Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: [C] Xem tap tin DBF

 1. #1
  No Avatar
  nqphuc Khách

  Mặc định [C] Xem tap tin DBF

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  typedef struct tagDBF_HEADER {
  unsigned char signature/* 03 = dbf, 83 dbf+dbt */
  unsigned char ymd[3];
  long num_records;
  int data_off;
  int rec_size;
  unsigned char pad[20];
  DBF_HEADER;

  typedef struct tagDBF_STRUCT {
  char name[11];
  char type;
  long fstart;
  unsigned char fsize;
  unsigned char decimal;
  char pad[14];
  DBF_STRUCT;

  DBF_HEADER dbheader;
  DBF_STRUCT dbstruct[255];
  int numfields;

  void main()
  {
  char filename[50];
  char *dumpchuoi[250] ;
  int ijoffsetk;
  FILE *fp;

  printf("\nCho biet ten tap tin DBF muon xem : ");
  gets(filename);
  if ((
  fp=fopen(filename"rb")) == NULL)
  printf("Khong the mo tap tin %s"filename);
  else
  {
  fread(&dbheadersizeof(DBF_HEADER), 1fp);
  if (
  dbheader.signature == || dbheader.signature == 0x83)
  {
  numfields = (dbheader.data_off 33) / 32;
  fread(&dbstructsizeof(DBF_STRUCT), numfieldsfp);
  fgetc(fp);
  dump = (char *)malloc(dbheader.rec_size);
  7;
  for (
  j=0j<numfieldsj++)
  {
  gotoxy(kwherey());
  textcolor(j+1);
  cprintf("%s"dbstruct[j].name);
  += dbstruct[j].fsize;
  }
  for (
  i=0i<dbheader.num_recordsi++)
  {
  fread(dumpdbheader.rec_size1fp);
  printf("\n%3d "i+1);
  if (
  dump[0] != 32)
  printf("* ");
  else
  printf(" ");
  offset1;
  for (
  j=0j<numfieldsj++)
  {
  switch(
  dbstruct[j].type)
  {
  case 
  'C' strncpy(chuoi, &dump[offset], dbstruct[j].fsize);
  chuoi[dbstruct[j].fsize] = 0;
  printf("%s "chuoi);
  break;
  case 
  'D' printf("%c%c/%c%c/%c%c%c%c ",dump[offset+6], dump[offset+7],
  dump[offset+4],dump[offset+5],dump[offset],dump[offset+1],
  dump[offset+2],dump[offset+3]);
  break;
  case 
  'N' : for (k=0k<dbstruct[j].fsizek++)
  printf("%c"dump[offset+k]);
  printf(" ");
  break;
  case 
  'L' printf("%c "dump[offset]);
  break;
  }
  offset += dbstruct[j].fsize;
  }
  }
  free(dump);
  }
  else
  printf("Khong phai tap tin DBF");
  fclose(fp);
  }
  getch();

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi CViet : 27-07-2006 lúc 08:54 PM.

 2. #2
  No Avatar
  o0thangnd0o Khách

  hay quá
  cho mình hỏi bạn có sách nào nói về cấu trúc file PDF ko

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2006
  Bài viết
  2

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nqphuc Xem bài viết
  PHP Code:
  gotoxy(kwherey());
  textcolor(j+1); 
  Bạn ơi!Sao mình làm như bạn thì nó báo lỗi ở các dòng trên.Mình có cần include thêm thư viện nào không?
  Bao_Tu_Dau_Lam_Xung

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn