Tình hình là mình đang vọc facebook API, giờ mình muốn làm một cái form đăng nhập trên app rồi lấy accesstoken luôn chứ mỗi lần chạy app lại phải vào graph explorer của facebook lấy access token thì nản quá. Ai có cách nào không, bày mình với. thanks!