Một thời gian, thì mình thấy, DĐ chỉ chuyên về giải các bài tập cơ bản về lập trình, it khi thấy có đề tài kỹ thuật để anh em cùng động não. Nên muốn anh em hiểu trước, mình có lỡ xóa đề tài nào đó mà đụng chạm ai đó thì bỏ qua dùm. Nếu anh em không muốn trả lời thì đừng cồ gắng, gây khó cho mình, xóa bài là bất đắc dĩ.
Thực tế : Đã bao nhiêu lần mình chỉnh sửa tiêu đề, đưa vào khung mã, ..., mà hầu như chẳng ai để ý. Cảm thấy vô vị, mình không muốn vậy, nhưng sẽ phải làm, xin thông cảm!