Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lấy dòng dữ liệu từ listview nguồn sang listview đích thông qua button

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  27

  Mặc định Lấy dòng dữ liệu từ listview nguồn sang listview đích thông qua button

  Chào các pro,
  Mình có 02 listview là listivew1 và listview 2; 02 button: Button Add và Button Remove;
  Listview 1 được lấy dữ liệu từ database source để hiển thị. Tại listview 1 có 3 cột thông tin gồm: mã, name, email (name là text hiển thị, còn mã là value); Khi chọn dữ liệu từ Listview1 nhấn button Add thì dữ liệu được đẩy qua Listview 2 => Vấn đề này mình đã làm được.
  Tuy nhiên hiện tại mình đang gặp khó khăn trong cách lấy dữ liệu từ listview 2 xuống để lưu vào cơ sở dữ liệu - có một button save (vì không biết lưu như thế nào, mình chỉ thấy trên Listview 2 hiển thị "name", nhưng mình muốn lấy cả địa chỉ "email" và "mã" để lưu nữa).
  Mong các bạn giúp mình với.
  Mình cảm ơn rất nhiều.
  Dưới đây là code của mình:
  01. Phần .aspx:
  Code:
   <td align="center"> 
     
      <asp:ListBox ID="lblph1" runat="server" Height="88px" Width="274px" 
             SelectionMode="Multiple" DataSourceID="SqlDataSource1" 
          DataTextField="name" DataValueField="userid">
           </asp:ListBox>
  
          
       
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
          ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MYDATABASE.MDFConnectionString5 %>" 
          SelectCommand="SELECT [userid], [name], [email] FROM [users]">
        </asp:SqlDataSource>
  
          
       
        </td>
        <td align="center" class="style11">  
        <asp:Button ID="btnthem" runat="server" Text="&gt;&gt;" Height="23px" 
            onclick="btnthem_Click" Width="38px" />
          <br />
          <br />
          <asp:Button ID="btncancel" runat="server" Height="23px" 
            onclick="btncancel_Click" Text="&lt;&lt;" Width="40px" />
        </td>
         <td align="center"> 
           <asp:ListBox ID="lblph2" runat="server" Height="88px" Width="274px" 
             SelectionMode="Multiple">
           </asp:ListBox>
  
         </td>
      </tr>
      <tr>
      <td colspan="4" style="text-align: right"> 
        <asp:Label ID="lbl2" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
        <asp:Label ID="lbleror" runat="server" Visible="False"></asp:Label>
        </td>
      </tr>
  
       <tr>
      <td colspan="4"> </td>
      </tr>
  
      <tr>
        
        <td style="text-align: center" colspan="4">
          <asp:Button ID="btnadd" runat="server" BackColor="Silver" 
            BorderColor="#999999" CssClass="bold" Font-Bold="True" 
            Font-Names="Times New Roman" Font-Size="Large" ForeColor="#000099" 
            Height="28px" Text="Save" Width="71px" onclick="btnadd_Click" 
        />
          
        </td>
  02. Phần .cs
  Code:
  protected void btnthem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
  
      if (lblph2.Items.Count < 10)
      {
  
        lblph2.Items.Add(lblph1.SelectedItem);
        lblph1.Items.Remove(lblph1.SelectedItem);
  
      }
  
      else
      {
        lbleror.Visible = true;
        lbleror.Text = "Bạn chỉ được phép chọn tối đa 10 người phối hợp";
      }
  
    }
  
  
    protected void btncancel_Click(object sender, EventArgs e)
    {
  
      try
      {
        lblph1.Items.Add(lblph2.SelectedItem);
        lblph2.Items.Remove(lblph2.SelectedItem);
      }
      catch (ArgumentNullException nex)
      {
        Response.Write("Bạn chưa chọn người phối hợp!");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Response.Write(ex.Message);
      }
    }
  không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  oooo0

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2016
  Bài viết
  421

  Không thường viết web, sai thì bò qua cho !
  Có thể lấy các dòng của listView, ListViewItem / ListViewDataItem:

  - System.Windows.Forms
  Visual C# Code:
  1. public ListViewItemCollection Items { get; }

  - System.Web.UI.WebControls
  Visual C# Code:
  1. [BrowsableAttribute(false)]
  2. public virtual IList<ListViewDataItem> Items { get; }

  Xem thêm : tăng tốc độ cho ListView
  Bắc thang lên hỏi ông giời
  Tiền vàng giao đoảng có đòi được không ?

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn