nổi tiếng chưa chắc đã học tốt đâu nha

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 08-06-2019 lúc 04:15 PM - - -

học tốt hay không là ở bản thân mình quyết định hết,miệng lúc nào cũng cố gắng học,quyết tâm học,nhưng tâm thì lại làm biếng ,trung tâm có dạy tốt,dạy hay mà gặp người học không chịu học cũng phải bó tay thôi à