Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 2 trên tổng số 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 11 tới 20 trên tổng số 25 kết quả

Đề tài: Tản mạn về NNLT

 1. #11
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Mặc định Tản mạn về NNLT

  Thử so sánh MessageBoxW
  http://stackoverflow.com/questions/27730513/display-a-variable-in-messageboxw-c
  https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=vs.85).aspx

  với MessageBox.Show
  https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...v=vs.110).aspx

  Phọt mô xa 2017
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #12
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Thấy có đề tài hay hay: thời gian chạy ra kết quả 1s
  Chúng ta tổ chức thi tốc độ xem thử thời gian chạy nhanh nhất là bao nhiêu nha, đồng ý không !
  Sửa lại fix cố định a=1, b= 10000000 (10^7).

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi bunxin Xem bài viết
  Mình có mấy bài tập này đã làm thử nhưng không đạt yêu cầu, do thời gian yêu cầu làm việc cho ra kết quả chỉ trong 1s, mà bài của mình thì nếu số bé thì 1s được còn nếu mà lên tới 10^7 thì không được. Các bạn ở diễn đàn có thể cho mình một thuật toán để giải mấy bài này được không. Nội dung bài tập như sau:
  Bài 1: Yêu cầu:
  - thời gian chạy ra kết quả 1s
  Tìm có bao nhiêu số trong khoảng a,b mà số đó bằng tích của 3 số nguyên tố, (1<=a<=b<=10^7)
  ví dụ a= 10 b =20 có bao nhiêu số mà = tích của 3 số nguyên tố trong khoảng 10 -20
  đáp án có 3 : 12, 18 , 20
  12 = 2*2*3
  18=2*3*3
  20=2*2*5

  Bài 2:
  -Yêu cầu cũng trong 1 s cho ra kết quả
  Có một người chơi bài ban đầu anh ta có 0 đồng, yêu cầu mỗi lượt đặt phải tối thiểu 1 đồng, lần đầu anh ta đặt 1 đồng
  nếu thua anh ta sẽ tăng gấp đôi số tiền đặt lần tiếp theo, nếu thắng anh ta sẽ giảm xuống 1 đồng. Và ở lần đặt cuối anh ta chỉ đặt 1 đồng. Tính số tiền anh ta nhận được sau khi kết thúc cuộc chơi
  Nhập số lần chơi là n; 1<=n<=10^7
  nhập thắng là 1 thua la 0
  ví dụ
  5 - n( số lượt chới0
  1 0 0 1 1 ( 1- thắng , 0 thua) 1
  lần 1 thắng anh ta sẽ có 1 đồng, vì tối thiểu đặt cược là 1 đồng lên lần 2 anh thua thì anh ta sẽ có 0 đồng, vì thua anh ta tăng số tiền đặt cược lên gấp đôi tức ở lần 3 số tiền đặt cược là 2, anh ta thua ở lần đặt cược thứ 3 anh ta sẽ -2 đồng, ở lần thứ 4 anh ta tăng gấp đôi tiếp là 4 đồng anh ta thắng trừ đi số tiền âm anh ta sẽ có +2 đồng, ở lần cuối theo quy tắc anh ta chỉ đặt 1 đồng và khi thắng anh ta sẽ có tất cả là 3 đồng

  Bài 3: Hái nấm
  cho n ngọn đồi t thời gian, số nấm trên đồi là số bất kỳ do người nhập vào. Di chuyển giữa các ngọn đồi là 1 giờ, số nấm trên ngọn đồi có thể thu hoạch lại sau 2 giờ. Tìm số lượng nấm thu hoạch nhiều nhất sau t thời gian
  VD:
  5 4 ( 5 la so ngon doi , 4 la thời gian 4 tiếng)
  3 4 3 5 1 ( số nấm trên từng ngọn đồi, đồi 1 có 3 cây nấm, đồi 2 có 4, đồi 3 có 3, đồi 4 có 5, đồi 5 có 1)
  đáp án 18
  phương án thu hoạch nhiều nhất là đồi 1 -2 -3 -4 -3
  ...
  Phương án tham khảo (tôi tách ra để dễ đọc, không có ý ăn cắp, ăn cướp bản quyền)
  *bài 1
  Visual C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <cmath>
  3. using namespace std;
  4.  
  5. bool tinhtoan(int n)
  6. {
  7.     int count = 0;
  8.     while (n % 2 == 0)
  9.     {
  10.         if (++count > 3) return false;
  11.         n = n / 2;
  12.     }
  13.  
  14.     for (int i = 3; i <=sqrt(n); i=i+2)
  15.     {
  16.         while (n%i == 0)
  17.         {
  18.             if (++count > 3) return false;
  19.             n = n / i;
  20.         }
  21.     }
  22.  
  23.     if (n > 2) ++count;
  24.     return count == 3;
  25. }
  26. int main(void)
  27. {
  28.     int count = 0;
  29.     int a, b;
  30.     cin >> a >> b;
  31.     for (size_t i = a; i <= b; i++)
  32.     {
  33.         if (tinhtoan(i))
  34.            
  35.             count++;
  36.        
  37.     }
  38.     cout << count << endl;
  39.     return 0;
  40. }

  *bài 2
  Visual C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string>
  3. #include <iostream>
  4. using namespace std;
  5. int n;
  6. int *a;// a luu thong tin thang thua
  7. void input()
  8. {
  9.     for (int i = 1; i <= n; i++)
  10.     {
  11.         cin >> a[i];
  12.     }
  13. }
  14. void money()
  15. {
  16.     int money =0; // tien ban dau
  17.     int stavka = 1;// tien dat cuoc
  18.     if (n == 1){// neu choi 1 lan
  19.         if (a[1] == 1)
  20.         {
  21.             money = money + stavka;
  22.            
  23.         }
  24.         else
  25.         {
  26.             money = money - stavka;
  27.            
  28.         }
  29.     }
  30.     else{// choi nhieu lan
  31.         if (a[1] == 1)
  32.         {
  33.             money = money + stavka;
  34.         }
  35.         else
  36.         {
  37.             money = money - stavka;
  38.             stavka = stavka * 2;
  39.         }
  40.         for (int i = 2; i <= (n-1); i++)
  41.         {
  42.             if (a[i] == 1)
  43.             {
  44.                 money = money + stavka;
  45.                 stavka = stavka - 1;
  46.             }
  47.             else
  48.             {
  49.                 money = money - stavka;
  50.                 stavka = stavka * 2;
  51.             }
  52.         }
  53.         if (a[n] == 1)
  54.         {
  55.             stavka = 1;
  56.             money = money + stavka;
  57.         }
  58.         else
  59.         {
  60.             money = money - stavka;
  61.         }
  62.     }
  63.     cout << money << endl;
  64. }
  65. int main()
  66. {
  67.     bool k = true;
  68.     cin >> n;
  69.     if (n < 1 || n>1000) cout << "error!" << endl;
  70.     else{
  71.     a = new int[n];
  72.     if (k = true)
  73.     {
  74.         input();
  75.         money();
  76.     }
  77.     }
  78.     return 0;
  79. }

  Phọt đâu xa 2017
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 11-04-2017 lúc 04:51 PM.

 3. #13
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,355

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <cmath>
  3. #include <ctime>
  4. using namespace std;
  5.  
  6. bool tinhtoan(int n){
  7.     int count = 0;
  8.     while (n % 2 == 0){
  9.         if (++count > 3) return false;
  10.         n = n / 2;
  11.     }
  12.  
  13.     for (int i = 3; i <= sqrt(n); i=i+2)
  14.         while (n % i == 0){
  15.             if (++count > 3) return false;
  16.             n = n / i;
  17.         }
  18.  
  19.     if (n > 2) ++count;
  20.     return count == 3;
  21. }
  22. int main(void){
  23.     int count = 0;
  24.     //int a, b; cin >> a >> b;
  25.     int a = 1, b = 10000000;
  26.    
  27.     time_t tg; time(&tg);
  28.     cout << "Please waiting ...\n";
  29.    
  30.     for (int i = a; i <= b; i++)
  31.         if (tinhtoan(i))
  32.             count++;
  33.     cout << count << endl;
  34.    
  35.     time_t end; time(&end);
  36.     double seconds = difftime(end, tg);
  37.     cout << seconds << " seconds\n";
  38.    
  39.     return 0;
  40. }


 4. #14
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,355

  Tăng tốc độ lên (trên cùng một PC - máy tính cá nhân), thời gian thực hiện xuống 9 - 10 giây, tăng 4 lần không phải là khó  Thời gian 1 giây, hy vọng xiêu máy tính làm được, như các kỹ sư ở RFNC-VNIIEF đã làm.

 5. #15
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,355

  c/c++ thât là rắc rối (#32)
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t367427::dung-trinh-bien-dich-nao-cho-ngon-ngu-c-cpp.cpp/page4/
  , nên cần dài dòng, lòng vòng cho đời khôn ra ..

  Với mã nguồn menu2.cpp
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3.  
  4. char Menu(){
  5.     system("cls");
  6.     printf("\n\t====== CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN ======\n");
  7.     printf("\t\t\t1. Them Moi Ho So\n");
  8.     printf("\t\t\t2. In Danh Sach\n");
  9.     printf("\t\t\t3. Sap Xep\n");
  10.     printf("\t\t\t4. Tim kiem\n");
  11.     printf("\t\t\t5. Thong Ke\n");
  12.     printf("\t\t\t6. Thoat\n");
  13.     //return
  14.         getchar();
  15. }
  16.  
  17. int main (){
  18.     char mn;
  19.     do{
  20.         mn = Menu();
  21.         switch(mn){
  22.             case '1':  
  23.                 printf("NhapHoSo(sv, &n);"); //NhapHoSo(sv, &n);
  24.                 break;
  25.             case '2':  
  26.                 printf("InDanhSach(sv, n);"); //InDanhSach(sv, n);
  27.                 break;
  28.             case '3':  
  29.                 printf("SapXep(sv, n);"); //SapXep(sv, n);
  30.                 break;
  31.             case '4':  
  32.                 printf("TimKiem();"); //TimKiem();
  33.                 break;
  34.             case '5':  
  35.                 printf("ThongKe();"); //ThongKe();
  36.                 break;
  37.             case '6':  
  38.                 exit(0);
  39.                 break;
  40.             default:
  41.                 printf("menu is %c (char),  is %d (number) !\n", mn, mn);
  42.                 printf("NHAP SAI! MOI NHAP LAI!");
  43.                 //break;
  44.         }
  45.         //system("pause");
  46.         printf("\nPress any key to continue . . .");
  47.         system("pause>nul");
  48.         fflush(stdin);
  49.     } while(mn != '6');
  50.     //return 0;
  51. }

  1 - biên dịch với gcc/g++ (MinGW) OK

  2 - biên dịch với bcc32c (Borland/Embarcadero) nó cảnh báo:
  menu2.cpp:15:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
  và khi chạy giá trị mm luôn là 0

  3 - biên dịch với vc (Vs2010)
  cl /MD menu2.cpp /Fevc.exe
  nó báo lỗi
  menu2.cpp(15) : error C4716: 'Menu' : must return a value

  Tóm lại do cái không chuẩn mà ra; bỏ comment dòng 13 là iên chuyện

 6. #16
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,355

  Mặc định Tản mạn về NNLT

  Như trên, trong một ngữ cảnh (TBD - biên dịch) chuyện đúng sai chỉ là tương đối

 7. #17
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,355

  Khi cần viết CT khác, có thể copy / paste và sửa cho phù hợp

 8. #18
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,355

  Không nhất thiết mọi cốt kiếc phải chuẩn tắc, tường minh như sách nói if else, ví dụ:
  C Code:
  1.     if(m_Bool)
  2.         return do_True();
  3.     /*else*/
  4.     return do_False();

 9. #19
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,355

  //http://diendan.congdongcviet.com/threads/t431520::thuc-hien-nhieu-bo-test-tren-1-chuong-trinh.cpp

  Giải thuật tính USCLN dựa theo Tin học 11, NXB: GD VN, tái bản lần thứ 9, trang 47-48:

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using  namespace std;
  3.  
  4. //#define MAX 1000000000 //một tỷ
  5.  
  6. unsigned long USC_max(unsigned long a, unsigned long b){
  7.     while(a != b){
  8.         if(a > b) a -= b;
  9.         else b -= a;
  10.     }
  11.     return a;
  12. }
  13. int main(){
  14.     int n;
  15.     //cout << "So bo test: ";
  16.     cin >> n;
  17.     for(int i = 0; i < n; i++){
  18.         unsigned long a, b, usc;
  19.         //cout << "Nhap (0 < a, b < 1000000000): ";
  20.         cin >> a >> b;
  21.         //không xét tràn số hoặc hợp lệ khác
  22.         usc = USC_max(a, b);
  23.         //output:
  24.         cout << usc << "   " << a * b / usc << endl;
  25.     }
  26.     //return 0
  27. }

  Chạy sau khi biên dịch ()
  Us_Bs.exe<inp.txt>out.txt

  Trong đó inp.txt là file input:
  Code:
  2
  12 34
  1234 5678
  nó sẽ xuất kết quả ra file out.txt

 10. #20
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,355

  Những biến giống nhau, khai báo và khởi tạo hợp lệ ở những vị trí khác nhau - toàn cục, trong hàm chính hoặc hàm con - có tương đương nhau?
  //Tức chọn, copy and paste.

  Chúng có khi khác nhau!


  C++ Code:
  1. // cl /nologo /W3 /MD /EHsc var3.cpp
  2. #include <iostream>
  3.  
  4. using namespace std;
  5.  
  6. //Byte order mark UTF-8 / UTF-16 LE
  7. char ar[] = {'\xEF', '\xBB', '\xBF'}; //{'\xFF', '\xFE'};
  8.  
  9. void Scop(){
  10.     char ar[] = {'\xEF', '\xBB', '\xBF'}; //{'\xFF', '\xFE'};
  11.     cout << "\n\n + in Scop: " << ar;
  12. }
  13.  
  14. void Call(){
  15.     char ar[] = {'\xFF', '\xFE'};
  16.     cout << "\n\n + in Call: " << ar;
  17. }
  18.  
  19. int main(){
  20.     cout << "=== Scope of var, Start ===";
  21.     Call();
  22.     //
  23.     Scop();
  24.     //
  25.     char ar[] = {'\xEF', '\xBB', '\xBF'}; //{'\xFF', '\xFE'};
  26.     cout << "\n\n + in main: " << ar;
  27.     cout << "\n\n=== Scope of var, Ended ===\n";
  28. }
  + Tham khảo BOM: Byte order mark
  https://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark
  + Theo tôi khi biên dịch nên bật tùy chọn cảnh báo cao (/W3)
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn