Mình theo học ở ILA lâu rồi, và mình cũng cảm nhận được sự tiến bộ dần dần mỗi ngày. Thích môi trường ở ILA vui vẻ, hòa đồng, giáo viên nhiệt tình hướng dẫn nữa. Giờ chuyển chỗ làm xa nhưng mà vẫn cố gắng đi học đều, vì mỗi ngày mình đều có những kiến thức bổ ích từ giáo viên