Trong thực tế, có những chương trình API (không viết trên nền tảng netFx) nó sử dụng msCoreE.dll, đòi hỏi có netFx.
ví dụ ildasm.exe (MSIL Disassembler)

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		_ApiMsCoreE.jpg
Lần xem:	2
Size:		59.7 KB
ID:		49605

Một CT API truy xuất một netExec như thế nào, bằng cách nào ?