.

  (2) Kể cả nguyên âm u trong nguyên âm đôi vốn dĩ, theo mô hình [giản lược] dùng xuyên suốt chủ đề này, cũng được coi là âm đệm w.

  (3) Ngược lại, bảng mã âm vần của mã C, D được trình bày ở dạng ma trận chủ hàng 16 cột.

  (4) Lựa chọn cụ thể này chỉ để cho bảng mã dễ coi, nghĩa là dễ kiểm tra, dễ tìm lỗi thiết kế bảng mã và lỗi thi công viết code [phần mềm/cứng], chứ không ảnh hưởng tính đúng/sai, số xung nhịp, số byte, số gate,... tiêu dùng trong thuật toán giải mã.

  (5) Âm vần ixuyx, kể cả uuyêu, đều là những đôi có dạng tổng quát x, wx. Nhưng khác với các đôi x, wx thông thường, chúng chỉ có dạng ấy về ngữ âm chứ không chính tả: không thể biến dạng này thành dạng kia bằng cách chỉ chèn hay xóa chữ u. Chúng được bố trí vào hai cột chẵn, lẻ liên tiếp chỉ để cho dễ nhận dạng và dễ biến đổi song hành sang dạng khác (ở hai cột chẵn, lẻ liên tiếp khác) chứ không phải để cho dễ biến đổi giữa 2 dạng.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 19-10-2021 lúc 03:14 PM. Lý do: trình bày cách giải mã
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 10. #60
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  742

  Bài trên, mình nêu tiêu chí mỗi bit đều phải mang một nội hàm trong khi nói đến âm đệm w và vị trí của nó trong 2 mô hình âm tiết, "xờ-oai-xoai-huyền-xoài" chính thống và "xoà-ai-xoai-huyền-xoài" truyền thống [2]. Trong đó, mô hình truyền thống, dù đã sắp xếp lại cả bảng mã, chỉ áp dụng một cách khiêm tốn lên 1 phụ âm đầu là [chữ] q. Nghĩa là thật ra, tiêu chí trên chưa đạt.

  Điều đó ngay lập tức gợi ra câu hỏi bảng mã phải như thế nào mới đạt tiêu chí trên [một cách hoàn toàn]. Một câu hỏi xác đáng, ít ra, về lý thuyết.

  Tiêu chí đó đạt nếu có một bit nào đó biểu thị âm đệm w và không mang bất cứ thông tin nào khác (1). Khi ấy, sẽ có ngay một mã C*' nào đó thể hiện mô hình truyền thống, bên cạnh mã C* vốn dĩ thể hiện mô hình chính thống. Từ kinh nghiệm lần trước (revision 2018), nơi mô hình 6 thanh chính thống và mô hình 8 thanh truyền thống [1, 4] tương ứng lần lượt với mã thanh C và D [bài #45], dễ đoán biết rằng lần này, cũng sẽ có ngay một phép dịch mã (mã hóa hoặc giải mã) C* -> C*' thể hiện phép biến đổi giữa 2 mô hình âm tiết.

  Bài này giải đáp câu hỏi đó. Bằng một lời giải tường minh: một bảng mã khả dĩ, và cách dựng.

  Nó dựa trên cách dựng bảng mã C* ở bài trên. Để ý, sau bước 3:
  • đúng 2/3 bảng đã được lấp đầy bằng các âm vần có đôi, tức có dạng này nếu tồn tại cả âm vần ở dạng kia trong 2 dạng x, wx; và
  • trong đó, đúng 1/4 là các âm vần mở và nửa mở.


  Bắt đầu từ đó, đổi chỗ các đôi (x,wx) để tạo ra 4 cột trống hoàn toàn (mà vẫn tuân thủ phân hoạch hàng _0, _1, _8, _9 [hex] dành cho âm vần [nửa] mở, 12 hàng còn lại dành cho âm vần [nửa] khép, trong đó mỗi cặp âm vần nửa khép, khép chiếm 2 mã số chẵn, lẻ liên tiếp), hoán vị các cột để 4 cột x về đầu và 4 cột wx về cuối (mà vẫn bảo toàn tính chất tồn tại Δ để mọi đôi âm vần (x,wx) đều thỏa hệ thức x XOR wx = Δ giữa hai mã số tương ứng), được
  Code:
    0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_ 
  ==========================================================================
  _0 ao  eo  ơ   iu              oao  oeo  uơ  uyu  
             uiu              uao  ueo        
                                        
  _1 ai  e   ơi  i               oai  oe  uơi  uy  
             ui              uai  ue        
                                        
  _2 am  em  ơn  im              oam  oem  uơn  uym  
             uim              uam  uem        
                                        
  _3 ap  ep  ơt  ip              oap  oep  uơt  uyp  
             uip              uap  uep        
                                        
  _4 an  en  ưn  in              oan  oen  uưn  uyn  
             uin              uan  uen        
                                        
  _5 at  et  ưt  it              oat  oet  uưt  uyt  
             uit              uat  uet        
                                        
  _6 ang  eng  ưng  inh              oang oeng uưng uynh 
             uinh             uang ueng       
                                        
  _7 ac  ec  ưc  ich              oac  oec  uưc  uych 
             uich             uac  uec        
                                        
  _8 au  êu  âu  ây              oau  uêu  uâu  uây  
                            uau           
                                        
  _9 ay  ê   a   ia              oay  uê  oa  uya  
                            uay     ua     
                                        
  _A ăm  ơng  anh  ân              oăm  uơng oanh uân  
                            uăm     uanh    
                                        
  _B ăp  ơc  ach  ât              oăp  uơc  oach uât  
                            uăp     uach    
                                        
  _C ăn  ên  êng  iên              oăn  uên  uêng uyên 
             yên              uăn           
                                        
  _D ăt  êt  êc  iêt              oăt  uêt  uêc  uyêt 
             yêt              uăt           
                                        
  _E ăng  ênh  âng  iêng             oăng uênh uâng uyêng 
             yêng             uăng          
                                        
  _F ăc  êch  âc  iêc              oăc  uêch uâc  uyêc 
             yêc              uăc


  Bố trí nốt 64 âm vần còn lại vào 4 cột còn trống, ta được bảng mã âm vần đầy đủ như sau.

  Bảng 3a (phiên bản 2021 Sep ter). 192 âm vần của mã C*.
  Code:
    0_  1_  2_  3_  4_  5_  6_  7_  8_  9_  A_  B_  
  ============================================================================
  _0 ao  eo  ơ   iu  ưu  ươu  o   u   oao  oeo  uơ  uyu  
             uiu              uao  ueo        
                                        
  _1 ai  e   ơi  i   ưi  ươi  oi  ui  oai  oe  uơi  uy  
             ui              uai  ue        
                                        
  _2 am  em  ơn  im  ưm  ươm  om  um  oam  oem  uơn  uym  
             uim              uam  uem        
                                        
  _3 ap  ep  ơt  ip  ưp  ươp  op  up  oap  oep  uơt  uyp  
             uip              uap  uep        
                                        
  _4 an  en  ưn  in  oong ôông on  un  oan  oen  uưn  uyn  
             uin              uan  uen        
                                        
  _5 at  et  ưt  it  ooc  ôôc  ot  ut  oat  oet  uưt  uyt  
             uit              uat  uet        
                                        
  _6 ang  eng  ưng  inh  êm  --  ong  ung  oang oeng uưng uynh 
             uinh             uang ueng       
                                        
  _7 ac  ec  ưc  ich  êp  --  oc  uc  oac  oec  uưc  uych 
             uich             uac  uec        
                                        
  _8 au  êu  âu  ây  ư   ưa  ô   ua  oau  uêu  uâu  uây  
                            uau           
                                        
  _9 ay  ê   a   ia  iêu  y   ôi  uôi  oay  uê  oa  uya  
                yêu           uay     ua     
                                        
  _A ăm  ơng  anh  ân  âm  ơm  ôm  uôm  oăm  uơng oanh uân  
                            uăm     uanh    
                                        
  _B ăp  ơc  ach  ât  âp  ơp  ôp  uôp  oăp  uơc  oach uât  
                            uăp     uach    
                                        
  _C ăn  ên  êng  iên  iêm  ươn  ôn  uôn  oăn  uên  uêng uyên 
             yên  yêm           uăn           
                                        
  _D ăt  êt  êc  iêt  iêp  ươt  ôt  uôt  oăt  uêt  uêc  uyêt 
             yêt  yêp           uăt           
                                        
  _E ăng  ênh  âng  iêng ing  ương ông  uông oăng uênh uâng uyêng 
             yêng uing          uăng          
                                        
  _F ăc  êch  âc  iêc  ic  ươc  ôc  uôc  oăc  uêch uâc  uyêc 
             yêc  uic           uăc


  Từ đó, giữ lại 8 cột đầu, vứt bỏ 4 cột cuối, thì được bảng mã âm vần của C*'. Mã C*' đầy đủ thu được bằng cách thêm 1 bit, p6, để cho p1...p6 biểu thị cụm phụ âm đầu (âm đầu và âm đệm); còn bit v1, bit dẫn đầu của mã âm vần, do luôn luôn bằng 0, bị vứt bỏ.

  Hai không gian mã được minh họa, trong sự so sánh, trên Hình 14.  Hình 14. Bản đồ không gian mã dựng theo 2 mô hình âm tiết: (a) "xờ-oai-xoai-huyền-xoài" (chính thống, mã C*, không có bit p6) và (b) "xoà-ai-xoai-huyền-xoài" (truyền thống, mã C*', không có bit v1). Trong đó, mỗi âm dạng X là một âm vần có đôi với một âm vần dạng wX hoặc một âm dạng w-X, như yên vốn có đôi với uyên/u-yên, còn mỗi âm dạng Y là một âm vần không có đôi, như yêm.
  Code:
     +-----------------------------------+
  (a)  |        v1 v2        |
     +--------+--------+--------+--------+
     |  00  |  01  |  10  |  11  |
  +--+--+--------+--------+--------+--------+
  | | |    |    |    |    |
  | |0 |  X  |  Y  |  wX  |    |
  | | |    |    |    |    |
  |p6+--+--------+--------+--------+--------+
  | | |    |    |    |    |
  | |1 |    |    |    |    |
  | | |    |    |    |    |
  +--+--+--------+--------+--------+--------+
  
  
  
     +-----------------------------------+
  (b)  |        v1 v2        |
     +--------+--------+--------+--------+
     |  00  |  01  |  10  |  11  |
  +--+--+--------+--------+--------+--------+
  | | |    |    |    |    |
  | |0 |  X  |  Y  |    |    |
  | | |    |    |    |    |
  |p6+--+--------+--------+--------+--------+
  | | |    |    |    |    |
  | |1 |  w-X |    |    |    |
  | | |    |    |    |    |
  +--+--+--------+--------+--------+--------+


  So sánh 2 không gian (a) và (b) trong Hình 14 trên, ta thấy rằng thực chất, p6 chính là v1. Vậy, mã C*' chính là mã C*, chỉ sai khác ở tên bit mà thôi.
  __________________
  (1) Ở đây theo mô hình chuẩn: w là âm đệm w thuần khiết, nghĩa là không kể nguyên âm u trong nguyên âm đôi (ua).
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 05-10-2021 lúc 02:35 AM.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

Các đề tài tương tự

 1. Dịch vụ gửi hàng hóa đi Australia, gửi hàng hóa đi France, gửi hàng hóa đi Germany, gửi hàng hóa đi Janpan giá rẻ.
  Gửi bởi sales5ttico trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-07-2014, 02:51 PM
 2. Tính thành tiền trong bảng hóa đơn từ bảng chi tiết hóa đơn
  Gửi bởi tuanvi261 trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-05-2013, 08:32 PM
 3. Hóa chất làm giảm điện trở đất, bột than tiếp địa, cọc tiếp địa, cọc thép mạ đồng, kim thu sét ese
  Gửi bởi chong set trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-04-2012, 12:33 PM
 4. Gọi hàm con.. tiến hóa khôn lường
  Gửi bởi luckyfor trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 06-10-2011, 03:58 PM

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn