Trang 3 trên tổng số 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Từ 21 tới 30 trên tổng số 30 kết quả

Đề tài: Tản mạn về NNLT

 1. #21
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  474

  Mặc định Tản mạn về NNLT

  quên ký tự null cho C-string nên nó in ra ký tự rác phía sau thành ra khác nhau chứ có gì đâu.

  sao ko viết thẳng chuỗi luôn: "\xEF\xBB\xBF"

  code bao nhiêu năm rồi mà phạm lỗi sơ đẳng như bé mới học thế kia

 2. #22
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,898

  Có chuyện nói là tốt
  C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2.  
  3. #define ARR L"Tiếng Việt cho i tờ.\n\n"
  4.  
  5. int main(){
  6.     HANDLE hout = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  7.    
  8.     wchar_t wh[] = ARR;
  9.     WriteConsoleW( hout, &wh, wcslen(wh), 0, 0 );
  10.    
  11.     wchar_t* tb = ARR;
  12.     WriteConsoleW( hout, &tb, wcslen(tb), 0, 0 );
  13.  
  14.     return 0;
  15. }

  biên dịch và chạy:
  Code:
  F:\Yr2019\cpp>ioCmd
  Tiếng Việt cho i tờ.
  
  ℀®Tiếng Việt cho i tờ.
  F:\Yr2019\cpp>
  What’s difference between char s[] and char *s in C?
  https://www.geeksforgeeks.org/whats-difference-between-char-s-and-char-s-in-c/

 3. #23
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  474

  lại lỗi sơ đẳng nữa, tb đã là con trỏ cấp 1 vậy thì &tb là con trỏ cấp mấy đây...

  à mà cái link kia có giải thích rồi mà. Mà sao giở chứng thích truyền &x khi x ko cần thay đổi vậy, truyền thẳng wh cũng được mà??

  WriteConsoleW( hout, wh, wcslen(wh), 0, 0 );
  WriteConsoleW( hout, tb, wcslen(tb), 0, 0 );

  khi không lại thể hiện mình giỏi con trỏ & & tùm lum cả lên

 4. #24
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,898

  //Con người, đâu phải là thánh

  Sai sót khi dịch qua lại pascal / c++

  Cám ơn INTP

  //Boeing có phần mềm cho 737 MAX, nó còn nhào xuống đất

 5. #25
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,898

  Xem ra viết notepad bằng c (Win32 API) khó, chắc do dốt xi  https://docs.microsoft.com/vi-vn/windows/win32/dlgbox/open-and-save-as-dialog-boxes
  https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/legacy/bb776913(v=vs.85)?redirectedfrom=MSDN

 6. #26
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,898

  Mặc định Tản mạn về NNLT

  Đọc một số tài liệu về xi, thấy nhiều tác giả demo code
  C++ Code:
  1. int main ( int argc, char *argv[] )
  2. {
  3.       //TODO: ...
  4. }
  nhưng không xử dụng argc argv

  Câu hỏi đặt ra ở đây: dùng int main (), không có đối số (parameters), thì có thể truy xuất tham số gửi đến chương trình không?  Chú thích: bên trái là code viết trong notepad++, bên phải chạy biên dịch và ở giữa là chương trình đang chạy.
  Câu hỏi, không phải để trả lời cho tôi.

  ...
  ..
  .

 7. #27
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,898

  dầu gì thì c cũng nhớn, ra đời từ năm 1970, 51 tuổi

  https://vi.wikipedia.org/wiki/C_(ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh)

  ...
  ..
  .

 8. #28
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,898

  Không rõ trong c/c++ có hàm encode/decode địa chỉ trang web hay không. Có thì viết lại cũng không thừa

  C++ Code:
  1. /*
  2. cl /nologo /EHsc hlpUrl.cpp
  3. */
  4.  
  5. #include <windows.h>
  6. #include <string>
  7.  
  8. using namespace std;
  9.  
  10. string urlDecode(string str){
  11.     string ret;
  12.     int hx, len = str.length();
  13.  
  14.     for (int i=0; i < len; i++){
  15.         if(str[i] != '%'){
  16.             if(str[i] == '+') ret += ' '; else
  17.             ret += str[i];
  18.         }
  19.         else{
  20.             sscanf(str.substr(i + 1, 2).c_str(), "%x", &hx); //sscanf_s
  21.             ret += static_cast<char>(hx);
  22.             i += 2;
  23.         }
  24.     }
  25.     return ret;
  26. }
  27.  
  28. #define nMAX  500
  29. int main(){
  30.     UINT cp = GetConsoleOutputCP();
  31.     SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);   
  32.  
  33.     char lpStr[nMAX] = {0};
  34.     printf("+Nhập chuỗi đã mã hoá (encode):\n"); scanf("%s", &lpStr); //scanf_s
  35.  
  36.     string dec = urlDecode(lpStr);
  37.     printf("\n+Giải mã (decode): \n%s\n", dec.c_str());
  38.  
  39.     SetConsoleOutputCP(cp);
  40. }


  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t401536::chu-quoc-ngu.cpp?p=992754#post992754
  ...
  ..
  .

 9. #29
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,898

  Số nguyên int (trong NNLT) là tập hữu hạn đếm được. Nó thường để đếm trong lặp for
  C Code:
  1.     for (int i=0; i < len; i++){
  2.         //todo ...
  3.     }
  Vậy số thực có đếm được không, nó có bao nhiêu phần tử?
  ...
  ..
  .

 10. #30
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,898

  Số thực float (32 bit)


  Đổ đầy các bit của nó, nó có 2^32 phần tử khác nhau (2 luỹ thừa 32).
  Vậy float có tới 4.294.967.296 phần tử khác nhau?

  Tương tự với double (64 bit)?

  Note: trên là câu hỏi, nó có dấu hỏi.
  ...
  ..
  .

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn