Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: [C] Xem tap tin DBF

 1. #1
  No Avatar
  nqphuc Khách

  Mặc định [C] Xem tap tin DBF

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  typedef struct tagDBF_HEADER {
  unsigned char signature/* 03 = dbf, 83 dbf+dbt */
  unsigned char ymd[3];
  long num_records;
  int data_off;
  int rec_size;
  unsigned char pad[20];
  DBF_HEADER;

  typedef struct tagDBF_STRUCT {
  char name[11];
  char type;
  long fstart;
  unsigned char fsize;
  unsigned char decimal;
  char pad[14];
  DBF_STRUCT;

  DBF_HEADER dbheader;
  DBF_STRUCT dbstruct[255];
  int numfields;

  void main()
  {
  char filename[50];
  char *dumpchuoi[250] ;
  int ijoffsetk;
  FILE *fp;

  printf("\nCho biet ten tap tin DBF muon xem : ");
  gets(filename);
  if ((
  fp=fopen(filename"rb")) == NULL)
  printf("Khong the mo tap tin %s"filename);
  else
  {
  fread(&dbheadersizeof(DBF_HEADER), 1fp);
  if (
  dbheader.signature == || dbheader.signature == 0x83)
  {
  numfields = (dbheader.data_off 33) / 32;
  fread(&dbstructsizeof(DBF_STRUCT), numfieldsfp);
  fgetc(fp);
  dump = (char *)malloc(dbheader.rec_size);
  7;
  for (
  j=0j<numfieldsj++)
  {
  gotoxy(kwherey());
  textcolor(j+1);
  cprintf("%s"dbstruct[j].name);
  += dbstruct[j].fsize;
  }
  for (
  i=0i<dbheader.num_recordsi++)
  {
  fread(dumpdbheader.rec_size1fp);
  printf("\n%3d "i+1);
  if (
  dump[0] != 32)
  printf("* ");
  else
  printf(" ");
  offset1;
  for (
  j=0j<numfieldsj++)
  {
  switch(
  dbstruct[j].type)
  {
  case 
  'C' strncpy(chuoi, &dump[offset], dbstruct[j].fsize);
  chuoi[dbstruct[j].fsize] = 0;
  printf("%s "chuoi);
  break;
  case 
  'D' printf("%c%c/%c%c/%c%c%c%c ",dump[offset+6], dump[offset+7],
  dump[offset+4],dump[offset+5],dump[offset],dump[offset+1],
  dump[offset+2],dump[offset+3]);
  break;
  case 
  'N' : for (k=0k<dbstruct[j].fsizek++)
  printf("%c"dump[offset+k]);
  printf(" ");
  break;
  case 
  'L' printf("%c "dump[offset]);
  break;
  }
  offset += dbstruct[j].fsize;
  }
  }
  free(dump);
  }
  else
  printf("Khong phai tap tin DBF");
  fclose(fp);
  }
  getch();

  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi CViet : 27-07-2006 lúc 08:54 PM.

 2. #2
  No Avatar
  o0thangnd0o Khách

  hay quá
  cho mình hỏi bạn có sách nào nói về cấu trúc file PDF ko

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2006
  Bài viết
  2

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nqphuc Xem bài viết
  PHP Code:
  gotoxy(kwherey());
  textcolor(j+1); 
  Bạn ơi!Sao mình làm như bạn thì nó báo lỗi ở các dòng trên.Mình có cần include thêm thư viện nào không?
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Bao_Tu_Dau_Lam_Xung

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn