Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Danh sách liên kết

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Bài viết
  7

  Post Danh sách liên kết

  Mong các anh sửa lổi giúp em .em chỉ mới vừa học danh sách liên kết thôi.In ra bị lổi rôi.
  Code:
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  #include "stdlib.h"
  
  typedef struct tag_SNODE
  	{
  		int info;
  		tag_SNODE *pnext;
  	} SNODE,*SNODEPTR;
  typedef struct {
  		SNODEPTR phead,ptail;
  }list;
  
  SNODEPTR CreateSNODE(int key)
  {
  	SNODEPTR p;
  	p=(SNODEPTR)malloc(sizeof(SNODE));
  	if (!p) return NULL;
  	p->info = key;
  	p->pnext = NULL;
  	return p;
  }
  
  //Them vao cuoi danh sach
  void AddLast(list &l,SNODEPTR p)
  {
  	if(!l.phead)
  		l.phead=l.ptail=p;
  	else
  	{
  		l.ptail->pnext=p;
  		l.ptail=p;
  	}
  }
  
  //Nhap danh sach lien ket tu ban phim
  void nhap(list &l)
  {
  	SNODEPTR p;
  	int t,v=1;
  	do	{
  			printf("Nhap phan tu thu %d:",v);
  			scanf("%3d",&t);
  			if(t)
  				{
  					p=CreateSNODE(t);
  					if(!p) return;
  					AddLast(l,p);
  				}
  			v++;
  		} while(t);	
  }
  
  //In danh sach
  void in(list &l)
  {
  	SNODEPTR p;
  	p=l.phead;
  	while(p)
  		{
  			printf("%5d",p->info);
  			p=p->pnext;
  		}
  }
  
  void main()
  {
  	clrscr();
  	list l;
  	printf("Nhap cac phan tu lan luot & nhap 0 de ket thuc nhap\n");
  	nhap(l);
  	in(l);
  	getch();
  }
  (=D)> (:=(|) Luôn mong muốn mình sẽ pro hơn hahahha(:#) (:#)

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  50

  bien list l của bạn có các thành phần head va tail chưa cấp phát bộ nhớ
  l.phead=l.ptail=NULL la OK

Các đề tài tương tự

 1. Hướng dẫn Biểu diễn thích hợp bằng danh sách liên kết đơn hoặc danh sách liên kết kép
  Gửi bởi maitrung trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 04-08-2012, 08:01 PM
 2. Cấu trúc dữ liệu Cách tạo danh sách liên kết mới từ danh sách liên kết đã cho như thế nào?
  Gửi bởi giacmo1612 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 30-11-2011, 04:43 PM
 3. Nhập và xuất danh sách liên kết lồng danh sách liên kết?
  Gửi bởi nvluong_it trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-04-2011, 11:30 AM
 4. Lập trình C Danh sách liên kết - Xử lý danh sách liên kết trong lập trình C
  Gửi bởi phucduan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-11-2010, 10:25 PM
 5. Danh sách liên kết, code nhập danh sách sinh viên có lỗi làm sao sửa?
  Gửi bởi acmilan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-04-2009, 08:24 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn